SiBoost Smart FC 2 HELIX V2202

List údajov

Hydraulické údaje
 • Prítokový tlak
  10 bar
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Min. teplota média T
  3 °C
 • Max. teplota média T
  50 °C
 • Teplota okolia min. T
  5 °C
 • Max. teplota okolia T
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  1.4307, X2CrNi18-9
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  R 3
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 3

Popis

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988 a DIN EN 806, pre priame alebo nepriame pripojenie. Pozostávajúce zo štandardne nasávacích, paralelne zapojených, vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení. Pripravené na okamžité zapojenie s potrubným prepojením z ušľachtilej ocele namontované na základnom ráme, vrátane riadiaceho/regulačného prístroja so všetkými potrebnými meracími a nastavovacími zariadeniami.

Na plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch, ako aj v priemyselných systémoch.

Na čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa všetkých požiadaviek normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certifikácia čerpadiel WRAS/KTW/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadiel konštrukčného radu Helix V v spojení s normovanými motormi IE2 IEC, vrátane 7,5 kW a výkonnejšieho normovaného motora IE3 (voliteľne v prípade nižšieho výkonu motora)
 • Mechanická upchávka čerpadiel nezávislá od smeru otáčania v kartušovom vyhotovení pre jednoduchú montáž
 • Flexibilný dizajn medzikusu umožňuje priamy prístup k mechanickej upchávke
 • Demontovateľná spojka na výmenu mechanickej upchávky bez nutnosti demontáže motora (od 7,5 kW)
 • Hydraulika celého zariadenia s optimalizáciou straty tlaku
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Komfortný riadiaci/regulačný prístroj SC-FC, najvyššia kvalita regulácie s LC displejom založeným na symboloch, jednoduchou navigáciou s prehľadným menu a technológiou červeného gombíka pre nastavenie parametrov, vrátane frekvenčného meniča pre plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia
 • Kontrola a predbežné nastavenie na optimálnu pracovnú oblasť u výrobcu (vr. dokladu o preberacej skúške v nadväznosti na EN10204 - 3.1)

Vybavenie/funkcia

 • Vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Základný rám z elektrolyticky pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na strane nasávania a výtlaku každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16 vrátane prietokovej armatúry podľa normy DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometer, výtlačná strana
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou plne elektronického regulátora

Smart-Controller (SC-FC) v telese z oceľového plechu, druh ochrany IP 54, pozostávajúci z interného napájania riadiacim napätím, z mikroprocesora so soft riadením PLC, FM, analógové a digitálne vstupy a výstupy.

Pre uľahčenie údržby sa odporúča pracovná oblasť 1 m okolo zariadenia.

Ovládanie/indikácia

 • LC displej (podsvietený) na zobrazenie prevádzkových údajov, parametrov regulátora, prevádzkových stavov čerpadiel, chybových hlásení a pamäte histórie
 • Ovládanie menu pomocou symbolov a čísiel menu
 • LED diódy na indikáciu stavu zariadenia (prevádzka/porucha)
 • Výrobné nastavenie parametrov pre jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Nastavenie prevádzkových parametrov a potvrdzovanie poruchových hlásení prostredníctvom technológie červeného gombíka
 • Uzamykateľný hlavný spínač
 • Možnosť voľby prevádzky so záložným čerpadlom/bez záložného čerpadla prostredníctvom servisnej služby
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo a kompletné zariadenie
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo a kompletné zariadenie
 • Pamäť porúch pre 16 posledných porúch

Regulácia

 • Plne automatická regulácia pre 1 až 4 neregulované čerpadlá pomocou porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty
 • Frekvenčný menič so sínusovým filtrom na plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia
 • Prepnutie pri požadovanej hodnote 2. Možnosť aktivovať prepnutie požadovanej hodnoty prostredníctvom kontaktu
 • Externé diaľkové prestavenie požadovanej hodnoty prostredníctvom signálu 4…20 mA
 • Automatické, od zaťaženia závislé pripojenie 1 čerpadla až n čerpadiel špičkového zaťaženia v závislosti od regulačnej veličiny tlak - konštantný, p-c
 • Stýkače na zapínanie čerpadiel, pri vyhotovení SD vrátane termických spúšťačov a časového relé pre kombináciu hviezda-trojuholník
 • Možnosť voľby 2 sád parametrov, menu Easy (požadovaná hodnota & regulačný režim) alebo menu Expert (prevádzkové parametre a parametre regulátora)
 • Voľne voliteľný prevádzkový režim čerpadiel (Ručne, Vyp, Automatika)
 • Automatická, nastaviteľná výmena čerpadiel
  • Štandardné nastavenie: Impulz – Pri každej novej požiadavke sa čerpadlo základného zaťaženia vymení bez zohľadnenia prevádzkových hodín
  • Alternatívne: Výmena čerpadla po prevádzkových hodinách, cyklická výmena čerpadla základného zaťaženia po nastaviteľných prevádzkových hodinách
 • Automatický, nastaviteľný testovací chod čerpadiel (nabudenie čerpadla)
  • Aktivovateľné/deaktivovateľné
  • Čas medzi dvoma testovacími chodmi voľne programovateľný
 • Časy blokovania voľne programovateľné
 • Nastaviteľný počet otáčok

Monitorovanie

 • Výstup skutočnej hodnoty systému prostredníctvom analógového signálu 0-10 V pre možnosť externého merania/indikácie, 10 V zodpovedá konečnej hodnote snímača
 • Signál snímača 4-20mA (detekcia prelomenia vodičov dráh snímačov) pre skutočnú hodnotu regulovanej veličiny
 • Istenie motorov čerpadla vo vyhotovení DOL: motorovým ističom, vo vyhotovení SD: tavná poistka v kombinácii s termickými spúšťačmi
 • Automatické prepnutie na záložné čerpadlo pri poruche prevádzkového čerpadla
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hranicami
 • Test nulového množstva na vypínanie zariadenia, ak sa nerealizuje odber vody (nastaviteľné parametre)
 • Funkcia plnenia rúr na plnenie prázdnych rúr (prvé plnenie spotrebnej siete)
 • Ochrana proti nedostatku vody prostredníctvom kontaktu, napr. pre plavákové spínače alebo tlakové spínače

Rozhrania

 • Beznapäťové kontakty pre zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenia SBM/SSM
 • Zmena logiky SBM a SSM možná
 • Kontakty pre externé vypnutie/zapnutie, nedostatok vody a 2. Požadovaná hodnota
 • Externé zapnutie/vypnutie prostredníctvom kontaktu na deaktiváciu automatickej prevádzky zariadenia

Voliteľné príslušenstvo (montáž u výrobcu alebo dodatočne podľa technického vyjasnenia)

 • Spínač ručne - 0 - automaticky: Predvoľba prevádzkového režimu každého čerpadla a manuálna prevádzka pri poruche regulátora „Ručne“ (núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana motora k dispozícii), „O“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia)
 • Vyhodnocovacie relé pre ochranu motora PTC
 • Hlásenie samostatného režimu a poruchové hlásenie, hlásenie nedostatku vody
 • Menič signálu pre 0/ 2-10V na 0/ 4-20mA
 • Mäkký spúšťač pre čerpadlá špičkového zaťaženia
 • Pripojenie na riadiace systémy budov podľa VDI 3814

Odporúčané príslušenstvo (objednať zvlášť)

 • Voliteľná montážna súprava WMS ako poistka proti nedostatku vody
 • Flexibilné pripájacie vedenia alebo kompenzátory
 • Nátoková nádrž na oddeľovanie systémov
 • Membránová tlaková nádoba
 • Závitové uzávery pri systémoch so závitovým zberným potrubím

Zbernicové systémy (voliteľné)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Dodržané normy

 • Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody (TRWI) norma DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzné nádoby DIN 4807
 • Vybavenie silnoprúdových zariadení elektronickými prevádzkovými prostriedkami EN 50178
 • Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1
 • Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely EN 60335-1
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 60439-1/ 61439-1
 • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC rušivé vyžarovanie pre prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu EN 61000-6-3 (pri SC-FC iba do 9,0 kW, okrem toho EN 61000-6-4 rušivé vyžarovanie, priemyselné prostredie)
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Prítokový tlak
  10 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Hriadeľové tesnenie
  Q1BE3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  1.4307, X2CrNi18-9
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  R 3
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 3

Rozmery a rozmerové výkresy

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Rozmery H1405 mm
Rozmery H1195 mm
Rozmery H2838
Rozmery L1300 mm
Rozmery P1113 mm
Rozmery p1966 mm
Rozmery P3420 mm
Rozmery X600 mm
Rozmery Ø g217 mm
Rozmery H3105
Rozmery HP855 mm
Rozmery HS1300 mm
Rozmery LS400 mm
Rozmery P330 mm
Potrubná prípojka na strane výtlaku DNdR 3
Potrubná prípojka na strane výtlaku DNdPN16
Potrubná prípojka na nasávacej strane DNsR 3
Potrubná prípojka na nasávacej strane DNsPN10
Rozmery L950 mm
Rozmery L1300 mm
Rozmery X600 mm
Rozmery HS250 mm

Zobrazené sú príklady zariadení.

Príslušenstvo (objednáva sa zvlášť): Voliteľná montážna sada WMS ako poistka proti nedostatku vody

Plocha inštalácie: plochá a vodorovná

Miesto inštalácie: suché, dobre odvetrané a zabezpečené proti mrazu

Pre uľahčenie údržby sa odporúča pracovná oblasť 1 m okolo zariadenia.

SiBoost Smart Helix V

Charakteristiky

SiBoost Smart

SiBoost Smart

---- vrátane záložného čerpadla

SiBoost Smart

Schéma zapojenia svorkovnice

Smart Controller SC, priamy štart

Smart Controller SC, priamy štart

x0: Pripojenie na sieť x1: Napájacie napätie, čerpadlá 1 – 3, čerpadlo 1, 4 – 6, čerpadlo 2 x2: Prípojka WSK 1-2, čerpadlo 1; 3 – 4, čerpadlo 2; atď. x3: Beznapäťové kontakty (signály) 1 – 3, SSM (zberné poruchové hlásenie); 4 – 6, SBM (zberné prevádzkové hlásenie) x4: Pripojenia pre snímač 1, snímač (vstup); 2, snímač (+) 3 – 4, externé zapnutie/vypnutie; 5 – 6, TLS (ochrana proti chodu nasucho); 7 – 8, požadovaná hodnota 2 x5: Analógové výstupy 1 – 2, aktuálny tlak (0...10 V)

Smart Controller SC, priamy štart

Informácia k objednávke

Information for order placements
 • Výrobok
  Wilo
 • Označenie produktu
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2202
 • Číslo EAN
  4048482379555
 • Číslo položky
  2540738
 • Brutto hmotnosť cca m
  301.0 kg
 • Netto hmotnosť cca m
  276 kg
 • Celková dĺžka L
  950.0 mm
 • Výška bez obalu H
  1405 mm
 • Farba
  zelená/čierna/strieborná
 • Vlastnosť obalu
  Prepravný obal
 • Druh obalu
  Špeciálna paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šírka bez obalu L
  1113.0 mm
 • Minimálne množstvo pri objednávaní
  1
 • Počet na jednej palete
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1343

PDF (39 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1795

PDF (46 MB)

Stiahnuť

PDF: SiBoost Smart FC 2 HELIX V2202

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť