Diesel pump test

Popis konštrukčného radu

Použitie

Kontrola dieselového čerpadla podľa EN 12845 slúži na kontrolu dieselového čerpadla.

Rozsah dodávky

Kontrolné údaje pred prevádzkou a po 1,5 prevádzkových hodinách zariadenia na zvyšovanie tlaku.

  • Prietok (objemový prietok m³/h) a tlak (dopravná výška m) v prevádzkovom bode
  • Teplota média: voda, olej

Konštrukčný rad

Skúška dieslového čerpadla

Výrobok

PDF: Diesel pump test

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť