W-CTRL-CC-WP

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Regulačný systém Comfort pre všetky konvenčné čerpadlá mokrobežnej a suchobežnej konštrukcie s pevným počtom otáčok a trojfázovými motormi.

Použitie

Pre plynulé prispôsobenie výkonu variabilným prevádzkovým stavom zariadení so samostatnými, zdvojenými alebo viacerými čerpadlami (do 6 čerpadiel). Regulácia prebieha v závislosti od tlakového rozdielu Δp, teploty prítoku / spätného toku (±T) alebo teplotného rozdielu (ΔT) vrátane voľného nastavenia prevádzkového bodu predbežnou korekciou čerpadla špičkového zaťaženia.

Vybavenie/funkcia

Funkčný princíp

Regulačné systémy Wilo Comfort umožňujú plynulú elektronickú reguláciu čerpadiel na variabilné prevádzkové stavy hydraulického zariadenia v závislosti od regulačných veličín tlaku (p), prietoku (Q), teploty (T).

Charakteristika vybavenia

 • Regulátor PID
 • Integrované hodiny reálneho času s prepínaním letného/zimného času
 • Integrované počítadlá jednotlivých/celkových prevádzkových hodín
 • Optimalizácia doby chodu pri zariadeniach s viacerými čerpadlami
 • Ochrana motora prostredníctvom pripojenia ochranného kontaktu vinutia, termistorového snímača teploty a tepelnej nadprúdovej spúšte
 • Farebný podsvietený dotykový displej
 • Zobrazenie stavu pohonov (napr. čerpadiel a frekvenčného meniča)
 • Užívateľsky orientované ovládanie pomocou menu s viacjazyčným zobrazením textu resp. so symbolmi
 • Ukladanie a export obsiahlych prevádzkových údajov
 • Definované zobrazovanie chybových hlásení a ukladanie do pamäte histórie
 • Detekcia prelomenia vodičov na dráhach snímačov

Typový kľúč

Príklad

CC-HVAC 2 x 20,0 DOL FC BM WP

CC

Comfort Controller pre ovládanie konvenčných čerpadiel s pevným počtom otáčok

CC-FC

Comfort Controller s frekvenčným meničom pre čerpadlo základného zaťaženia

HVAC

Vykurovacie, klimatizačné a chladiarenské aplikácie

2

Počet regulovaných čerpadiel

(1 – max. 6 čerpadiel)

20,0

Menovitý prúd čerpadla v A

DOL

Druh zapínania čerpadla

DOL: priamo

SD: Hviezda-trojuholník

FC

Vyhotovenie vrátane frekvenčných meničov v spínacom prístroji a sínusových filtrov

WM

Vyhotovenie prístroja

 

WM = inštalácia na stenu IP54

 

BM = stojaci prístroj IP54

WP

Vyhotovenie pre použitie studňových čerpadiel (well pump)

  
  
 

Montáž do skriňového rozvádzača na vyžiadanie

Technické údaje

 • Vyhotovenia prístrojov
  • Inštalácia na stenu (WM) do P2 = 4 kW
  • Stojaci prístroj (BM) od P2 = 5,5 kW
  • Vyhotovenie pre inštaláciu do rozvádzača na vyžiadanie
 • Druh ochrany IP54
 • Pripojenie na sieť 3~400 V, 50 Hz
 • pre čerpadlá s menovitým výkonom motora P2 = 1,1 až 45 kW (vyššie výkony a iné napätia na vyžiadanie)
 • Rozsah regulácie otáčok od 100 % do 30 % menovitých otáčok motora
 • Účinník cos φ > 0,90
 • Účinnosť pri Pmax > 0,93 a v povolenom rozsahu čiastočného zaťaženia > 0,85
 • Výstupné napätie 3 x 130 V – 400 V
 • Výstupná frekvencia (10 Hz) 12 Hz – 50/60 Hz
 • Povolená teplota okolia 0 °C až +40 °C

Konštrukčný rad

W-CTRL-CC-H

Výrobok

PDF: W-CTRL-CC-WP

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť