Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Certifikácia od VdS
 • Robustné vyhotovenie zo sivej liatiny alebo bronzu
 • Tlakový plášť vo vyhotovení z hygienickej ušľachtilej ocele odolnej voči korózii s gumovým ložiskom pre elimináciu hluku a vibrácií
 • Spätná klapka s certifikáciou od VdS, dodávaná ako príslušenstvo

Konštrukčný typ

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo článkovej konštrukcie s povolením VdS pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu, určené pre zásobovanie sprinklerových zariadení

Použitie

Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a bez abrazívnych zložiek pre zásobovanie sprinklerových zariadení

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Spojenie NEMA (závislé od typu)
 • Trojfázový motor pre priamy štart alebo štart hviezda-trojuholník
 • Motory s možnosťou previnutia

Rozsah dodávky

 • Hydraulika + motor zmontované
 • pripojovací kábel podľa VDE/KTW, prierez a dĺžka kábla podľa požiadavky zákazníka
 • návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Example:

Wilo-EMU KM 1300S-2a + NU 801-2/60

Hydraulics:

KM 1300S-2a

KM1300

Hydraulics type

S

Trimmed impeller

2

Number of hydraulic stages

A

Defined impeller diameter

Motor:

NU 801-2/60

NU

Submersible motor (NU…, U…)

801

Size (6... = 6"; 8... = 8"; 9... = 10"; 12... = 12"; 15... = 16")

2

Number of poles

60

Package length (cm)

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V/50 Hz
 • Prevádzkový režim ponorené: S1
 • Max. teplota média: 25 °C
 • Max. obsah piesku: 35 g/m3
 • Max. počet štartov: 10/h
 • Max. hĺbka ponoru: 300 m
 • Druh ochrany: IP 68

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu v nádržiach na zásobovanie sprinklerových zariadení.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s poloaxiálnou hydraulikou. Diely telesa z EN-GJL s ochrannou vrstvou 2K alebo G-CuSn10, obežné kolesá z G-CuSn10. Stupňovité teleso so štrbinovým krúžkom zo špeciálneho bronzu. Tlaková prípojka ako prírubová prípojka.

Motor

Trojfázový motor s vinutím s možnosťou previnutia a izoláciou PVC pre priamy štart alebo štart hviezda-trojuholník. Motorový plášť z ušľachtilej ocele, kvalita A2/A4, resp. oceľ/G-CuSn10. Prípojka čerpadla do konštrukčnej veľkosti 8" ako prípojka NEMA, od konštrukčnej veľkosti 10" ako štandardizovaná prípojka. Utesnenie motorového hriadeľa mechanickou upchávkou z plného materiálu karbid kremíka.

Axiálne ložisko s výklopnými segmentmi pre absorpciu vysokých axiálnych zaťažení. Negatívny axiálny posun je absorbovaný axiálnym protiložiskom. Samomazacie ložiská. Motory konštrukčného radu NU… štadardne s náplňou zmesi voda-glykol. Alternatívne sa môžu plniť pitnou vodou (vyhotovenie T). Motory konštrukčného radu U… je nutné vo všeobecnosti plniť pitnou vodou.

Chladenie

Chladenie motora sa realizuje pomocou čerpaného média. Motor musí byť vždy prevádzkovaný v ponorenom stave. Vertikálnu inštaláciu možno voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Pri horizontálnej inštalácii je nutné na podopretie agregátu použiť stojany. Pre zlepšenie prítokového prúdenia možno použiť protivírivú dosku alebo chladiaci plášť.

Tlakový plášť

Tlakový plášť slúži na priamu inštaláciu agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximálny prítokový tlak je 10 bar, resp. 5 bar pri agregáte D 500.

Celková charakteristika

Wilo--EMU D..., K..., KM...

PDF: Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť