Wilo-EMU 10" ... 24"

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Energeticky efektívna hydraulika vďaka hydraulike prispôsobiteľnej želanému prevádzkovému bodu
 • Vyhotovenie pre použitie s pitnou vodou s povolením ACS
 • Motory s prúdovým chladením plášťa (technológia CoolAct) pre vyššiu hustotu výkonu
 • Motory s ľahkou údržbou a možnosťou previnutia
 • Voliteľne s ochrannou vrstvou Ceram CT pre zvýšenie účinnosti

Konštrukčný typ

Viacstupňové 10…24” ponorné motorové čerpadlo článkovej konštrukcie pre vertikálnu a horizontálnu inštaláciu

Použitie

 • Zásobovanie pitnou vodou a vodou z vrtov a ciesterien
 • Zásobovanie úžitkovou vodou
 • Komunálne zásobovanie vodou
 • Postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Čerpanie vody na priemyselné použitie a odvodňovanie
 • Využitie geotermickej energie
 • Využitie v pobrežnej oblasti

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlá s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Hydraulika a motor voľne konfigurovateľné vždy podľa príkonu
 • Integrovateľná spätná klapka (v závislosti od typu)
 • Trojfázový motor na priamy rozbeh alebo rozbeh hviezda-trojuholník
 • Hermeticky zaliate motory
 • Motory s možnosťou previnutia

Rozsah dodávky

 • Hydraulika + motor zmontované
 • Pripájací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou, prierez a dĺžka kábla štandardné alebo podľa želania zákazníka
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Example:

Wilo-EMU K 146.1 S-4 + NU 122T-2/90

Hydraulics:

K 146S

K 146

Hydraulics

0.1

High-stage material version

S

Optional: Impeller trimmed

4

Number of stages

Motor:

NU 122T-2/90

NU

Submersible motor

122

Size (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")

T

Optional: Drinking water motor filling

2

Number of poles

90

Package length

Technické údaje

 • Sieťová prípojka: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Max. teplota média (vyššie teploty na vyžiadanie):
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C
 • Minimálny prietok na motore
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
  • NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/s
 • Max. obsah piesku: 35 g/m3
 • Max. štarty: 10/h
 • Max. hĺbka ponoru:
  • NU 5…, NU 7…= 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • Ostatné motory = 300 m
 • Druh ochrany: IP 68
 • Regulačný rozsah pre frekvenčný menič:
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-pólové) = 25-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-pólové) = 30-50 Hz

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na vertikálnu alebo horizontálnu montáž.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnou až poloaxiálnou hydraulikou. Diely telesa z EN-GJL, resp. EN-GJS s ochrannou vrstvou 2K alebo G-CuSn10, obežné kolesá z G-CuSn10, resp. NiAl-Bz.

Tlaková prípojka ako závitová prípojka (do K 12...) alebo ako prírubová prípojka. Pri typoch K 12..., K 14… sa namiesto výtlačného hrdla môže namontovať spätná klapka. U ostatných typov je montáž spätnej klapky možná priamo na tlakový vývod.

Motor

Trojfázový motor pre priamy rozbeh alebo rozbeh hviezda-trojuholník Utesnený, hermeticky zaliaty motor s vinutím s lakovou izoláciou, impregnovaný živicou (NU 5…, NU 7…), resp. motor s možnosťou previnutia s vinutím s izoláciou PVC (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Prípojka čerpadla štandardizovaná. Utesnenie hriadeľa motora sa realizuje pomocou mechanickej upchávky (konštrukčné rady NU…) z plného materiálu karbid kremíka, resp. hriadeľovými tesniacimi krúžkami (konštrukčný rad U…). Motorové ložisko so samostatným mazaním. Axiálne ložisko s výklopnými segmentmi pre nadvihnutie veľkých axiálnych záťaží. Negatívny axiály posun prijme axiálne protiložisko.

Motory konštrukčných radov NU 5…-, NU 7...-, NU 801…-, NU 9…-, NU 12… a NU 16… sú naplnené zmesou vody a glykolu, motory konštrukčného radu NU 611 a NU 811 zmesou vody a glycerínu. Motory konštrukčného radu NU 611-, NU 8…-, NU 9…-, NU 12…a NU 16…môžu byť alternatívne naplnené pitnou vodou (vyhotovenie T). Motory konštrukčného radu U… sa musia vo všeobecnosti plniť pitnou vodou. Prípustná prevádzka frekvenčného meniča (SF 1.1).

Chladenie

Chladenie sa realizuje pomocou čerpaného média. Prevádzka motora sa musí vždy realizovať v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálna inštalácia sa môže podľa voľby uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Pre horizontálnu montáž sa na podopretie agregátu musia používať kozlíky. Na zlepšenie prítokového prúdenia sa môže použiť protivírová doska alebo chladiaci plášť.

Tlakový plášt'

Tlakový plášť slúži na priamu montáž agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximálny prítokový tlak je 10 bar resp. 5 bar od priemeru tlakového plášťa od 559 mm.

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť