Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

• Compact system with outstanding price/performance ratio due to MHIE series stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps with integrated air-cooled frequency converters

• Super proportionally large control range

• Integrated full motor protection with thermistor sensor (PTC)

• Integrated dry-running detection with automatic deactivation in the event of low water via the motor control electronics

• Potable drinking water approval (ACS, KTW, WRAS) for all components in contact with the fluid (EPDM version)

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku s 2 až 3 paralelne zapojenými, štandardne nasávacími, vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele s integrovanými frekvenčnými meničmi

Použitie

 • Plne automatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v prítokovej prevádzke z verejnej vodovodnej siete alebo zo zásobnej nádrže na súkromné, obchodné, priemyselné a komunálne použitie (napr. obytné budovy, kancelárie, administratívne budovy, hotely, nemocnice, dielne, priemyselné prevádzky, vodárenské spoločnosti).
 • Čerpanie pitnej vody a úžitkovej vody, chladiacej vody, alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2-3 MHIE čerpadlá na zariadenie
 • plynulý regulačný režim pomocou čerpadiel s integrovaným frekvenčným meničom
 • konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiami odolné voči korózii
 • Základný rám pozinkovaný s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia klapka na každom čerpadle, na nasávacej strane a na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 10, na strane výtlaku
 • Tlakový snímač, na strane koncového tlaku
 • Manometer, na strane vstupného tlaku, k dispozícii ako voliteľná výbava
 • Manometer, na strane koncového tlaku
 • Poistka proti nedostatku vody k dispozícii ako voliteľná výbava
 • ECe riadenie s kovovým telesom IP54, ktoré pozostáva z interného sieťového adaptéra, mikroprocesora, analógových a digitálnych vstupných a výstupných modulov na riadenie elektronických čerpadiel s frekvenčnými meničmi

Rozsah dodávky

 • zariadenie na zvyšovanie tlaku namontované vo výrobe, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-COR-3 MHIE 406/ECe

COR

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok

3

Počet čerpadiel

MHIE

Konštrukčný rad čerpadiel

4

Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla

06

Počet stupňov samostatného čerpadla

ECe

Regulačná jednotka, ECe = Easy Control s elektronicky regulovanými čerpadlami

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~440 V ±10 %, 60 Hz, v závislosti od typu aj 1~230 V, 50/60 Hz (iné vyhotovenia na dopyt)
 • Teplota média: max. 50 °C (70 °C voliteľné)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 10 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Menovité svetlosti pripojenia na strane koncového tlaku R 2" - DN 100
 • Menovité svetlosti pripojenia na strane prítoku R 2" - DN 100
 • Rozsah počtu otáčok 1 200 – 3 770 1/min
 • Druh ochrany IP54
 • Komunikácia prostredníctvom ModBus RTU
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (ďalšie médiá na požiadanie). Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky
  • Chladiaca voda
  • Pitná a úžitková voda

Materiály

Samostatné čerpadlo:

 • Obežné kolesá, stupňové komory, teleso čerpadla ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4404
 • Tesnenia EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Mechanická upchávka z karbidu wolfrámu/karbónu
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Hliníková oporná pätka čerpadla

Opis/konštrukcia

 • Základový rám: pozinkovaný a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku.
 • Čerpadlá: použijú sa 2 až 3 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčných radov MHIE 2.., 4.., 8.. a 16.., frekvenčné meniče namontované na motor čerpadla umožňujú pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim, všetky konštrukčné diely čerpadiel prichádzajúcich do styku s médiom, sú z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie), resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW).
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 10, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vypúšťaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Tlakový snímač: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku, na ovládanie centrálneho regulátora ECe
 • Indikátor tlaku: na strane vstupného a koncového tlaku pomocou manometra (ø 63 mm); dodatočná digitálna indikácia koncového tlaku na alfanumerickom LCD displeji regulátora ECe
 • Regulátor: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom ECe

Celková charakteristika

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Stiahnutia

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Article Number 2550650
Edition 2019-05
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 20

PDF (6 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control EC/ECe-Booster

Article Number 2549070
Edition 2019-07
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1212

PDF (11 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť