IR-Stick

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

IČ kľúč Wilo spolu so softvérom počítača PC Software Wilo Service Tool ponúka:

 • Prehľadné zobrazenie a priamy, rýchly, intuitívny prístup k všetkým údajom a parametrom čerpadla
 • Grafické zobrazenie najdôležitejších nastavení čerpadla
 • Uloženie všetkých údajov čerpadla pre dokumentáciu, ďalšie spracovanie a archivácia s Excelom
 • Z Excelu sa zaznamenané údaje čerpadla môžu vytlačiť v požadovanom zobrazení
 • Na analýzu časových priebehov údajov čerpadla sa tieto údaje môžu zaznamenať v súbore Excel počas dlhšieho času

Bezdrôtová IČ komunikácia umožňuje:

 • Nastavenie a pozorovanie neprístupne inštalovaných čerpadiel
 • Špeciálne nastavenia/regulačné režimy v prípade špeciálnych požiadaviek
 • Ochranu pred neoprávneným prístupom priamo k čerpadlu

Konštrukčný typ

Požiadavky na PC

Pre prevádzku IČ kľúča je potrebný bežný počítač s Windows/laptop s určitými požiadavkami:

 • Rozhrania: Prípojka USB 1.1 (USB 2.x/3.x kompatibilné)
 • Prevádzkový systém: Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
 • Displej: min. XGA (1024 x 768 pixelov)

Aktuálny firmvér pre IČ kľúč je k dispozícii spolu s aktuálnym ovládacím softvérom na stiahnutie na www.wilo.de/zubehoer (www.wilo.com/accessories).

Použitie

USB kľúč pre bezdrôtový prenos údajov pre všetky čerpadlá Wilo s infračerveným rozhraním, s možnosťou použitia v každom laptope s USB rozhraním. IČ kľúč v spojení s dodaným softvérom Wilo (CD-ROM) umožňuje načítanie a uloženie dát čerpadiel, ako aj odosielanie vopred definovaných nastavení čerpadiel.

Vybavenie/funkcia

Funkcia a ovládanie

Infračervený kľúč sa pripája ako USB pamäťový kľúč k USB prípojke na počítači/notebooku. Pre jednoduché nastavenie IČ rozhrania k čerpadlu je možné použiť priložený predlžovací kábel USB. IČ transpondér sa nachádza v čelnej ploche kľúča oproti USB konektoru, IČ transpondér kľúča by mal ukazovať k oknu IČ rozhrania na čerpadle. Ovládanie sa realizuje prostredníctvom počítača s Windows so softvérom Wilo Service Tool

Vytvorenie spojenia

Informácie sa medzi IČ kľúčom a čerpadlom(-ami) prenášajú bezdrôtovo prostredníctvom infračerveného rozhrania s 33 kHz alebo 455 kHz. Pomalý prenos pri 33 kHz zaručuje kompatibilitu so všetkými existujúcimi elektronicky riadenými čerpadlami s infračerveným rozhraním. Pri vytvorení spojenia sa po výbere zvoleného čerpadla vytvorí logické spojenie s týmto čerpadlom. Až po zrušenie spojenia sa komunikácia realizuje len s týmto čerpadlom, aj keď sú v dosahu aj ďalšie čerpadlá.

Podpora pri analýze chýb

V prípade chyby čerpadla sa v čerpadle uložia všetky predtým platné prevádzkové údaje. Pre účely diagnostiky sa môžu tieto pomocou softvéru Wilo Service Tool načítať na počítač a analyzovať.

Štatistické funkcie

V mnohých čerpadlách sa uložia štatistické informácie. Pomocou sotvéru Wilo Service Tool sa tieto údaje môžu načítať a graficky vyhodnotiť. Prostredníctvom tohto vyhodnotenia sú k dispozícii dôležité informácie o prevádzkových podmienkach a nastaveniach, ktoré sa môžu použiť pre optimalizáciu čerpadla a pre nastavenia.

Technické údaje

Konštrukčný rad

IR kľúč

Výrobok

PDF: IR-Stick

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť