Diaphragm pressure vessel DT5 junior

Popis konštrukčného radu

Použitie

Preskúšaný typ membránovej tlakovej nádoby pre použitie v spojení so zariadením na zásobovanie pitnou vodou, vodou, resp. so zariadením na zvyšovanie tlaku. Nádoby slúžia na zabránenie tlakových rázov v systéme a na znižovanie frekvencie spínania čerpadiel/zariadenia.

Vybavenie/funkcia

Opis DT5 junior

  • Membránová tlaková nádoba pre zariadenia na zásobovanie pitnou vodou, na zvyšovanie tlaku a zariadení na ohrev vody.
  • So stálym prúdením, kompletne s prietokovou armatúrou vr. uzáveru a vypúšťania
  • Membrána podľa KTW C a W 270, od 60 l možnosť výmeny
  • Vyrobené a otestované podľa normy DIN 4807 T5, DIN DVGW č. reg.
  • NW-9481AU2123 a NW 9481AT2535
  • Osvedčenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 97/23/ES
  • Zelená alebo biela, s ochrannou vrstvou z umelej hmoty podľa KTW A
  • Vstupný tlak 4,0 bar

Typový kľúč

Príklad:

Wilo‐DT5 junior 500

DT5

Membránová tlaková nádoba

500

Menovitý objem v l

Konštrukčný rad

Membránová tlaková nádoba DT5 junior

Výrobok

PDF: Diaphragm pressure vessel DT5 junior

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť