TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, GG)

List údajov

Hydraulické údaje
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  10 bar
 • Max. dopravná výška H Qmin
  6,0 m
 • Prietok max. Qmax
  16,2 m³/h
 • Min. teplota média Tmin
  -20 °C
 • Max. teplota média pri použitiach HVAC Tmax
  110 °C
 • Min. teplota média pri aplikáciách s pitnou vodou Tmin
  0
 • Max. teplota média pri aplikáciách s pitnou vodou Tmax
  80
 • Max. teplota média pri aplikáciách s pitnou vodou počas krátkodobej prevádzky 2 h Tmax
  110 °C
 • Teplota okolia min. Tmin
  0 °C
 • Max. teplota okolia Tmax
  40 °C
 • Max. prípustná celková tvrdosť v cirkulačných systémoch pitnej vody
  3,57 mmol/l (20 °dH) (3,21 mmol/l (18 °dH) pre 20/4 + 25/6)
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Cast iron
 • Obežné koleso
  PPE-GF30
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Materiál ložiska
  Uhlie, impregnovaný syntetickou živicou
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane
  DN 40
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku
  DN 40
 • Konštrukčná dĺžka l0
  250 mm

Popis

Toto obehové čerpadlo je vhodné iba pre pitnú vodu.

Použiteľné pre cirkulačné systémy pitnej vody v priemysle a technickom zariadení budov.

Bezúdržbové mokrobežné obehové čerpadlo so závitovým alebo prírubovým pripojením, predvoliteľné stupne otáčok na prispôsobenie výkonu.

Vybavenie a funkcia

 • Manuálne prispôsobenie výkonu s 3 stupňami otáčok
 • Čerpadlá s 1~ motormi:
  • P2 až 90W: Interná ochrana proti neprípustne vysokým teplotám vinutia
  • P2 = 180 W: Plná ochrana motora zabezpečená ochrannými kontaktmi vinutia v spojení so spúšťacím prístrojom
 • Čerpadlá s 3~ motormi:
  • P2 až 90W: Interná ochrana proti neprípustne vysokým teplotám vinutia
  • P2 ≥ 180 W: Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou
 • Poruchová dióda
 • Kontakt pre zberné poruchové hlásenie
 • Kontrolná dióda smeru otáčania
 • Pripojenie na sieť 3~230V s voliteľným prepínacím konektorom
 • Teleso čerpadla z červenej alebo sivej liatiny (ušľachtilá oceľ závisí od typu)
 • Kombipríruba PN 6/PN 10 (pri DN 40 až DN 65)
 • Tepelnoizolačné plášte
 • Dodatočné funkcie prídavným modulom Protect Module C:
  • Poruchové hlásenie SSM ako beznapäťový rozpínací kontakt
  • Prevádzkové hlásenie SBM ako beznapäťový spojovací kontakt
  • Riadiaci vstup "Priorita VYP" cez externý beznapäťový kontakt (rozpínací kontakt)
  • Detekcia zablokovania
  • Plná ochrana motora so spúšťacím prístrojom
  • Potvrdenie poruchy
 • Riadenie zdvojených čerpadiel (dve samostatné čerpadlá inštalované paralelne): Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie pri poruche/časovo závislá zámena čerpadiel)
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • teplota média T
  -20 °C
 • teplota okolia T
  0 °C
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  10 bar
 • Max. prípustná celková tvrdosť v cirkulačných systémoch pitnej vody
  3,57 mmol/l (20 °dH) (3,21 mmol/l (18 °dH) pre 20/4 + 25/6)
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Cast iron
 • Obežné koleso
  PPE-GF30
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Materiál ložiska
  Uhlie, impregnovaný syntetickou živicou
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane
  DN 40
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku
  DN 40
 • Konštrukčná dĺžka l0
  250 mm

Rozmery a rozmerové výkresy

TOP-S

TOP-S
TOP-S

Charakteristiky

TOP-Z 40/7, 1~

TOP-Z 40/7, 1~
TOP-Z 40/7, 1~

Schéma zapojenia svorkovnice

TOP-S

TOP-S

Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz

WSK = ochranný kontakt vinutia

Plná ochrana motora v každom stupni otáčok s voliteľnou výbavou spúšťací prístroj

SK 602N/SK 622N alebo iné spínacie/regulačné prístroje s možnosťou pripojenia ochranného kontaktu vinutia

Spustenie: Externé spustenie na spínacom/regulačnom prístroji

Reset: Potvrdenie poruchy sa realizuje po ochladení motora

samočinne

TOP-S

Informácia k objednávke

Downloads

Wilo-TOP-Z

Číslo výrobku 2132728
Vydanie 2013-02
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (2 MB)

Stiahnuť

TOP-Z40/7 EM PN6/10 GG

PDF (721 kB)

Stiahnuť

TOP-Z40/7 EM PN6/10 GG

PDF (1 MB)

Stiahnuť

TOP-Z40/7 EM PN6/10 GG

PDF (16 kB)

Stiahnuť

TOP-Z40/7 EM PN6/10 GG

PDF (23 kB)

Stiahnuť

TOP-Z40/7 EM PN6/10 GG

PDF (25 kB)

Stiahnuť

PDF: TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, GG)

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť