Wilo-EMU FA...WR

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Cielene uvoľňuje usadeniny v zachytávači piesku pomocou mechanického miešacieho zariadenia.
 • Procesne bezpečné vďaka použitiu materiálov abrazit a ušľachtilá oceľ
 • S minimálnymi vibráciami a dlhou životnosťou vďaka priamemu upevneniu miešacieho zariadenia na obežnom kolese
 • Odolné vďaka povrchovej úprave Ceram na vnútorných plochách hydrauliky ako dodatočná ochrana proti opotrebeniu

Konštrukčný typ

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s mechanickým miešacím zariadením pre trvalú prevádzku, pre stacionárnu inštaláciu do mokrého prostredia.

Použitie

Čerpanie silno abrazívnej odpadovej vody a odpadovej vody s obsahom fekálií bez zložiek s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • Ťažké robustné vyhotovenie zo sivej liatiny
 • Samochladiace motory s 1-komorovým alebo 2-komorovým systémom
 • Jednoduchá inštalácia pomocou závesného zariadenia alebo opornej pätky čerpadla
 • Mechanické miešacie zariadenie upevnené priamo na obežnom kolese
 • Hlava miešadla z tvrdenej liatiny abrazit

Rozsah dodávky

 • Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s mechanickým miešacím zariadením
 • Dĺžka kábla do konštrukčnej veľkosti motora 17 pevne odstupňovaná po 10 m, od konštrukčnej veľkosti motora 20 podľa želania zákazníka
 • Príslušenstvo podľa želania zákazníka
 • Prevádzková a údržbová príručka

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-EMU FA 08.52WR + T 17-6/16HEx

Hydraulika:

FA 08.52WR

FA

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu

08

x10 = menovitá svetlosť tlakovej prípojky napr. DN 80

52

Ukazovateľ výkonu

W

Vírivé obežné koleso

R

Mechanické miešacie zariadenie

Motor:

T 17-6/16HEx

T

Typ motora:

T = motor s povrchovým chladením bez chladiaceho systému

FK, FKT, HC = motor s vlastným chladením s aktívnym chladiacim systémom

17

Konštrukčná veľkosť

6

Počet pólov

16

x10 = dĺžka balíka v mm

H

Vyhotovenie utesnenia:

H = radiálny hriadeľový tesniaci krúžok/mechanická upchávka

G = dve samostatné mechanické upchávky

K = bloková tesniaca kazeta s dvomi mechanickými upchávkami

Ex

S povolením pre použitie vo výbušnom prostredí

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené so samochladiacim motorom: S1
 • Druh ochrany: IP68
 • Max. teplota média: 3 - 40 °C, vyššie teploty na vyžiadanie
 • Guľová priechodnosť: 23 – 58 mm.
 • Trvale mazané valivé ložiská
 • Max. hĺbka ponoru: 20 m

Materiály

 • Časti telesa: EN-GJL
 • Obežné koleso: EN-GJL príp. EN-GJS
 • Statické tesnenia: NBR
 • Utesnenie na strane čerpadla: SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora: NBR alebo SiC/SiC
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ 1.4021
 • Miešacie zariadenie: Abrazit

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s mechanickým miešacím zariadením ako zaplavovateľný blokový agregát pre pevnú a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako horizontálne prírubové spojenia. Maximálny možný podiel suchej substancie je v závislosti od typu hydrauliky a obežného kolesa max. 8 %.

Ako forma obežného kolesa sa používajú výhradne vírivé obežné kolesá. Na tieto sa umiestni v axiálnom pokračovaní motorového hriadeľa mechanické miešacie zariadenie. Hlava miešadla sa vyhotoví z tvrdeného materiálu abrazit.

Motor

Motory s povrchovým chladením (motor T) odovzdávajú svoje odpadové teplo prostredníctvom častí telesa priamo do okolitého média a môžu byť prevádzkované ako ponorené v trvalej prevádzke.

Motory naplnené olejom (FK motor) a samochladiace suchobežné motory (FKT, HC motor) odovzdávajú svoje odpadové teplo cez integrovaný výmenník tepla dopravovanému médiu. Preto sú tieto motory vhodné pre trvalú prevádzku v ponorenom aj vynorenom stave.

Pri všetkých motoroch je k dispozícii utesnená komora na ochranu motora pred preniknutím média. Táto je prístupná zvonka a môže byť voliteľne kontrolovaná elektródou utesneného priestoru.

Všetky použité plniace médiá sú potenciálne biologicky rozložiteľné a neškodné pre životné prostredie.

Prívod kábla motorov T, HC a FKT je pozdĺžne vodotesný. Dĺžky káblov dostať až do konštrukčnej veľkosti motora 17 v pevnom odstupňovaní po 10 m. Od konštrukčnej veľkosti motora 20 je dĺžka kábla konfigurovateľná individuálne.

Utesnenie

V závislosti od typu motora sú možné nasledujúce varianty pre utesnenie na strane média a motora:

 • Variant H: na strane média pomocou mechanickej upchávky, na strane motora pomocou tesniaceho krúžka radiálneho hriadeľa
 • Variant G: dve nezávisle pôsobiace mechanické upchávky
 • Variant K: bloková tesniaca kazeta s dvomi mechanickými upchávkami pôsobiacimi nezávisle od seba

Celková charakteristika

Wilo-EMU FA ... WR

Stiahnutia

Wilo-EMU FA

Číslo výrobku 6072704
Vydanie 1606
Číslo verzie 05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 96

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU FA

Číslo výrobku 6074692
Vydanie 1606
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 56

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU FA

Číslo výrobku 6074691
Vydanie 1606
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 76

PDF (7 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU FA

Číslo výrobku 6074690
Vydanie 1606
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (695 kB)

Stiahnuť

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Číslo výrobku 6067561
Vydanie 2019-01
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 64

PDF (5 MB)

Stiahnuť

PDF: Wilo-EMU FA...WR

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť