SiBoost Smart FC 2 HELIX V3604

List údajov

Hydraulické údaje
 • Prítokový tlak
  10 bar
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Min. teplota média T
  3 °C
 • Max. teplota média T
  50 °C
 • Teplota okolia min. T
  5 °C
 • Max. teplota okolia T
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  1.4307, X2CrNi18-9
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  DN 100
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  DN 100

Popis

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988 a DIN EN 806, pre priame alebo nepriame pripojenie. Pozostávajúce zo štandardne nasávacích, paralelne zapojených, vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení. Pripravené na okamžité zapojenie s potrubným prepojením z ušľachtilej ocele namontované na základnom ráme, vrátane riadiaceho/regulačného prístroja so všetkými potrebnými meracími a nastavovacími zariadeniami.

Na plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch, ako aj v priemyselných systémoch.

Na čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa všetkých požiadaviek normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certifikácia čerpadiel WRAS/KTW/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadiel konštrukčného radu Helix V v spojení s normovanými motormi IE2 IEC, vrátane 7,5 kW a výkonnejšieho normovaného motora IE3 (voliteľne v prípade nižšieho výkonu motora)
 • Mechanická upchávka čerpadiel nezávislá od smeru otáčania v kartušovom vyhotovení pre jednoduchú montáž
 • Flexibilný dizajn medzikusu umožňuje priamy prístup k mechanickej upchávke
 • Demontovateľná spojka na výmenu mechanickej upchávky bez nutnosti demontáže motora (od 7,5 kW)
 • Hydraulika celého zariadenia s optimalizáciou straty tlaku
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Komfortný riadiaci/regulačný prístroj SC-FC, najvyššia kvalita regulácie s LC displejom založeným na symboloch, jednoduchou navigáciou s prehľadným menu a technológiou červeného gombíka pre nastavenie parametrov, vrátane frekvenčného meniča pre plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia
 • Kontrola a predbežné nastavenie na optimálnu pracovnú oblasť u výrobcu (vr. dokladu o preberacej skúške v nadväznosti na EN10204 - 3.1)

Vybavenie/funkcia

 • Vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Základný rám z elektrolyticky pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na strane nasávania a výtlaku každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16 vrátane prietokovej armatúry podľa normy DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometer, výtlačná strana
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou plne elektronického regulátora

Smart-Controller (SC-FC) v telese z oceľového plechu, druh ochrany IP 54, pozostávajúci z interného napájania riadiacim napätím, z mikroprocesora so soft riadením PLC, FM, analógové a digitálne vstupy a výstupy.

Pre uľahčenie údržby sa odporúča pracovná oblasť 1 m okolo zariadenia.

Ovládanie/indikácia

 • LC displej (podsvietený) na zobrazenie prevádzkových údajov, parametrov regulátora, prevádzkových stavov čerpadiel, chybových hlásení a pamäte histórie
 • Ovládanie menu pomocou symbolov a čísiel menu
 • LED diódy na indikáciu stavu zariadenia (prevádzka/porucha)
 • Výrobné nastavenie parametrov pre jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Nastavenie prevádzkových parametrov a potvrdzovanie poruchových hlásení prostredníctvom technológie červeného gombíka
 • Uzamykateľný hlavný spínač
 • Možnosť voľby prevádzky so záložným čerpadlom/bez záložného čerpadla prostredníctvom servisnej služby
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo a kompletné zariadenie
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo a kompletné zariadenie
 • Pamäť porúch pre 16 posledných porúch

Regulácia

 • Plne automatická regulácia pre 1 až 4 neregulované čerpadlá pomocou porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty
 • Frekvenčný menič so sínusovým filtrom na plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia
 • Prepnutie pri požadovanej hodnote 2. Možnosť aktivovať prepnutie požadovanej hodnoty prostredníctvom kontaktu
 • Externé diaľkové prestavenie požadovanej hodnoty prostredníctvom signálu 4…20 mA
 • Automatické, od zaťaženia závislé pripojenie 1 čerpadla až n čerpadiel špičkového zaťaženia v závislosti od regulačnej veličiny tlak - konštantný, p-c
 • Stýkače na zapínanie čerpadiel, pri vyhotovení SD vrátane termických spúšťačov a časového relé pre kombináciu hviezda-trojuholník
 • Možnosť voľby 2 sád parametrov, menu Easy (požadovaná hodnota & regulačný režim) alebo menu Expert (prevádzkové parametre a parametre regulátora)
 • Voľne voliteľný prevádzkový režim čerpadiel (Ručne, Vyp, Automatika)
 • Automatická, nastaviteľná výmena čerpadiel
  • Štandardné nastavenie: Impulz – Pri každej novej požiadavke sa čerpadlo základného zaťaženia vymení bez zohľadnenia prevádzkových hodín
  • Alternatívne: Výmena čerpadla po prevádzkových hodinách, cyklická výmena čerpadla základného zaťaženia po nastaviteľných prevádzkových hodinách
 • Automatický, nastaviteľný testovací chod čerpadiel (nabudenie čerpadla)
  • Aktivovateľné/deaktivovateľné
  • Čas medzi dvoma testovacími chodmi voľne programovateľný
 • Časy blokovania voľne programovateľné
 • Nastaviteľný počet otáčok

Monitorovanie

 • Výstup skutočnej hodnoty systému prostredníctvom analógového signálu 0-10 V pre možnosť externého merania/indikácie, 10 V zodpovedá konečnej hodnote snímača
 • Signál snímača 4-20mA (detekcia prelomenia vodičov dráh snímačov) pre skutočnú hodnotu regulovanej veličiny
 • Istenie motorov čerpadla vo vyhotovení DOL: motorovým ističom, vo vyhotovení SD: tavná poistka v kombinácii s termickými spúšťačmi
 • Automatické prepnutie na záložné čerpadlo pri poruche prevádzkového čerpadla
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hranicami
 • Test nulového množstva na vypínanie zariadenia, ak sa nerealizuje odber vody (nastaviteľné parametre)
 • Funkcia plnenia rúr na plnenie prázdnych rúr (prvé plnenie spotrebnej siete)
 • Ochrana proti nedostatku vody prostredníctvom kontaktu, napr. pre plavákové spínače alebo tlakové spínače

Rozhrania

 • Beznapäťové kontakty pre zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenia SBM/SSM
 • Zmena logiky SBM a SSM možná
 • Kontakty pre externé vypnutie/zapnutie, nedostatok vody a 2. Požadovaná hodnota
 • Externé zapnutie/vypnutie prostredníctvom kontaktu na deaktiváciu automatickej prevádzky zariadenia

Voliteľné príslušenstvo (montáž u výrobcu alebo dodatočne podľa technického vyjasnenia)

 • Spínač ručne - 0 - automaticky: Predvoľba prevádzkového režimu každého čerpadla a manuálna prevádzka pri poruche regulátora „Ručne“ (núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana motora k dispozícii), „O“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia)
 • Vyhodnocovacie relé pre ochranu motora PTC
 • Hlásenie samostatného režimu a poruchové hlásenie, hlásenie nedostatku vody
 • Menič signálu pre 0/ 2-10V na 0/ 4-20mA
 • Mäkký spúšťač pre čerpadlá špičkového zaťaženia
 • Pripojenie na riadiace systémy budov podľa VDI 3814

Odporúčané príslušenstvo (objednať zvlášť)

 • Voliteľná montážna súprava WMS ako poistka proti nedostatku vody
 • Flexibilné pripájacie vedenia alebo kompenzátory
 • Nátoková nádrž na oddeľovanie systémov
 • Membránová tlaková nádoba
 • Závitové uzávery pri systémoch so závitovým zberným potrubím

Zbernicové systémy (voliteľné)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Dodržané normy

 • Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody (TRWI) norma DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzné nádoby DIN 4807
 • Vybavenie silnoprúdových zariadení elektronickými prevádzkovými prostriedkami EN 50178
 • Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1
 • Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely EN 60335-1
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 60439-1/ 61439-1
 • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC rušivé vyžarovanie pre prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu EN 61000-6-3 (pri SC-FC iba do 9,0 kW, okrem toho EN 61000-6-4 rušivé vyžarovanie, priemyselné prostredie)
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Prítokový tlak
  10 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Hriadeľové tesnenie
  Q1BE3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  1.4307, X2CrNi18-9
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  DN 100
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  DN 100

Rozmery a rozmerové výkresy

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Rozmery H1900 mm
Rozmery H1210 mm
Rozmery H21122
Rozmery L1300 mm
Rozmery P1251 mm
Rozmery p11031 mm
Rozmery P3450 mm
Rozmery X800 mm
Rozmery Ø g279 mm
Rozmery H3105
Rozmery HP1139 mm
Rozmery HS1900 mm
Rozmery LS800 mm
Rozmery P325 mm
Potrubná prípojka na strane výtlaku DNdDN 100
Potrubná prípojka na strane výtlaku DNdPN16
Potrubná prípojka na nasávacej strane DNsDN 100
Potrubná prípojka na nasávacej strane DNsPN10
Rozmery L600 mm
Rozmery L1300 mm
Rozmery X800 mm
Rozmery HS400 mm

Zobrazené sú príklady zariadení.

Príslušenstvo (objednáva sa zvlášť): Voliteľná montážna sada WMS ako poistka proti nedostatku vody

Plocha inštalácie: plochá a vodorovná

Miesto inštalácie: suché, dobre odvetrané a zabezpečené proti mrazu

Pre uľahčenie údržby sa odporúča pracovná oblasť 1 m okolo zariadenia.

SiBoost Smart Helix V

Charakteristiky

SiBoost Smart

SiBoost Smart

---- vrátane záložného čerpadla

SiBoost Smart

Schéma zapojenia svorkovnice

Smart Controller SC, Υ-Δ rozbeh

Smart Controller SC, Υ-Δ rozbeh

x0: Pripojenie na sieť x1: Napájacie napätie, čerpadlá 1 – 6, čerpadlo 1 7 – 12, čerpadlo 2 x2: Pripojenie ochranného kontaktu vinutia 1 – 2, čerpadlo 1 3 – 4, čerpadlo 2 atď. x3: Beznapäťové kontakty (signály) 1 – 3, SSM (zberné poruchové hlásenie) 4 – 6, SBM (zberné prevádzkové hlásenie) x4: Pripojenia snímača 1, snímač (vstup) 2, snímač (+); 3 – 4, externé zapnutie/vypnutie 5 – 6, ochrana proti chodu nasucho 7 – 8, požadovaná hodnota 2 x5: Analógové výstupy 1 – 2, aktuálny tlak (0...10 V)

Smart Controller SC, Υ-Δ rozbeh

Informácia k objednávke

Information for order placements
 • Výrobok
  Wilo
 • Označenie produktu
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V3604
 • Číslo EAN
  4048482380155
 • Číslo položky
  2540794
 • Brutto hmotnosť cca m
  660.0 kg
 • Netto hmotnosť cca m
  607 kg
 • Celková dĺžka L
  1400.0 mm
 • Výška bez obalu H
  1900 mm
 • Farba
  zelená/čierna/strieborná
 • Vlastnosť obalu
  Prepravný obal
 • Druh obalu
  Špeciálna paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šírka bez obalu L
  1251.0 mm
 • Minimálne množstvo pri objednávaní
  1
 • Počet na jednej palete
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Číslo verzie 09
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1343

PDF (39 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1795

PDF (46 MB)

Stiahnuť

PDF: SiBoost Smart FC 2 HELIX V3604

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť