Wilo-EMU 14" ... 24"

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Hydrauliky upravené podľa prevádzkového bodu umožňujú energeticky účinnú prevádzku
 • Individuálne konfigurovateľné motory a materiály pre spoľahlivú prevádzku pri každom použití
 • Vyhotovenie pre použitie s pitnou vodou s povolením ACS
 • Motory s prúdovým chladením plášťa (technológia CoolAct) pre vyššiu hustotu výkonu
 • Motory s ľahkou údržbou a možnosťou previnutia
 • Použitie ako zariadenie na zvyšovanie tlaku v tlakovom plášti
 • Na zvýšenie stupňa účinnosti môže byť hydraulika potiahnutá s Ceram CT
 • Na zamedzenie usadzovania sedimentu a na dosiahnutie dlhej životnosti je voliteľne k dispozícii ochranná vrstva Ceram CP

Konštrukčný typ

Viacstupňové 14…24" ponorné motorové čerpadlo článkovej konštrukcie pre vertikálnu a horizontálnu inštaláciu

Použitie

 • Zásobovanie pitnou vodou a vodou z vrtov a cisterien
 • Zásobovanie úžitkovou vodou
 • Komunálne zásobovanie vodou
 • Postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Čerpanie vody na priemyselné použitie a odvodňovanie
 • Využitie geotermickej energie
 • Využitie v pobrežnej oblasti

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Hydraulika a motor voľne konfigurovateľné vždy podľa príkonu
 • Integrovateľná spätná klapka (v závislosti od typu)
 • Trojfázový motor na priamy rozbeh alebo rozbeh hviezda-trojuholník
 • Hermeticky zaliate motory
 • Motory s možnosťou previnutia

Rozsah dodávky

 • Hydraulika + motor zmontované
 • Pripájací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou, prierez a dĺžka kábla štandardné alebo podľa želania zákazníka
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-EMU K 146.1 S-4 + NU 122T-2/90

Hydraulika:

K 146S

K 146

Hydraulika

0.1

Materiálové vyhotovenie vysokého stupňa

S

Voliteľná výbava: Osústružené obežné koleso

4

Počet stupňov

Motor:

NU 122T-2/90

NU

Ponorný motor

122

Konštrukčná veľkosť (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")

T

Voliteľná výbava: Náplň motora pitná voda

2

Počet pólov

90

Dĺžka balíka

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Max. teplota média (vyššie teploty na vyžiadanie):
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C
 • Minimálny prietok na motore:
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
  • NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/s
 • Max. obsah piesku: 35 g/m3
 • Max. počet štartov: 10/h
 • Max. hĺbka ponoru:
  • NU 5…, NU 7…= 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • Ostatné motory = 300 m
 • Druh ochrany: IP68
 • Regulačný rozsah pre frekvenčný menič:
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-pólové) = 25-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-pólové) = 30-50 Hz

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnou až poloaxiálnou hydraulikou. Diely telesa z EN-GJL, resp. EN-GJS s ochrannou vrstvou 2K alebo G-CuSn10, obežné kolesá z G-CuSn10, resp. NiAl-Bz.

Tlaková prípojka ako závitová prípojka (do K 12...) alebo ako prírubová prípojka. Pri typoch K 12..., K 14… sa namiesto výtlačného hrdla môže namontovať spätná klapka. Pri ostatných typoch je montáž spätnej klapky možná priamo na tlakový vývod.

Motor

Trojfázový motor pre priamy štart alebo spustenie hviezda/trojuholník. Utesnený, hermeticky zaliaty motor s vinutím s lakovou izoláciou, impregnovaný živicou (NU 5…, NU 7…), resp. motor s možnosťou previnutia s vinutím s izoláciou PVC (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Prípojka čerpadla štandardizovaná. Utesnenie hriadeľa motora sa realizuje pomocou mechanickej upchávky (konštrukčné rady NU…) z plného materiálu karbid kremíka, resp. hriadeľovými tesniacimi krúžkami (konštrukčný rad U…). Samopremazávacie ložiská motora. Axiálne ložisko s výklopnými segmentmi pre absorpciu vysokých axiálnych zaťažení. Negatívny axiálny posun je absorbovaný axiálnym protiložiskom.

Motory konštrukčných radov NU 5…-, NU 7...-, NU 801…-, NU 9…-, NU 12… a NU 16… sú naplnené zmesou vody a glykolu, motory konštrukčného radu NU 611 a NU 811 zmesou vody a glycerínu. Motory konštrukčného radu NU 611-, NU 8…-, NU 9…-, NU 12…a NU 16…môžu byť alternatívne naplnené pitnou vodou (vyhotovenie T). Motory konštrukčného radu U… je nutné vo všeobecnosti plniť pitnou vodou. Prípustná prevádzka frekvenčného meniča (SF 1.1).

Chladenie

Na chladenie motora sa využíva čerpané médium. Motor musí byť vždy prevádzkovaný v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálnu inštaláciu možno voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Pri horizontálnej inštalácii je nutné na podopretie agregátu použiť stojany. Pre zlepšenie prítokového prúdenia možno použiť protivírivú dosku alebo chladiaci plášť.

Tlakový plášť

Tlakový plášť slúži na priamu inštaláciu agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximálny prítokový tlak je 10 bar, resp. 5 bar od priemeru tlakového plášťa od 559 mm.

PDF: Wilo-EMU 14" ... 24"

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť