Wilo-EMU KS

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Dlhá životnosť vďaka robustnej konštrukcii zo sivej liatiny
 • Vysoká miera prevádzkovej bezpečnosti vďaka trvalej prevádzke, aj v srkacom režime
 • Jednoduchá manipulácia prostredníctvom pripojovacieho kábla so zástrčkou
 • Jednoduché ovládanie vďaka vstavanému plavákovému spínaču (vyhotovenie S)

Konštrukčný typ

Kalové ponorné motorové čerpadlo

Použitie

Čerpanie

 • Odpadová voda
 • úžitkovej vody

Vybavenie/funkcia

 • Pripojovací kábel so zástrčkou
 • Vyhotovenie S so zabudovaným plavákovým spínačom
 • Olejom chladený motor (do konštrukčnej veľkosti 20)
 • Prúdové chladenie plášťa (od konštrukčnej veľkosti 24)

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo s pripojovacím káblom a zástrčkou
 • Vyhotovenie S dodatočne s plavákovým spínačom
 • Výtlačné hrdlo s pevnou spojkou Storz
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-EMU KS 15x

KS

Kalové ponorné motorové čerpadlo

15

Konštrukčná veľkosť

x

Vyhotovenie

 • E: Motor na striedavý prúd
 • ES: Motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom
 • D: Trojfázový motor
 • DS: Trojfázový motor s plavákovým spínačom
 • DMS: Trojfázový motor s plavákovým spínačom a skriňovým rozvádzačom s motorovým ističom
 • E0: Motor na striedavý prúd s voľným koncom kábla
 • D0: Trojfázový motor s voľným koncom kábla
 • GG: Skriňa motora zo sivej liatiny
 • Ceram: Agregát s ochrannou vrstvou Ceram
 • Ex: s povolením pre použitie vo výbušnom prostredí
 • Z: Stredové výtlačné hrdlo
 • H: Vysokotlakové obežné koleso
 • M: Strednotlakové obežné koleso
 • N: Nízkotlakové obežné koleso

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Druh ochrany: IP68
 • Max. hĺbka ponoru: 12,5 m
 • Teplota čerpaného média: 3 … 40 °C
 • Dĺžka kábla: 10 m, resp. 20 m
 • Výtlačné hrdlo: Spojka Storz veľkosti C až A (v závislosti od typu)

Materiály

 • Teleso motora: Al alebo EN-GJL 250 (v závislosti od typu)
 • Teleso čerpadla: EN-GJL250
 • Obežné koleso: EN-GJL250
 • Hriadeľ: 1.4021
 • Utesnenie:
  • Na strane motora: C/Cr alebo C/keramika
  • Na strane média: SiC/SiC
 • Statické tesnenia: FPM

Opis/konštrukcia

Kalové ponorné motorové čerpadlo ako zaplaviteľný blokový agregát na mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako vertikálne závitové spojenie so spojkou Storz. Ako obežné kolesá sa používajú otvorené kanálové obežné kolesá.

Motor

Do konštrukčnej veľkosti 20 sa používajú motory s vlastným chladením vo vyhotovení na jednofázový alebo trojfázový striedavý prúd. Motory s vlastným chladením sú naplnené olejom. Od konštrukčnej veľkosti 24 sa používajú motory s povrchovým chladením v trojfázovom vyhotovení s tepelným monitorovaním motora a s prúdovým chladením plášťa.

Agregáty Ex KS … Ex sú vybavené motorom s povrchovým chladením bez prúdového chladenia plášťa.

Všetky typy sa dajú použiť ponorené aj vynorené v trvalej prevádzke. Tým je možný aj srkací režim.

Na ochranu motora pred preniknutím média je k dispozícii utesnená komora. Použité plniace médium je potenciálne biologicky rozložiteľné a neškodné pre životné prostredie.

Pri konštrukčnej veľkosti 20 je pripojovací kábel odpojiteľný a dĺžka kábla je 10 m. Od konštrukčnej veľkosti 24 je pripojovací kábel pevne pripojený a dĺžka kábla je 20 m. Pripojovací kábel je vždy vybavený zástrčkou. Vyhotovenie S je dodatočne vybavené plavákovým spínačom. Vyhotovenia DMS sú vybavené spínacím prístrojom s integrovanou ochranou motora.

Utesnenie

Utesnenie na strane média a na strane motora sa realizuje prostredníctvom dvoch mechanických upchávok nezávislých od smeru otáčania.

Stiahnutia

Wilo-EMU KS

Číslo výrobku 6080667
Vydanie 1606
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 8

PDF (331 kB)

Stiahnuť

Wilo-EMU KS

Číslo výrobku 6061732
Vydanie 2018-05
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 40

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-EMU KS

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť