Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém s vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix VE s integrovaným frekvenčným meničom, možnosť regulácie od 25 Hz až do 60 Hz
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla
 • Kompletné zariadenie s optimalizáciou straty tlaku
 • Integrovaná detekcia chodu nasucho s automatickým vypínaním pomocou regulačnej elektroniky motora
 • Najvyššia kvalita regulácie použitím regulačného prístroja CCe, s rozšírenými funkciami, mikropočítačovým riadením a dotykovým displejom

Konštrukčný typ

Vysoko účinné zariadenie na zásobovanie vodou (štandardné nasávanie) pripravené na okamžité pripojenie, s 2 až 6 paralelne zapojenými, vertikálne usporiadanými vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení konštrukčného radu Helix VE, pričom každé čerpadlo disponuje jedným integrovaným, vzduchom chladeným frekvenčným meničom vrát. regulátora Comfort Controler CCe

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2-6 čerpadiel na jedno zariadenie konštrukčných radov Helix VE 4 až Helix VE 16, s ekvivalentnými normovanými motormi IE4 a plynulým regulačným režimom s integrovaným frekvenčným meničom pri každom čerpadle
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou regulátora Comfort Controller CCe
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Základný rám z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na strane nasávania a výtlaku každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Snímač tlaku, na strane výtlaku
 • Manometer, výtlačná strana
 • Voliteľne poistka proti nedostatku vody s manometrom, na strane nasávania

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu
 • Prepravné oká pre montáž u odberateľa

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-COR-4 Helix VE 1603/K/CCe

COR

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok

4

Počet čerpadiel

Helix VE

Konštrukčný rad čerpadiel

16

Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla

03

Počet stupňov samostatného čerpadla

K

S mechanickou upchávkou kartuše

5,5

Menovitý výkon motora P2 v kW [obsiahnutý iba vtedy, ak sa pre typy s rovnakým hydraulickým výkonom dodáva viacero motorov]

CCe

Regulačný prístroj; CCe = Comfort Controller pre čerpadlá s integrovaným frekvenčným meničom

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Teplota média max. +50 °C (voliteľne +70 °C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar)
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1½” - DN 125
 • Menovité svetlosti pripojenia na strane prítoku R 1½” - DN 125
 • Rozsah regulácie otáčok 1500-3770 1/min
 • Druh ochrany: IP 54
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky. Zariadenie zodpovedá DIN 1988 (EN 806)
  • Pitná a zohriata pitná voda
  • Chladiaca voda
  • Hasiaca voda

Materiály

Pre konštrukčné rady s Helix VE 4 až VE 16:

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na dopyt)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: pozinkovaná oceľ, s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: Používajú sa 2 až 6 čerpadiel konštrukčných radov Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.., paraelne zapojené. Vzduchom chladený frekvenčný menič namontovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim medzi 25 Hz a max. 60 Hz. Všetky diely prichádzajúce do styku s médiom sú pre Helix VE 4.., 6.., 10.., 16..z pozinkovanej ocele; ostatné vyhotovenia na dopyt Povolenie KTW/WRAS/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Armatúry: Pri konštrukčných radoch Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. je každé čerpadlo na strane nasávania a výtlaku vybavené guľovou uzatváracou armatúrou, s kontrolnou značkou Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW) a na strane výtlaku spätnou klapkou s certifikáciou DVGW/KTW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN16, umiestnená na strane výstupného tlaku. S membránou z butylkaučuku, s certifikáciou DVGW/KTW, nezávadná v zmysle zákona o ochrane potravín pre kontrolné a revízne účely, s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou s certifikáciou DVGW/KTW podľa DIN 4807
 • Snímač tlaku: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku na ovládanie centrálneho regulátora Comfort Controller CCe
 • Indikácia tlaku: Manometer (ø 63 mm) umiestnený na strane koncového tlaku; indikácia koncového tlaku navyše digitálne na alfanumerickom dotykovom displeji regulátora Comfort-Controller
 • Riadiace zariadenie/regulátor: Zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Comfort Controller CCe

Celková charakteristika

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Stiahnutia

Systém Wilo-CC

Číslo výrobku 2063144
Vydanie 1811
Číslo verzie 05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 46

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Číslo výrobku 2535456
Vydanie 1707
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1197

PDF (144 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Číslo výrobku 4151993
Vydanie 1601
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 40

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť