Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa DIN 1988 (EN 806)
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla
 • Kompletné zariadenie s optimalizáciou straty tlaku
 • 2 až 6 paralelne zapojených, vertikálne usporiadaných vysokotlakových odstredivých čerpadiel konštrukčného radu Helix V z ušľachtilej ocele
 • Komfortný riadiaci/regulačný prístroj CC, s rozšírenými funkciami, mikropočítačovým riadením a s dotykovým displejom, bez, resp. s frekvenčným meničom pre plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia

Konštrukčný typ

Vysoko efektívne zariadenie na zásobovanie vodou pripravené na okamžité zapojenie (štandardne nasávacie) s 2 až 6 paralelne zapojenými, vertikálne usporiadanými vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení konštrukčného radu Helix V, vrát. Smart Controller CC (k dispozícii s frekvenčným meničom alebo bez neho)

Použitie

 • Plne automatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v prítokovej prevádzke z verejnej vodovodnej siete alebo zo zásobnej nádrže na súkromné, obchodné, priemyselné a komunálne použitie (napr. obytné budovy, kancelárie, administratívne budovy, hotely, nemocnice, dielne, priemyselné prevádzky, vodárenské spoločnosti).
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2 – 6 čerpadiel na jedno zariadenie konštrukčných radov Helix V 4 až Helix V 52 so štandardným motorom IE3 vrátane 0,75 kW a vyššie (voliteľne pre nižší výkon motora)
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou regulátora Comfort Controller CC. Zariadenia COR sú navyše vybavené frekvenčným meničom v skriňovom rozvádzači.
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Základný rám z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571
 • Uzatváracia armatúra na nasávacej a výtlačnej strane každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16, na strane výtlaku
 • Snímač tlaku, na strane výtlaku
 • Manometer, výtlačná strana
 • Voliteľne poistka proti nedostatku vody s manometrom, na nasávacej strane

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu
 • Prepravné oká pre montáž u odberateľa

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC

CO

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku

R

Regulácia aktuálneho čerpadla základného zaťaženia pomocou frekvenčného meniča v spínacom prístroji

4

Počet čerpadiel

Helix V

Konštrukčný rad čerpadiel

22

Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla

03

Počet stupňov samostatného čerpadla

1

Počet stočených obežných kolies čerpadla

K

S mechanickou upchávkou kartuše

CC

Regulačná jednotka; CC = regulátor Comfort Controller

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70 °C)
 • Prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar)
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti pripojenia na strane koncového tlaku R 1½" - DN 200
 • Menovité svetlosti pripojenia na strane prítoku R 1½" - DN 200
 • Menovité otáčky 2850 1/min
 • Druh ochrany IP 54 (regulačný prístroj CC)
 • Istenie na strane siete AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky
  • Pitná a zohriata pitná voda
  • Chladiaca voda
  • Hasiaca voda

Materiály

Helix V 4 až Helix V 16

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Helix V 22 až Helix V 52

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4308
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: pozinkovaná oceľ, s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: 2 až 6 paralelne zapojených čerpadiel konštrukčných radov Helix V 4 až Helix V 52; všetky konštrukčné diely čerpadla prichádzajúce do styku s médiom sú vyhotovené z ušľachtilej ocele; ďalšie vyhotovenia na dopyt. Povolenie KTW/WRAS/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie), resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia DVGW/KTW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN16 umiestnená na strane výstupného tlaku s membránou z butylkaučuku, s certifikáciou DVGW/KTW, nezávadná v zmysle zákona o ochrane potravín pre kontrolné a revízne účely, s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou s certifikáciou DVGW/KTW podľa DIN 4807
 • Snímač tlaku: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku na ovládanie centrálneho regulátora Comfort Controller CC
 • Indikácia tlaku: Manometer (ø 63 mm) umiestnený na strane koncového tlaku; indikácia koncového tlaku navyše digitálne na alfanumerickom dotykovom displeji regulátora Comfort-Controller
 • Regulačný prístroj/regulátor: Zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Comfort CC; COR dodatočne aj frekvenčným meničom

Celková charakteristika

Comfort CO(R)

Stiahnutia

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Číslo výrobku 2535456
Vydanie 1707
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1197

PDF (144 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Číslo výrobku 4120943
Vydanie 1603
Číslo verzie 09
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Číslo výrobku 4143727
Vydanie 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Systém Wilo-CC

Číslo výrobku 2063144
Vydanie 1811
Číslo verzie 05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 46

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť