Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Komfortné zariadenie podľa všetkých požiadaviek normy DIN 1988
 • 2-6 paralelne zapojených vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel konštrukčného radu MVIS vyhotovených kompletne z ušľachtilej ocele
 • Takmer nehlučne pracujúci systém vďaka mokrobežným vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele konštrukčného radu MVIS
 • Až o 20 dB[A] tichší ako konvenčné systémy s porovnateľným hydraulickým výkonom

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku s 2 až 6 paralelne zapojenými, štandardne nasávacími, vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele, s mokrobežným motorom

Použitie

 • Plne automatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v prítokovej prevádzke z verejnej vodovodnej siete alebo zo zásobnej nádrže na súkromné, obchodné, priemyselné a komunálne použitie (napr. obytné budovy, kancelárie, administratívne budovy, hotely, nemocnice, dielne, priemyselné prevádzky, vodárenské spoločnosti).
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN 14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2-6 čerpadiel na zariadenie
 • automatické riadenie čerpadla pomocou ovládača CC
 • voči korózii odolné konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiami
 • Základný rám pozinkovaný s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Guľový uzatvárací kohút s hnacím ústrojenstvom/kruhová uzatváracia klapka na každom čerpadle, na strane nasávania a výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16, na strane výtlaku
 • Tlakový snímač, na strane koncového tlaku
 • Manometer (na strane vstupného tlaku) k dispozícii ako voliteľná výbava
 • Manometer (na strane koncového tlaku)
 • Poistka proti nedostatku vody k dispozícii ako voliteľná výbava

Rozsah dodávky

 • zariadenie na zvyšovanie tlaku namontované vo výrobe, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-COR-4 MVIS 804/CC

CO

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku

R

Regulácia príslušného čerpadla základného zaťaženia prostredníctvom frekvenčného meniča

4

Počet čerpadiel

MVIS

Konštrukčný rad čerpadiel

8

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

04

Počet stupňov samostatného čerpadla

CC

Regulačná jednotka; CC = Comfort Controller

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230/400 V ± 10 %, 50 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 50 °C
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 2" - Rp 3"
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku R 2" - Rp 3"
 • Menovité otáčky 2750 1/min
 • Druh ochrany IP44
 • Istenie na strane siete [AC 3] podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky
  • Pitná a zohriata pitná voda
  • Chladiaca voda
  • Hasiaca voda

Materiály

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4122
 • Tesnenie EPDM (EP 851)
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Ložisko z karbónu, impregnovaného umelou živicou
 • Pätka čerpadla EN-GJL-250
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Opis/konštrukcia

 • Základový rám: pozinkovaný a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku.
 • Čerpadlá: používajú sa 2 až 6 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčných radov MVIS 2, MVIS 4.. a MVIS 8; všetky diely týchto čerpadiel prichádzajúcich do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW)
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Tlakový snímač: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku na ovládanie centrálneho regulátora Comfort
 • Indikátor tlaku: na strane vstupného a koncového tlaku pomocou manometra (ø 63 mm); dodatočná indikácia koncového tlaku na dotykovom displeji regulátora Comfort-Controller.
 • Spínacie zariadenie/regulátor: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Comfort CC; pri zariadeniach COR dodatočne aj frekvenčným meničom pre reguláciu otáčok čerpadla základného zaťaženia

Celková charakteristika

Comfort-N CO(R)

Stiahnutia

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2535456
Edition 1707
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1197

PDF (144 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1010
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 33

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Systém Wilo-CC

Article Number 2063144
Edition 1811
Číslo verzie 05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 46

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť