Wilo-DrainLift M

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Priestorovo úsporná inštalácia
 • Jednoduchá montáž vďaka malej hmotnosti a veľkého rozsahu dodávky
 • Flexibilné vďaka voliteľným prítokom
 • Prevádzková bezpečnosť vďaka integrovanej termickej ochrane motora a alarmu nezávislého od siete

Konštrukčný typ

Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd ako zariadenie s jedným alebo dvoma čerpadlami

Použitie

Čerpanie odpadovej vody s obsahom fekálií (podľa DIN EN 12050-1), ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie s ochranou proti spätnému vzdutiu pri odtokových miestach nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia (podľa DIN EN 12056-1).

Vybavenie/funkcia

 • Pripravené na pripojenie
 • Termická kontrola motora
 • Regulácia hladiny plavákovým spínačom
 • Alarm nezávislý od napájania zo siete
 • beznapäťový kontakt
 • Odpojiteľný kábel čerpadla
 • Spätná klapka (vyhotovenie RV)
 • Prítokové tesnenie
 • Dierovka pre otvor prítoku
 • Hadicový spoj pre odvzdušnenie
 • Tesnenie prípojky nasávacieho potrubia ručného membránového čerpadla
 • Montážna sada pripojenia výtlačného potrubia
 • Upevňovací materiál
 • Zvukovoizolačný materiál
 • Spínací prístroj

Rozsah dodávky

Zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody pripravené na okamžité pripojenie vr.:

 • spínacieho prístroja s poplašným zariadením nezávislým od sieťového napájania a so zástrčkou
 • 1x tesnenie prítoku DN 100
 • 1x kruhová píla pre prítok DN 100
 • 1x prisávacie tesnenie pre pripojenie ručného membránového čerpadla alebo prípojky prítoku Ø 50 mm
 • 1x manžeta pre odvzdušňovaciu prípojku DN 70
 • 1x nátrubok s prírubou DN 80/100 s plochým tesnením, flexibilnou hadicovou tvarovkou a upevňovacím materiálom pre tlakovú prípojku DN 100
 • 1x spätná klapka DN 80 (len M1/8RV a M2/8)
 • Izolačný ochranný pás pre inštaláciu so zvukovou izoláciou
 • 9 V akumulátor
 • Upevňovací materiál
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-DrainLift M1/8 (1~) RV

M1

M1 = zariadenie so samostatným čerpadlomM2 = zariadenie s dvoma čerpadlami

/8

Max. dopravná výška [m]

(1~)

1~: Vyhotovenie pre jednofázový prúd, 3~: Vyhotovenie pre trojfázový prúd

RV

Verzia so spätnou klapkoubez uvedenia: Vyhotovenie bez spätnej klapky

Technické údaje

 • Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Príkon P1 = 1,3 kW
 • Dĺžka kábla medzi zariadením a spínacím prístrojom 4 m / kábel so zástrčkou 1,5 m
 • Prevádzkový režim S3-15%, 80 s
 • Max. teplota čerpaného média 40 °C, krátkodobo 3 min., 60 °C
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Guľová priechodnosť 45 mm
 • Tlaková prípojka DN 80
 • Prípojka prítoku DN 40/DN 100/DN 150
 • Odvetrávacia prípojka DN 70
 • Min. nátoková výška (inštalačná výška po stred prítoku) 180 mm
 • Druh ochrany (bez spínacieho prístroja) IP 67
 • Hrubý objem nádrže podľa typu 62 l až 115 l
 • Spínací objem podľa typu 24 l až 40 l

Materiály

 • Teleso motora: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Teleso hydrauliky: Sivá liatina EN-GJL-250
 • Obežné koleso: plast PUR
 • Nádrž: plast PE

Opis/konštrukcia

Plne zaplaviteľné zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd, pripravené na okamžité pripojenie (výška zaplavenia: 2 m vodného stĺpca, doba zaplavenia: 7 dní) s plynotesnou a vodotesnou zbernou nádržou a poistkou proti vztlaku. Odstredivé čerpadlo s vírivým obežným kolesom.

DrainLift M1/8:

Zariadenie so samostatným čerpadlom s motorom na striedavý prúd alebo trojfázovým motorom pre automatickú prevádzku. Spínací prístroj so zástrčkou Schuko resp. CEE, beznapäťovým kontaktom, integrovaným poplašným zariadením nezávislým od napájania zo siete ako aj nastaviteľnou dobou dobehu.

Vyhotovenie RV so spätnou klapkou v rozsahu dodávky.

DrainLift M2/8:

Zariadenie so zdvojeným čerpadlom pre automatickú prevádzku (s automatickým striedavým, záložným režimom a režimom špičkového zaťaženia). Vďaka integrovanej zdvojenej spätnej klapke je potrebná iba jedna prípojka pre výtlačné potrubie. Spínací prístroj so zástrčkou Schuko resp. CEE, beznapäťovým kontaktom, ukazovateľom intervalu údržby a včasným rozpoznaním chyby, ako aj s integrovaným poplašným zariadením nezávislým od napájania zo siete a nastaviteľnou dobou dobehu.

Pozor: Spínací prístroj nie je zaplaviteľný a preto musí byt' inštalovaný na mieste, kde nemôže byť zaplavený.

Celková charakteristika

DrainLift M

Stiahnutia

Wilo-DrainLift M1/8

Číslo výrobku 6069825
Vydanie 1804
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 32

PDF (854 kB)

Stiahnuť

Wilo-DrainLift M 1/8

Číslo výrobku 2531429
Vydanie 1102
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 254

PDF (16 MB)

Stiahnuť

Wilo-DrainLift M 2/8

Číslo výrobku 2531424
Vydanie 1102
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 263

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-DrainLift M

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť