SiBoost Smart 2 HELIX V1009

List údajov

Hydraulické údaje
 • Prítokový tlak
  6 bar
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Počet čerpadiel
  2
 • Min. teplota média Tmin
  3 °C
 • Max. teplota média Tmax
  50 °C
 • Teplota okolia min. Tmin
  5 °C
 • Max. teplota okolia Tmax
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Stainless steel
 • Obežné koleso
  Stainless steel
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  Stainless steel
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  R 2½
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 2½

Popis

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988 a DIN EN 806, pre priame alebo nepriame pripojenie. Pozostávajúce zo štandardne nasávacích, paralelne zapojených, vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení. Pripravené na okamžité zapojenie s potrubným prepojením z ušľachtilej ocele namontované na základnom ráme, vrátane riadiaceho/regulačného prístroja so všetkými potrebnými meracími a nastavovacími zariadeniami.

Na plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch, ako aj v priemyselných systémoch.

Na čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa všetkých požiadaviek normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certifikácia čerpadiel WRAS/KTW/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla konštrukčného radu Helix V v spojení s normovaným motorom IE3, vrátane 0,75 kW a vyššie (voliteľne v prípade nižšieho výkonu motora)
 • Mechanická upchávka čerpadiel nezávislá od smeru otáčania v kartušovom vyhotovení pre jednoduchú montáž
 • Flexibilný dizajn medzikusu umožňuje priamy prístup k mechanickej upchávke
 • Demontovateľná spojka na výmenu mechanickej upchávky bez nutnosti demontáže motora (od 7,5 kW)
 • Hydraulika kompletného zariadenia s optimalizáciou straty tlaku
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Komfortný riadiaci/regulačný prístroj SC, najvyššia kvalita regulácie s LC displejom založeným na symboloch, jednoduchou navigáciou s prehľadným menu a technológiou červeného gombíka pre nastavenie parametrov
 • Kontrola a predbežné nastavenie na optimálnu pracovnú oblasť u výrobcu (vr. dokladu o preberacej skúške v nadväznosti na EN10204 - 3.1)

Vybavenie/funkcia

 • Vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Základný rám z elektrolyticky pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na nasávacej a výtlačnej strane každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16 vrátane prietokovej armatúry podľa normy DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometer, výtlačná strana
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou plne elektronického regulátora

Smart Controller (SC) v telese z oceľového plechu, druh ochrany IP54, pozostávajúci z interného napájania riadiacim napätím, z mikroprocesora so soft riadením PLC, analógové a digitálne vstupy a výstupy.

Pre uľahčenie údržby sa odporúča pracovná oblasť 1 m okolo zariadenia.

Ovládanie/indikácia

 • LC displej (podsvietený) na zobrazenie prevádzkových údajov, parametrov regulátora, prevádzkových stavov čerpadiel, chybových hlásení a pamäte histórie
 • Ovládanie menu pomocou symbolov a čísiel menu
 • LED diódy na indikáciu stavu zariadenia (prevádzka/porucha)
 • Výrobné nastavenie parametrov pre jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Nastavenie prevádzkových parametrov a potvrdzovanie poruchových hlásení prostredníctvom technológie červeného gombíka
 • Uzamykateľný hlavný spínač
 • Možnosť voľby prevádzky so záložným čerpadlom/bez záložného čerpadla prostredníctvom servisnej služby
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo a kompletné zariadenie
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo a kompletné zariadenie
 • Pamäť porúch pre 16 posledných porúch

Regulácia

 • Plne automatická regulácia pre 1 až 4 neregulované čerpadlá pomocou porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty
 • Možnosť aktivovať prepnutie požadovanej hodnoty prostredníctvom kontaktu - 2. požadovaná hodnota
 • Externé diaľkové prestavenie požadovanej hodnoty prostredníctvom signálu 4…20 mA
 • Automatické, od zaťaženia závislé pripojenie 1 čerpadla až n čerpadiel špičkového zaťaženia v závislosti od regulačnej veličiny tlak - konštantný, p-c
 • Stýkače na zapínanie čerpadiel, pri vyhotovení SD vrátane termických spúšťačov a časového relé pre kombináciu hviezda-trojuholník
 • Možnosť voľby 2 sád parametrov, menu Easy (požadovaná hodnota a regulačný režim) alebo menu Expert (prevádzkové parametre a parametre regulátora)
 • Voľne voliteľný prevádzkový režim čerpadiel (Ručne, Vyp, Automatika)
 • Automatická, nastaviteľná výmena čerpadiel
  • Štandardné nastavenie: Impulz – Pri každej novej požiadavke sa čerpadlo základného zaťaženia vymení bez zohľadnenia prevádzkových hodín
  • Alternatívne: Výmena čerpadla po prevádzkových hodinách, cyklická výmena čerpadla základného zaťaženia po nastaviteľných prevádzkových hodinách
 • Automatický, nastaviteľný testovací chod čerpadiel (nabudenie čerpadla)
  • Aktivovateľné/deaktivovateľné
  • Čas medzi dvoma testovacími chodmi voľne programovateľný
 • Časy blokovania voľne programovateľné

Monitorovanie

 • Výstup skutočnej hodnoty systému prostredníctvom analógového signálu 0-10 V pre možnosť externého merania/indikácie, 10 V zodpovedá konečnej hodnote snímača
 • Signál snímača 4 – 20 mA (detekcia prelomenia vodičov dráh snímačov) pre aktuálnu hodnotu regulovanej veličiny
 • Istenie motorov čerpadla vo vyhotovení DOL: motorovým ističom, vo vyhotovení SD: tavná poistka v kombinácii s termickými spúšťačmi
 • Automatické prepnutie na záložné čerpadlo pri poruche prevádzkového čerpadla
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hranicami
 • Test nulového množstva na vypínanie zariadenia, ak sa nerealizuje odber vody (nastaviteľné parametre)
 • Funkcia plnenia rúr na plnenie prázdnych rúr (prvé plnenie spotrebnej siete)
 • Ochrana proti nedostatku vody prostredníctvom kontaktu, napr. pre plavákové spínače alebo tlakové spínače

Rozhrania

 • Beznapäťové kontakty pre zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenia SBM/SSM
 • Zmena logiky SBM a SSM možná
 • Kontakty pre externé vypnutie/zapnutie, nedostatok vody a 2. požadovanú hodnotu
 • Externé zapnutie/vypnutie prostredníctvom kontaktu na deaktiváciu automatickej prevádzky zariadenia

Voliteľné príslušenstvo (inštalácia z výroby alebo dodatočne podľa technického vyjasnenia)

 • Spínač ručne - 0 - automaticky: Predvoľba prevádzkového režimu každého čerpadla a manuálna prevádzka pri poruche regulátora „Ručne“ (núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana motora k dispozícii), „O“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia)
 • Vyhodnocovacie relé pre ochranu motora PTC
 • Hlásenie samostatného režimu a poruchové hlásenie, hlásenie nedostatku vody
 • Menič signálu pre 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA
 • Mäkký spúšťač pre čerpadlá špičkového zaťaženia
 • Pripojenie na riadiace systémy budov podľa VDI 3814

Odporúčané príslušenstvo (objednať zvlášť)

 • Voliteľná montážna sada poistky proti nedostatku vody ako poistka proti nedostatku vody
 • Flexibilné pripájacie vedenia alebo kompenzátory
 • Nátoková nádrž na oddeľovanie systémov
 • Membránová tlaková nádoba
 • Závitové uzávery pri systémoch so závitovým zberným potrubím

Zbernicové systémy (voliteľné)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Dodržané normy

 • Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody (TRWI) norma DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzné nádoby DIN 4807
 • Vybavenie silnoprúdových zariadení elektronickými prevádzkovými prostriedkami EN 50178
 • Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1
 • Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely EN 60335-1
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 60439-1/ 61439-1
 • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC rušivé vyžarovanie pre obytné priestory, obchodné a priemyselné priestory, ako aj malé prevádzky EN 61000-6-3
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Počet čerpadiel
  2
 • teplota média T
  3 °C
 • teplota okolia T
  5 °C
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Prítokový tlak
  6 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Stainless steel
 • Obežné koleso
  Stainless steel
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Hriadeľové tesnenie
  Q1BE3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  Stainless steel
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  R 2½
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 2½

Rozmery a rozmerové výkresy

SiBoost Smart Helix V 2 Helix V 1009

SiBoost Smart Helix V 2 Helix V 1009

Rozmery H1055 mm
Rozmery H1170 mm
Rozmery H2288 mm
Konštrukčná dĺžka l0350 mm
Rozmery L1300 mm
Rozmery P845 mm
Rozmery p1704 mm
Rozmery P3420 mm
Rozmery H390 mm
Rozmery HP1125 mm
Rozmery HS950 mm
Rozmery LS400 mm
Rozmery P330 mm
Potrubná prípojka na strane výtlaku DNdR 2½
Potrubná prípojka na strane výtlaku DNdPN 16
Potrubná prípojka na nasávacej strane DNsR 2½
Potrubná prípojka na nasávacej strane DNsPN 10
Rozmery L850 mm
Rozmery L1300 mm
Rozmery TS150 mm

Zobrazené sú príklady zariadení.

Príslušenstvo (objednáva sa zvlášť): Voliteľná montážna sada WMS ako poistka proti nedostatku vody

Plocha inštalácie: plochá a vodorovná

Miesto inštalácie: suché, dobre odvetrané a zabezpečené proti mrazu

Pre uľahčenie údržby sa odporúča pracovná oblasť 1 m okolo zariadenia.

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

Rozmery H1055 mm
Rozmery H1170 mm
Rozmery H2288 mm
Konštrukčná dĺžka l0350 mm
Rozmery L1300 mm
Rozmery P845 mm
Rozmery p1704 mm
Rozmery P3420 mm
Rozmery H390 mm
Rozmery HP1125 mm
Rozmery HS950 mm
Rozmery LS400 mm
Rozmery P330 mm
Potrubná prípojka na strane výtlaku DNdR 2½
Potrubná prípojka na strane výtlaku DNdPN 16
Potrubná prípojka na nasávacej strane DNsR 2½
Potrubná prípojka na nasávacej strane DNsPN 10
Rozmery L850 mm
Rozmery L1300 mm
Rozmery TS150 mm

Zobrazené sú príklady zariadení.

Príslušenstvo (objednáva sa zvlášť): Voliteľná montážna sada WMS ako poistka proti nedostatku vody

Plocha inštalácie: plochá a vodorovná

Miesto inštalácie: suché, dobre odvetrané a zabezpečené proti mrazu

Pre uľahčenie údržby sa odporúča pracovná oblasť 1 m okolo zariadenia.

SiBoost Smart Helix V 2 Helix V 1009
SiBoost Smart Helix V

Charakteristiky

SiBoost Smart2 Helix V 1002-1015

SiBoost Smart2 Helix V 1002-1015

---- vrátane záložného čerpadla

SiBoost Smart2 Helix V 1002-1015

Schéma zapojenia svorkovnice

Smart Controller SC, priamy štart

Smart Controller SC, priamy štart

x0: Pripojenie na sieť x1: Napájacie napätie, čerpadlá 1 – 3, čerpadlo 1, 4 – 6, čerpadlo 2 x2: Prípojka WSK 1-2, čerpadlo 1; 3 – 4, čerpadlo 2; atď. x3: Beznapäťové kontakty (signály) 1 – 3, SSM (zberné poruchové hlásenie); 4 – 6, SBM (zberné prevádzkové hlásenie) x4: Pripojenia pre snímač 1, snímač (vstup); 2, snímač (+) 3 – 4, externé zapnutie/vypnutie; 5 – 6, TLS (ochrana proti chodu nasucho); 7 – 8, požadovaná hodnota 2 x5: Analógové výstupy 1 – 2, aktuálny tlak (0...10 V)

Smart Controller SC, priamy štart

Informácia k objednávke

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Číslo výrobku 4143727
Vydanie 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2535457
Vydanie 1808
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1343

PDF (39 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2535460
Vydanie 1809
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1795

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2550649
Vydanie 1905
Číslo verzie 02
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 16

PDF (6 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2550530
Vydanie 1811
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 8

PDF (2 MB)

Stiahnuť

SiBoost Smart 2Helix V1009

PDF (4 MB)

Stiahnuť

SiBoost Smart 2HELIX V1009

PDF (7 MB)

Stiahnuť

SiBoost Smart 2HELIX V1009

PDF (64 kB)

Stiahnuť

SiBoost Smart 2HELIX V1009

PDF (62 kB)

Stiahnuť

SiBoost Smart 2HELIX V1009

PDF (40 kB)

Stiahnuť

PDF: SiBoost Smart 2 HELIX V1009

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť