Economy CO-2 MHI 804/ER

List údajov

Hydraulické údaje
 • Prítokový tlak
  6 bar
 • Max. prevádzkový tlak p
  10 bar
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 2½
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  R 2½
 • Počet čerpadiel
  2
 • Počet stupňov
  4
 • Počet záložných čerpadiel
  1
 • Počet prevádzkových čerpadiel
  1
 • Počet čerpadiel Q
  16.0 m³/h
 • Min. teplota média Tmin
  3 °C
 • Max. teplota média Tmax
  50 °C
 • Teplota okolia min. Tmin
  5 °C
 • Max. teplota okolia Tmax
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  1.4301
 • Obežné koleso
  1.4301
 • Hriadeľ
  1.4301
 • Mechanická upchávka
  BQ1E3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  1.4571

Popis

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988 a DIN EN 806, pre priame alebo nepriame pripojenie. Pozostávajúce zo štandardne nasávajúcich, paralelne zapojených, horizontálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení. Pripravené na okamžité zapojenie s potrubným prepojením z ušľachtilej ocele namontované na základnom ráme, vrátane riadiaceho/regulačného prístroja so všetkými potrebnými meracími a nastavovacími zariadeniami.

Na plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch, ako aj v priemyselných systémoch.

Na čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa všetkých požiadaviek normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certifikácia čerpadiel WRAS/KTW pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)
 • Čerpadlá konštrukčného radu MHI v spojení s normovanými motormi IE2 IEC (od 0,75 kW)
 • Mechanická upchávka čerpadiel nezávislá od smeru otáčania
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Plne elektronický regulátor Economy (ER2/ER3-4) s regulačnou elektronikou, LED diódami na indikáciu stavu zariadenia a analógovými a digitálnymi vstupmi a výstupmi
 • Kontrola a predbežné nastavenie na optimálnu pracovnú oblasť u výrobcu (vr. dokladu o preberacej skúške v nadväznosti na EN10204 - 3.1)

Vybavenie/funkcia

 • Vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele konštrukčného radu MHI
 • Základný rám z elektrolyticky pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na strane nasávania a výtlaku každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16 vrátane prietokovej armatúry podľa normy DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometer, výtlačná strana
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou plne elektronického regulátora

Regulátor Economy (ER) v telese z oceľového plechu RAL 7035 so štruktúrovaným lakom, druh ochrany IP 54, pozostávajúci z interného napájania riadiacim napätím, regulačnej elektroniky a analógových a digitálnych vstupov a výstupov

Ovládanie/indikácia

 • Plne elektronický regulátor Economy (ER2/ER3-4) pozostávajúci z interného napájania napätím, regulačnej elektroniky a analógových a digitálnych vstupov a výstupov
 • Nastavenie prevádzkových parametrov pomocou potenciometra, hákového spínača a otočného spínača
 • LED diódy na indikáciu stavu zariadenia (prevádzka/porucha/nedostatok vody)
 • Nastavenie druhu prevádzky čerpadla pomocou spínača M-0-A
 • Hlavný spínač

Regulácia

 • Plne automatická regulácia pre 2 až 4 čerpadlá s pevným počtom otáčok pomocou porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty
 • Signál snímača 4-20mA (s detekciou prelomenia vodičov) pre aktuálnu hodnotu regulovanej veličiny
 • Automatické pripojenie čerpadla/čerpadiel špičkového zaťaženia v závislosti od zaťaženia a regulačnej veličiny tlak - konštantný, p-c
 • Vypnutie čerpadla základného zaťaženia s optimalizovanými tlakovými rázmi prostredníctvom voľne nastaviteľnej 2. tlakovej hladiny po uvoľnení časového dobehového člena (1-180 s)
 • Automatická, nastaviteľná výmena čerpadiel s optimalizáciou doby chodu:
  • Pri každej novej požiadavke po zastavení zariadenia sa čerpadlo základného zaťaženia vymení bez zohľadnenia prevádzkových hodín
  • Výmena čerpadla po prevádzkových hodinách, cyklická výmena čerpadla základného zaťaženia po šiestich prevádzkových hodinách
 • Voľne voliteľný prevádzkový režim čerpadiel (Ručne, Vyp, Automatika)
 • Automatický skúšobný chod čerpadla (ochrana proti zatuhnutiu čerpadla):
  • Aktivovateľné
  • Doba medzi dvomi skúšobnými chodmi čerpadiel (cca 10 s) desať hodín
 • Odpojenie pri nulovom množstve na základe tlaku a času
 • Spínač R-0-A (ručne - 0 - automaticky): Predvoľba prevádzkového režimu čerpadiel a manuálna prevádzka pri poruche regulátor; „Manuálne“ (núdzová/skúšobná prevádzka na sieti, ochranný kontakt vinutia (ochrana motora) k dispozícii, časovo závislý reset), „0“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia), potvrdzovanie chybových hlásení v polohe „0“

Monitorovanie

 • Interné monitorovanie prúdu motora s meničom alebo
 • Externá ochrana motora pomocou termistorového snímača teploty (PTC) resp. ochranného kontaktu vinutia (WSK)
 • Istenie sieťových prívodných vedení čerpadiel prostredníctvom ističov zariadení (tavné poistky)
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hranicami
 • Ochrana proti nedostatku vody prostredníctvom kontaktu, napr. prostredníctvom plavákového spínača alebo tlakového spínača
 • Voliteľná ochrana proti nedostatku vody pomocou elektród a relé výšky hladiny
 • Automatické prepnutie na záložné čerpadlo pri poruche prevádzkového čerpadla
 • Vopred nastaviteľné správanie sa pri poruche snímača

Rozhrania

 • Beznapäťový kontakt (24V/DC, 1A) pre zberné poruchové hlásenie (SSM)
 • Vstup pre kontakt ochrany proti nedostatku vody
 • Voliteľná výbava: Beznapäťové kontakty (24V/DC, 1A) pre hlásenia samostatného režimu a poruchové hlásenia

Voliteľné príslušenstvo (montáž u výrobcu alebo dodatočne podľa technického vyjasnenia)

 • Ochrana proti chodu nasucho SK 277, relé výšky hladiny SR-NW
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo, prevádzkové hlásenie
 • Tlakový spínač, digitálna indikácia tlaku

Odporúčané príslušenstvo (objednať zvlášť)

 • Voliteľná montážna súprava WMS ako poistka proti nedostatku vody
 • Flexibilné pripájacie vedenia alebo kompenzátory
 • Nátoková nádrž na oddeľovanie systémov
 • Membránová tlaková nádoba
 • Závitové uzávery pri systémoch so závitovým zberným potrubím

Dodržané normy

 • Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody (TRWI) norma DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzné nádoby DIN 4807
 • Vybavenie silnoprúdových zariadení elektronickými prevádzkovými prostriedkami EN 50178
 • Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1
 • Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely EN 60335-1
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 60439-1/ 61439-1
 • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC rušivé vyžarovanie pre obytné priestory, obchodné a priemyselné priestory, ako aj malé prevádzky EN 61000-6-3
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Počet čerpadiel
  2
 • teplota média T
  -
 • teplota okolia T
  -
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  10 bar
 • Prítokový tlak
  6 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  1.4301
 • Obežné koleso
  1.4301
 • Hriadeľ
  1.4301
 • Hriadeľové tesnenie
  BQ1E3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  1.4571
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  R 2½
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 2½

Rozmery a rozmerové výkresy

2520809_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

2520809_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

Zobrazené sú príklady zariadení. Pozícia skriňového rozvádzača v závislosti od výšky čerpadla.

Príslušenstvo (objednáva sa zvlášť): Voliteľná montážna sada poistky proti nedostatku vody ako poistka proti nedostatku vody

Plocha inštalácie: plochá a vodorovná

Miesto inštalácie: suché, dobre odvetrané a zabezpečené proti mrazu

2520809_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

Charakteristiky

Economy CO-2 MHI 802-805/ER

Economy CO-2 MHI 802-805/ER

---- vrátane záložného čerpadla

Economy CO-2 MHI 802-805/ER

Schéma zapojenia svorkovnice

MHI, MHIL, MVIL, MHI

MHI, MHIL, MVIL, MHI
MHI, MHIL, MVIL, MHI

Informácia k objednávke

Downloads

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16..

Číslo výrobku 2020406
Vydanie 1604
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 1

PDF (13 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Číslo výrobku 2551689
Vydanie 2019-05
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 745

PDF (84 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Číslo výrobku 2550650
Vydanie 2019-05
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 20

PDF (6 MB)

Stiahnuť

PDF: Economy CO-2 MHI 804/ER

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť