Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix VE...-GE

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Kompaktné zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, vhodné pre všetky použitia vyžadujúce oddeľovanie systémov zaisťovacím zariadením „Voľný odtok“, typ AB podľa EN 13077
 • Robustný systém vďaka vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix VE s integrovanými, vzduchom chladenými frekvenčnými meničmi
 • Nižšie náklady počas celej životnosti vďaka novému dizajnu Helix
 • Jednoduché ovládanie displeja pomocou technológie zeleného gombíka a fulltextové menu
 • Zásuvné moduly IF pre rýchlu komunikáciu s BMS

Konštrukčný typ

Zariadenie na rozvod vody s oddelenými systémami a štandardne nasávacím vysokotlakovým odstredivým čerpadlom s motorom s reguláciou otáčkami

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu Helix VE 4 alebo Helix VE 6, s normovaným motorom ekvivalentným IE4 a plynulým regulačným režimom s integrovaným frekvenčným meničom
 • Maximálny počet stupňov: 13
 • Nátoková nádrž PE, atmosféricky prevzdušňovaná (150 l) pitná voda pre nepriame pripojenie na verejnú vodovodnú sieť s pitnou vodou. Oddeľovanie systémov podľa DIN EN 1717 pomocou bezpečnostného zariadenia „Voľný odtok“, typ AB podľa EN 13077
 • voči korózii odolné konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiami
 • Uzatváracia armatúra, na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na nasávacej strane
 • Nátoková nádrž vr. plavákového ventilu a plavákového spínača (signálny snímač nedostatku vody)
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16, na strane výtlaku
 • Poistka proti nedostatku vody

Rozsah dodávky

 • zariadenie na zvyšovanie tlaku namontované vo výrobe, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-COR/T-1 Helix VE 403

COR

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok

T

S integrovanou nátokovou nádržou ako oddeľovanie systémov

1

S jedným čerpadlom

Helix VE

Konštrukčný rad čerpadiel s integrovanou reguláciou otáčok

4

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

03

Počet stupňov samostatného čerpadla

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Teplota média max. 40 °C
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Stupne spínacieho tlaku 6/10/16 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku Rp 1 ¼"
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku Rp 1 ¼"
 • Menovité otáčky 1500-3770 1/min.
 • Spínací výkon P2 max. pri max. 10 A = 4 kW
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky
  • Čistá voda bez usadenín
  • Úžitková, studená, chladiaca a dažďová voda
  • Pitnej vody
  • Hasiaca voda

Materiály

 • Obežné kolesá a stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Mechanická upchávka z B-uhlíka/karbidu volfrámu, SiC/uhlíka
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4307

Opis/konštrukcia

 • Zariadenie na rozvod vody pripravené na okamžité zapojenie, postavené na základovej doske PE, kompletné potrubie, vrátane všetkých potrebných armatúr a uzatváracích zariadení (s výnimkou uzatváracích zariadení na strane prívodu), montážna súprava tlakového snímača, vysokotlakové odstredivé čerpadlo z ušľachtilej ocele vo vyhotovení so suchým rotorom s integrovaným frekvenčným meničom (konštrukčný rad Helix VE)
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, neškodná v zmysle zákona o ochrane potravín; na kontrolné a revízne účely opatrená uzatváracou armatúrou s vypúšťaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807

Stiahnutia

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Číslo výrobku 4151993
Vydanie 1601
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 40

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix VE 22-36-52

Číslo výrobku 4151995
Vydanie 1601
Číslo verzie 05
Formát stránky A4
Počet strán 44

PDF (9 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix VE...-GE

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť