FLA Compact-2 Helix V 1608 DS16

List údajov

Hydraulické údaje
 • Prítokový tlak
  6 bar
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Počet čerpadiel
  2
 • Min. teplota média Tmin
  3 °C
 • Max. teplota média Tmax
  40 °C
 • Teplota okolia min. Tmin
  5 °C
 • Max. teplota okolia Tmax
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Stainless steel
 • Obežné koleso
  Stainless steel
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  Stainless steel
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  -
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 2½

Popis

Zariadenie na zvyšovanie tlaku ako plnoautomatické kompaktné zariadenie so zdvojeným čerpadlom (100 % redundancia) na hasiace účely podľa DIN 14462, pozostávajúce z:

Nátoková nádrž (540 l) s povolením TZW pre prítok vody. Štandardne nasávacie vertikálne viacstupňové vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele s trojfázovým motorom. Utesnenie hriadeľa mechanickou upchávkou nezávislou od smeru otáčania (čerpadlá Helix). Membránová tlaková nádoba (obsah 8 l), integrovaná spätná klapka, uzatváracie armatúry na nasávacej strane a na strane výtlaku (zaistené proti neoprávnenej aktivácii), tlakový spínač a manometer na automatické riadenie zariadenia. Sériová ochrana čerpadla bez pomocnej energie pomocou odberu minimálneho množstva cez obtok.

Spínací prístroj FLA pre hasiace zariadenia podľa DIN 14462, dimenzované podľa požiadaviek TÜV.

Spínací prístroj integrovaný v telese z oceľového plechu, lakovanom RAL 7035. So zabudovanou ochranou motora len na signalizáciu porúch. V testovacom chode je ochrana motora aktívna.

Spínač pre voľbu manuálnej-automatickej prevádzky. V automatickej prevádzke spínanie čerpadla tlakovým spínačom, voliteľne rozšíriteľný až na 8 kontaktov (v sériovom zapojení), napr. externé Zap./Vyp., snímač koncovej hodnoty atď. (viac ako 8 snímačov na dopyt). Všetky tlakové spínače a signály koncovej polohy disponujú kontrolou pretrhnutia kábla a skratu.

Zariadenie s programovanými časovými spínacími hodinami pre pravidelný testovací chod a programovateľnú dobu dobehu. Relé ochrany proti chodu nasucho, napr. pripojenie plavákového snímača nedostatku vody z nátokových nádrží WILO FLA, alebo hladinových elektród atď., stav nedostatku vody len na signalizáciu porúch. V testovacom chode je ochrana proti nedostatku vody aktívna.

So signálnymi žiarovkami pripravenosti na prevádzku (zelená), čerpadlo ZAP (zelená), poruchy (červená), externého spustenia prevádzky (biela), ako aj beznapäťových kontaktov pre pripravenosť na prevádzku, čerpadlo ZAP a zberného poruchového hlásenia.

Zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, prepojené a spojené potrubím, nainštalované na základovom ráme.

Nádrž je možné pripojiť priamo na nasávaciu stranu čerpadla.

Doplňujúci test pri zariadeniach s max. koncovým tlakom (prítokový tlak + nulová dopravná výška) > 8,0 bar: Zákazník musí vhodnými opatreniami zabezpečiť, aby na žiadnom z nástenných hydrantov nebol prekročený hydraulický tlak 8 bar a tlak v stave pokoja 12 bar.

Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Max. dopravná výška Hmax
  103,4 m
 • Počet čerpadiel
  2
 • teplota média T
  3 °C
 • teplota okolia T
  5 °C
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Prítokový tlak
  6 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Stainless steel
 • Obežné koleso
  Stainless steel
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Hriadeľové tesnenie
  Q1BE3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  Stainless steel
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  -
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 2½

Charakteristiky

FLA Compact-2 Helix V1604-1611

FLA Compact-2 Helix V1604-1611
FLA Compact-2 Helix V1604-1611

Schéma zapojenia svorkovnice

FLA system, Υ-Δ starting

FLA system, Υ-Δ starting

X0: Pripojenie na sieť

X1: Prípojka čerpadla

X2: Tlakový spínač/slučka snímača hraničnej hodnoty

X3: Ochrana proti nedostatku vody 1, 2 plavákové spínače, snímač hladiny; 1, 2, 3 hladinové elektródy

X5: beznapäťový kontakt 1, 2, 3 čerpadlo ZAP (nie v testovacom chode)

X8: beznapäťový kontakt 1, 2 pripravenosť na prevádzku; 3, 4 čerpadlo ZAP; 5, 6, 7 zberné poruchové hlásenie; 8, 9 monitorovanie núdzového prepadu (plavákový spínač); 10, 11 monitorovanie núdzového prepadu (hlásenie)

X9: beznapäťový kontakt 1, 2 monitorovanie napájacej siete

X10: Servisné svorky (pozor: 230VAC pri spustení čerpadla)

FLA system, Υ-Δ starting

Informácia k objednávke

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Číslo výrobku 4143727
Vydanie 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Číslo výrobku 4120943
Vydanie 1603
Číslo verzie 09
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (4 MB)

Stiahnuť

FLA Compact-2Helix V1608 DS16

PDF (5 MB)

Stiahnuť

FLA Compact-2HELIX V1608 DS16

PDF (9 MB)

Stiahnuť

FLA Compact-2HELIX V1608 DS16

PDF (73 kB)

Stiahnuť

FLA Compact-2HELIX V1608 DS16

PDF (62 kB)

Stiahnuť

FLA Compact-2HELIX V1608 DS16

PDF (130 kB)

Stiahnuť

PDF: FLA Compact-2 Helix V 1608 DS16

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť