Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Kompaktné zariadenie s vynikajúcim pomerom cena/výkon podľa požiadaviek normy DIN 1988
 • 2-4 paralelne zapojené horizontálne vysokotlakové odstredivé čerpadlá konštrukčného radu MHI
 • Bezproblémové nastavenie a bezpečná prevádzka vďaka integrovaným riadiacim prístrojom ER 2 až ER 4

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku s 2 až 4 paralelne zapojenými, horizontálnymi vysokotlakovými odstredivými čerpadlami so štandardným nasávaním z ušľachtilej ocele

Použitie

 • Plne automatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v prítokovej prevádzke z verejnej vodovodnej siete alebo zo zásobnej nádrže na súkromné, obchodné, priemyselné a komunálne použitie (napr. obytné budovy, kancelárie, administratívne budovy, hotely, nemocnice, dielne, priemyselné prevádzky, vodárenské spoločnosti).
 • Čerpanie pitnej vody a úžitkovej vody, chladiacej vody, alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2--4 čerpadlá na zariadenie
 • konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Základný rám pozinkovaný s výškovo prestaviteľným tlmičom vibrácií na zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571
 • Guľový uzatvárací kohút s hnacím ústrojenstvom/kruhová uzatváracia klapka na každom čerpadle, na strane nasávania a výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Tlakový snímač, na strane koncového tlaku
 • Manometer (na strane vstupného tlaku) k dispozícii ako voliteľná výbava
 • Manometer (na strane koncového tlaku)
 • Poistka proti nedostatku vody k dispozícii ako voliteľná výbava

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-CO-2 MHI 405/ER

CO

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku

2

Počet čerpadiel

MHI

Konštrukčný rad čerpadiel

4

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

05

Počet stupňov samostatného čerpadla

ER

Regulačná jednotka; ER = regulátor Economy

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230 V/400 V ±10 %, 50 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 10 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1¼ - DN 100
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prívodu Rp 1¼ - DN 100
 • Menovité otáčky 2850 1/min
 • Druh ochrany IP54 (regulačný prístroj ER)
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky
  • Chladiaca voda
  • Pitná a úžitková voda
  • Hasiaca voda (mokrobežné potrubie; pre suchobežné vetvy na dopyt - Dodržujte samostatné zadania normy DIN 1988 (EN 806) a predpisy úradu protipožiarnej ochrany!)

Materiály

 • Obežné kolesá: ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404
 • Stupňové komory: ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404
 • Teleso čerpadla: ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ 1.4404
 • Tesnenie: EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa: 1.4301/1.4404
 • Mechanická upchávka: B-karbón/karbid volfrámu
 • Tlakový plášť: 1.4301/1.4404
 • Ložisko: Karbid wolfrámu
 • Pätka čerpadla: hliník

Opis/konštrukcia

 • Základový rám: pozinkovaný a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: 2 až 4 paralelne usporiadané čerpadlá konštrukčných radov MHI 2, MHI 4, MHI 8 a MHI 16; všetky diely týchto čerpadiel prichádzajúce do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW)
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Tlakový snímač: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku na ovládanie centrálneho regulátora Economy
 • Tlakový indikátor: pomocou manometra ø63 mm na strane koncového tlaku
 • Spínacie zariadenie: Zariadenie sériovo vybavené regulátorom Economy ER 2-4

Celková charakteristika

Economy CO

Stiahnutia

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Číslo výrobku 2550650
Vydanie 2019-05
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 20

PDF (6 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Číslo výrobku 2551689
Vydanie 2019-05
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 745

PDF (84 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť