Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-CronoBloc BL – odolné suchobežné čerpadlo s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou a vysokou účinnosťou

Vo vyspelých krajinách sa predpisy a zákony pre pitnú vodu neustále sprísňujú. S plnením požiadaviek týchto zákonov a predpisov súvisia aj požiadavky na materiál používaných čerpadiel a systémov. Zároveň sa na základe globálnych megatrendov, akým je napríklad urbanizácia, zvyšuje potreba používania čoraz účinnejších systémov. Čerpadlo Wilo-CronoBloc je naším riešením, pretože má povolenie na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou a vysokú účinnosť.

Vaše výhody

 • Úspora energie vďaka najmodernejšej hydraulike čerpadla a používania motorov IE3
 • Ochranná vrstva KTL na všetkých liatinových komponentoch zabezpečuje vysokú odolnosť voči korózii a dlhú životnosť
 • Globálne použitie v najrôznejších situáciách vďaka rôznym materiálom obežných kolies, viacerým možnostiam motorov, ako aj rôznym mechanickým upchávkam
 • Jednoduchá inštalácia vďaka sériovým nohám čerpadla a voliteľným podložným rozperám
 • Jednoduchá údržba a konštrukcia praktická pre používateľa s dizajnom „Back-Pull-Out“ a mechanickou upchávkou kartuše pri veľkých typoch čerpadiel

Najmodernejšie hydrauliky a motory IE3

Použitím najmodernejšej hydrauliky dosiahne čerpadlo CronoBloc-BL najvyššej úrovne hydraulickej účinnosti. V spojení s výkonnými motory IE3 sa stává energeticky úsporným čerpadlom s nízkymi nákladmi na životný cyklus.

Konstrukce “Back pull-out” a kartušová mechanická upchávka

Vďaka užívateľsky prívetivej konštrukcii s konstrukciou "back pull-out" a kartušovou mechanickou upchávkou je možné veľké typy čerpadiel ľahko udržovať.To sa týka štvorpólových čerpadiel ≥ 37 kW a dvojpólových čerpadiel ≥ 45 kW. Pri výmene mechanickej upchávky nie je nutné z čerpadla vybrať motor. Tým ušetríte veľa nákladov na údržbu a čas.

Vhodné pre dodávku pitnej vody

Právne požiadavky a predpisy týkajúce sa pitnej vody sú stále prísnejšie, najmä vo vysoko rozvinutých krajinách. Zvyšujú sa požiadavky na materiály použité v čerpadlách a systémoch.

Wilo-CronoBloc BL má certifikáciu ACS pre dodávku pitnej vody. Najmä v krajinách ako je Francúzsko a Nemecko, s prísnymi predpismi týkajúcimi sa pitnej vody, má veľký význam schvalovanie certifikátu ACS pre aplikácie pitnej vody a verzie špeciálnych materiálov. Preto je toto čerpadlo ideálne pre aplikácie (napr. Spätné preplachovanie), ktoré sa vzťahuje ku stredným a menším vodárenským spoločnostiam.

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Úspora energie vďaka najmodernejšej hydraulike čerpadla a používania motorov IE3
 • Ochranná vrstva KTL na všetkých liatinových komponentoch zabezpečuje vysokú odolnosť voči korózii a dlhú životnosť
 • Globálne použitie v najrôznejších situáciách vďaka rôznym materiálom obežných kolies, viacerým možnostiam motorov, ako aj rôznym mechanickým upchávkam
 • Jednoduchá inštalácia vďaka sériovým nohám čerpadla a voliteľným podložným rozperám
 • Jednoduchá údržba a konštrukcia praktická pre používateľa s dizajnom „Back-Pull-Out“ a mechanickou upchávkou kartuše pri veľkých typoch čerpadiel

Wilo-CronoBloc BL – odolné suchobežné čerpadlo s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou a vysokou účinnosťou

Vo vyspelých krajinách sa predpisy a zákony pre pitnú vodu neustále sprísňujú. S plnením požiadaviek týchto zákonov a predpisov súvisia aj požiadavky na materiál používaných čerpadiel a systémov. Zároveň sa na základe globálnych megatrendov, akým je napríklad urbanizácia, zvyšuje potreba používania čoraz účinnejších systémov. Čerpadlo Wilo-CronoBloc je naším riešením, pretože má povolenie na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou a vysokú účinnosť.

Konštrukčný typ

Suchobežné čerpadlo v blokovej konštrukcii s prírubovým pripojením

Použitie

Na čerpanie vykurovacej vody (podľa VDI 2035), zmesí vody a glykolu, studenej a chladiacej vody bez abrazívnych látok vo vykurovacích zariadeniach a zariadeniach studenej a chladiacej vody

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad

BL 40/160-4/2

BL

Blokové čerpadlo

40

Menovitá svetlosť DN potrubnej prípojky (výtlačné hrdlo)

160

Nominálny priemer obežného kolesa

4

Menovitý výkon motora P2 v kW

2

Počet pólov

Technické údaje

 • Povolený teplotný rozsah -20 °C až +140 °C
 • Pripojenie na sieť 3~400 V, 50 Hz (iné na vyžiadanie)
 • Druh ochrany IP55
 • Menovitá svetlosť DN 32 až DN 150
 • Max. prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar na vyžiadanie)

Materiály

 • Teleso čerpadla a medzikus: Štandard: EN-GJL-250; voliteľne: Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (v závislosti od typu)
 • Obežné koleso: Štandard: EN-GJL-200; špeciálne vyhotovenie: Bronz CuSn 10 ušľachtilá oceľ 1.4408 (v závislosti od typu)
 • Hriadeľ: 1.4122
 • Mechanická upchávka: AQEGG; iné mechanické upchávky na dopyt

Opis/konštrukcia

Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii s axiálnym sacím hrdlom a radiálne usporiadaným výtlačným hrdlom s

 • Mechanická upchávka
 • prírubovým pripojením s prípojkou na meranie tlaku R 1/8
 • Medzikus
 • Spojka
 • Normovaný motor IEC

Celková charakteristika

CronoBloc-BL

CronoBloc-BL

Výrobok

PDF: Wilo-CronoBloc-BL

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť