Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Komfortný systém podľa DIN 1988
 • 2-6 paralelne zapojených vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele konštrukčného radu MVI
 • Komfortný riadiaci/regulačný prístroj „CC“ s mikropočítačovým riadením s programovateľnou pamäťou a plne grafickým dotykovým displejom, zadávanie prevádzkových parametrov prostredníctvom menu; pri zariadeniach COR s frekvenčným meničom pre plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku s 2 až 6 paralelne zapojenými, vysokotlakovými odstredivými čerpadlami s normálnym saním, z ušľachtilej ocele

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2-6 čerpadiel konštrukčného radu MVI na zariadenie
 • automatické riadenie čerpadla pomocou ovládača CC
 • konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Základný rám pozinkovaný s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia klapka na každom čerpadle, na nasávacej strane a na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Tlakový snímač, na strane koncového tlaku
 • Manometer, na strane vstupného tlaku, k dispozícii ako voliteľná výbava
 • Manometer, na strane koncového tlaku
 • Poistka proti nedostatku vody k dispozícii ako voliteľná výbava

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-COR-4 MVI 804/CC

CO

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku

R

Regulácia aktuálneho čerpadla základného zaťaženia pomocou frekvenčného meniča

4

Počet čerpadiel

MVI

Konštrukčný rad čerpadiel

8

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

04

Počet stupňov samostatného čerpadla

CC

Regulačná jednotka; CC = Comfort Controller

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)
 • Prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar)
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1½” - DN 200
 • Menovité svetlosti pripojenia na strane prítoku R 1½” - DN 200
 • Menovité otáčky 2850 1/min
 • Druh ochrany IP 54 (regulačný prístroj CC)
 • Istenie na strane siete AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky
  • Pitná a zohriata pitná voda
  • Chladiaca voda
  • Hasiaca voda

Materiály

MVI 1.. až 16..-6

 • Obežné kolesá a stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404 (MVI 16..-6 iba v 1.4301)
 • Teleso čerpadla ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu, SiC/karbónu
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

MVI 16.. až 95..

 • obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250/1.4404
 • Hriadeľ ušľachtilá oceľ 1.4057/1.4404
 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu, SiC/karbónu
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Opis/konštrukcia

 • Základový rám: pozinkovaný a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku.
 • Čerpadlá: používa sa 2 až 6 paralelne zapojených čerpadiel konštrukčných radov MVI 2 až MVI 95; všetky konštrukčné diely týchto čerpadiel, prichádzajúce do styku s médiom, sú z ušľachtilej ocele resp. od MVI 16 zo sivej liatiny (s katodickým elektrickým ponorným lakovaním) resp. ušľachtilá oceľ na dopyt
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW)
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Tlakový snímač: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku na ovládanie centrálneho regulátora Comfort
 • Indikátor tlaku: na strane vstupného a koncového tlaku pomocou manometra (ø 63 mm); dodatočná indikácia koncového tlaku na alfanumerickom dotykovom displeji regulátora Comfort-Controller.
 • Spínacie zariadenie/regulátor: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Comfort CC; COR dodatočne aj frekvenčným meničom

Celková charakteristika

Comfort CO(R)

Stiahnutia

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Číslo výrobku 2535456
Vydanie 1707
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1197

PDF (144 MB)

Stiahnuť

Wilo-Multivert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6

Číslo výrobku 2050778
Vydanie 1502
Číslo verzie 07
Formát stránky A4
Počet strán 100

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Systém Wilo-CC

Číslo výrobku 2063144
Vydanie 1811
Číslo verzie 05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 46

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť