Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Kompaktné zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, vhodné pre všetky použitia vyžadujúce oddelenie systémov
 • Robustný systém vďaka vysokotlakovému odstredivému čerpadlu z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Jednoducho nastaviteľné a prevádzkovo bezpečné vďaka použitému riadiacemu prístroju CE

Konštrukčný typ

Zariadenie na rozvod vody s oddelenými systémami a štandardne nasávacím vysokotlakovým odstredivým čerpadlom

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu Helix V
 • Maximálny počet stupňov: 14
 • Nátoková nádrž PE, atmosféricky prevzdušňovaná (150 l)
 • voči korózii odolné konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiami
 • Uzatváracia armatúra, na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na nasávacej strane
 • Nátoková nádrž vr. plavákového ventilu a plavákového spínača (signálny snímač nedostatku vody)
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16, na strane výtlaku
 • Poistka proti nedostatku vody

Rozsah dodávky

 • zariadenie na zvyšovanie tlaku namontované vo výrobe, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-CO/T-1 Helix V 403/CE

CO

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku

T

S integrovanou nátokovou nádržou ako oddeľovanie systémov

1

S jedným čerpadlom

Helix V

Konštrukčný rad čerpadiel

4

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

03

Počet stupňov samostatného čerpadla

CE

Regulačný prístroj; CE = Controller Economy

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 40 °C
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Stupne spínacieho tlaku 6/10/16 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku Rp 1 ¼"
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku Rp 1 ¼"
 • Menovité otáčky 2900 1/min
 • Druh ochrany IP41
 • Spínací výkon P2 max. pri max. 10 A = 4 kW (pri > 4 kW sériovom pripojení elektromechanického výkonového dielu)
 • Istenie na strane siete AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky
  • Čistá voda bez usadenín
  • Úžitková, studená, chladiaca a dažďová voda
  • Pitnej vody
  • Hasiaca voda

Materiály

 • Obežné kolesá a stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Teleso čerpadla ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Mechanická upchávka z B-uhlíka/karbidu volfrámu, SiC/uhlíka
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4307

Opis/konštrukcia

 • Zariadenie na rozvod vody pripravené na okamžité zapojenie, postavené na základovej doske PE, kompletné potrubie, vrátane všetkých potrebných armatúr a uzatváracích zariadení (s výnimkou uzatváracích zariadení na strane prívodu), montážna súprava tlakového snímača, vysokotlakové odstredivé čerpadlo z ušľachtilej ocele vo vyhotovení so suchým rotorom (konštrukčný rad Helix V) a spínacie zariadenie CE namontované na okamžité pripojenie a kompletne poprepájané; spúšťacia elektronika pre poistku proti nedostatku vody je v riadiacom prístroji
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, neškodná v zmysle zákona o ochrane potravín; na kontrolné a revízne účely opatrená uzatváracou armatúrou s vypúšťaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Riadiaci prístroj: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Economy CE

Celková charakteristika

CO-T Helix V 1

Stiahnutia

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Číslo výrobku 2527299
Vydanie 1007
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 33

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť