Stratos GIGA B 50/4-60/22-S1

List údajov

Hydraulické údaje
 • Koeficient minimálnej účinnosti (MEI)
  0.4
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar do 120 °C, 13 bar do 140 °C
 • Min. teplota média Tmin
  -20 °C
 • Max. teplota média Tmax
  140 °C
 • Teplota okolia min. Tmin
  0 °C
 • Max. teplota okolia Tmax
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301/EN-GJL-250, ochranná vrstva KTL
 • Obežné koleso
  Cast iron
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Hriadeľové tesnenie
  AQ1EGG
Schválené kvapaliny (iné kvapaliny na požiadanie)
 • Vykurovacia voda (podľa zväzu nemeckých inžinierov VDI 2035)
  áno
 • Teplonosný olej
  Špeciálne vyhotovenie za poplatok
 • Chladiaca a studená voda
  áno
 • Zmesi vody a glykolu (pri 20 – 40 obj. % glykolu a teplote média ≤ 40 °C)
  áno
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane
  DN 65
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku
  DN 50

Popis

Vysoko účinné blokové čerpadlo s EC motorom s triedou energetickej účinnosti IE5 podľa IEC 60034-30-2 a elektronickým prispôsobením výkonu v suchobežnej konštrukcii. Čerpadlo je vyhotovené ako jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo s prírubovou prípojkou a mechanickou upchávkou. Stratos GIGA B je koncipovaná prednostne na čerpanie vykurovacej vody (podľa VDI 2035), studenej vody a zmesí vody a glykolu bez abrazívnych látok vo vykurovacích, klimatizačných a chladiacich systémoch.

Konštrukcia:

 • Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo s nedeleným hriadeľom v blokovej konštrukcii vrátane pätky na telese čerpadla
 • Rozmery príruby a telesa podľa EN 733
 • Príruba PN 16 - vŕtaná podľa EN 1092-2
 • Prípojky manometra (R 1/8) pre vstavaný snímač tlakového rozdielu (vyhotovenie ...–R1 bez snímača tlakového rozdielu)
 • Teleso čerpadla a príruba motora sériovo s kataforéznym ponorným lakovaním
 • Mechanická upchávka pre čerpanie vody do Tmax. = +140°C. Do T ≤ +40°C je prípustná prímes glykolu od 20 % do 40 % objemového podielu. Pri prímesiach vody/glykolu s podielom glykolu >40 % do max. 50 % objemového podielu a teploty média > + 40°C do max. +120°C alebo iných médií okrem vody, je potrebné naplánovať alternatívnu mechanickú upchávku.
 • Napájacie napätia 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Príslušenstvo:

 • Konzoly na upevnenie na základ
 • Montážne súpravy snímačov diferenciálneho tlaku 0 – 10 V pre čerpadlá vo vyhotovení ...-R1
 • IR monitor
 • IR kľúč
 • IF modul PLR
 • IF modul LON
 • IF modul Modbus
 • IF modul BACnet
 • IF modul CAN

Sériové vybavenie:

 • Úroveň ovládania zeleným gombíkom pre:
  • Čerpadlo zap./vyp.
  • Voľba regulačného režimu: Δp-c (tlakový rozdiel konštantný), Δp-v (tlakový rozdiel variabilný), regulácia PID, n-konštantný (ručná prevádzka)
  • Nastavenie požadovanej hodnoty, resp nastavenie otáčok
  • Konfigurácia prevádzkových parametrov
  • Potvrdenie chyby
 • Displej čerpadla pre zobrazenie:
  • regulačného režimu
  • požadovanej hodnoty (napr. tlakový rozdiel alebo otáčky)
  • chybových a výstražných hlásení
  • aktuálnych hodnôt (napr. príkon, aktuálna hodnota snímača)
  • prevádzkový údajov (napr. prevádzkové hodiny, spotreba energie)
  • stavových údajov (napr. stav relé SSM a SBM)
  • údajov čerpadla (napr. názov čerpadla)
  • Prevádzkový režim (len pri použití potrubia v tvare Y) hlavný/záložný režim, paralelný režim)

Prídavná funkcia stav korekcie hodnoty tlaku:

 • Analógové rozhrania 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, integrované riadenie zdvojených čerpadiel pre použitie v spojovacom kuse, dve konfigurovateľné relé hlásenia pre prevádzkové a poruchové hlásenia, konfigurovateľné chybové reakcie prispôsobené pre použitie vo vykurovacích a klimatizačných systémoch, zablokovanie prístupu na čerpadle, integrovaná plná ochrana motora (KLF) so spúšťacou elektronikou, sériové otvory na odtok kondenzátu v telesa motora (pri dodávke zatvorené) pre odtok kondenzátu, infračervené rozhranie pre bezdrôtovú komunikáciu s obslužnými a servisnými prístrojmi Wilo-IR-Monitor a Wilo-IR-Stick, zástrčky pre Wilo IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON pre pripojenie na automatické riadenie budov.
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • teplota média T
  -20 °C
 • teplota okolia T
  0 °C
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar do 120 °C, 13 bar do 140 °C
 • Koeficient minimálnej účinnosti (MEI)
  0.4
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301/EN-GJL-250, ochranná vrstva KTL
 • Obežné koleso
  Cast iron
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Hriadeľové tesnenie
  AQ1EGG
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane
  DN 65
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku
  DN 50

Rozmery a rozmerové výkresy

Stratos GIGA B 50/4-60/22-S1

Stratos GIGA B 50/4-60/22-S1
Stratos GIGA B 50/4-60/22-S1

Charakteristiky

Wilo-Stratos GIGA B 50/4-60/22

Wilo-Stratos GIGA B 50/4-60/22
Wilo-Stratos GIGA B 50/4-60/22

Schéma zapojenia svorkovnice

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Pripojenie na sieť: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Pripojenie ochranného vodiča
DDG:Prípojka pre snímač rozdielu tlaku
In1 (1):Vstup skutočnej hodnoty 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Prípojka kostry k In1 a In2
+ 24 V (3):Výstup jednosmerného napätia pre externý spotrebič/snímač. Zaťaženie max. 60 mA
In2:Vstup požadovanej hodnoty 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, rozhranie pre riadenie zdvojených čerpadiel
Ext. off:Riadiaci vstup „Priorita VYP“. Cez externý beznapäťový kontakt sa dá čerpadlo zapnúť alebo vypnúť (24 V DC/10 mA).
SBM:*Beznapäťové zberné prevádzkové hlásenie (prepínací kontakt podľa VDI 3814)
SSM:*Beznapäťové zberné poruchové hlásenie (prepínací kontakt podľa VDI 3814)
AUX:Externá výmena čerpadiel (len pri prevádzke s použitím dvoch čerpadiel). Výmena čerpadiel sa dá vykonať prostredníctvom externého beznapäťového kontaktu (24 V DC/10 mA)
Spínač DIP:1: Prepínanie medzi prevádzkovým (O) a servisným režimom (S) 2: Menu pre aktiváciu/deaktiváciu blokovania prístupu
Voliteľná výbava:IF moduly pre napojenie na automatické riadenie budov

* Zaťažiteľnosť kontaktov pre SBM a SSM:

min.: 12 V DC/10 mA

max.: 250 V AC/1 A

IL-E

Informácia k objednávke

Downloads

Stratos GIGA /-D/-B 11-22 kW

Číslo výrobku 2192489
Vydanie 2020-04
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 73

PDF (9 MB)

Stiahnuť

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Číslo výrobku 2209010
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 44

PDF (6 MB)

Stiahnuť

PDF: Stratos GIGA B 50/4-60/22-S1

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť