Wilo-CronoNorm-NLG

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Znížené celkové náklady vďaka optimalizovanej účinnosti
 • Mechanická upchávka s núteným obtekaním, nezávislá od smeru otáčania
 • Vymeniteľné štrbinové krúžky
 • Veľkoryso nadimenzované guľôčkové ložiská s trvalým mazaním
 • Nízke hodnoty NPSH, najlepšie kavitačné vlastnosti

Konštrukčný typ

Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo s axiálnym nasávaním, namontované na základovej doske

Použitie

 • Čerpanie vykurovacej vody (podľa VDI 2035), studenej vody a zmesí vody a glykolu bez abrazívnych látok vo vykurovacích zariadeniach a zariadeniach pre studenú a chladiacu vodu.
 • Použitie pri zavlažovaní, v technickom zariadení budov, vo všeobecnom priemysle, elektrárňach atď.

Vybavenie/funkcia

Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii so spojkou, s ochranou spojky, motorom a so základnou doskou

 • Mechanická upchávka alebo upchávkové tesnenie

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Návod na montáž a obsluhu
 • Čerpadlo s voľným koncom hriadeľa alebo
 • Čerpadlo na základovej doske so spojkou a ochranou spojky alebo
 • kompletne skonštruované čerpadlo na základovej doske s elektromotorom

Typový kľúč

Príklad

NLG 200/315 -75/4

NLG

Označenie konštrukčného radu: Normované čerpadlo

200

Menovitá svetlosť DN výtlačného hrdla

315

Menovitý priemer obežného kolesa [mm]

75

Menovitý výkon motora P2 [kW]

4

Počet pólov

Technické údaje

 • Prípustný teplotný rozsah -20 °C až +120 °C
 • Sieťová prípojka 3~400 V, 50 HzS
 • Druh istenia IP55
 • Menovitá svetlosť DN 150 až DN 300
 • Max. prevádzkový tlak 16 bar

Materiály

 • Teleso čerpadla a tlakový kryt: EN-GJS-500-7
 • Držiak ložiska: EN-GJL-250
 • Obežné koleso: EN-GJL-250(špeciálne vyhotovenie: G-CuSn10
 • Hriadeľ: 1.4028
 • Štrbinové krúžky: G-CuSn10
 • Mechanická upchávka: AQ1EGG; (iné mechanické upchávky na dopyt)

Opis/konštrukcia

 • Jednostupňové horizontálne čerpadlo so špirálovou komorou s držiakom ložiska a procesný konštrukčný typ vymeniteľných štrbinových krúžkov
 • Tesnenie hradieľa mechnickou upchávkou podľa EN 12756 alebo upchávkou balenia
 • Obežné koleso s pripojenými opornými pätkami čerpadla. Uloženie hriadeľa čerpadla pomocou radiálneho guľôčkového ložiska namazaného tukom
 • Spojka hriadeľa s medziobjímkou

Celková charakteristika

nlg__bigdut_01

Stiahnutia

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Číslo výrobku 4168440
Vydanie 1111
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 56

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-CronoNorm-NLG

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť