Wilo-FLA-2

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustné zariadenie s 2 vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele konštrukčných radov Helix FIRST V alebo MVI, podľa DIN 1988 a DIN 14462
 • Absolútna prevádzková bezpečnosť pri systémoch s 2 čerpadlami vďaka 100 %-nej redundancii
 • Jednoduché nastavenie a prevádzková bezpečnosť vďaka obslužnému prístroju FLA
 • Prednastavený škrtiaci ventil na výtlačnej strane každého čerpadla na ochranu čerpadla pri malom prietoku

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku pre hasiace zariadenia s nepriamym pripojením podľa DIN 14462.

S 2 vertikálnymi vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení

Použitie

Plnoaumatické zásobovanie vodou pre hasiace zariadenia s nástennými hydrantmi typu "F" v obytných, priemyselných a verejných budovách, hoteloch, nemocniciach, nákupných strediskách, ako aj kanceláriách

Vybavenie/funkcia

 • Dve čerpadlá konštrukčného radu Helix FIRST V 16, 22, 36, 52 alebo MVI 70, vybavené motorom IE2
 • Automatické riadenie čerpadiel pomocou ovládacieho prístroja hasiaceho zariadenia
 • Konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Základný rám z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Guľový uzatvárací kohút s hnacím ústrojenstvom, resp. kruhová uzatváracia klapka na strane nasávania a výtlaku každého čerpadla
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Škrtiaci ventil z ušľachtilej ocele 1.4571 na strane nasávania každého čerpadla
 • Tlakový spínač, na strane výtlaku
 • Manometer, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16, umiestnená na strane výtlaku
 • Príslušenstvo: Nátoková nádrž s atmosférickým vetraním podľa DIN 14462 s voľným výtokom podľa EN 13077, typ AB podľa DIN EN 1717

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo- hasiace zariadenie – 2 Helix V 2204 PN10

Hasiace zariadenie

Hasiace zariadenia

2

Počet čerpadiel

Helix V

Konštrukčný rad čerpadiel

22

Menovitý objemový prietok [m3/h]

04

Počet stupňov čerpadla

PN10

Regulácia tlaku do 10 bar (závislé od typu čerpadla)

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V, 50 Hz
 • Teplota média max. 50 °C
 • Prevádzkový tlak 10 alebo 16 bar
 • Prítokový tlak z nátokovej nádrže < 1 bar
 • Menovitá svetlosť pripojenia na strane výtlaku R 2" - DN 125
 • Menovitá svetlosť pripojenia na nasávacej strane Rp 2"- DN 125
 • Druh ochrany ovládacieho prístroja IP 54

Materiály

 • Obežné kolesá, rozvodové kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z EN-GJL-250 s katodickým ponorným lakovaním
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: Vyrobené z galvanicky pozinkovanej ocele a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: Kompletné potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s celkovým hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku hasiaceho zariadenia
 • Čerpadlá: Čerpadlá konštrukčného radu Helix FIRST V 16, 22, 36, 52 a MVI 70; všetky komponenty čerpadla prichádzajúce do styku s médiami sú z ušľachtilej ocele EN-GJL-250 a s katodickým elektrickým ponorným lakovaním. Ďalšie informácie o čerpadle sú uvedené v katalógu časť „Vysokotlakové odstredivé čerpadlá“
 • Armatúry: Pre každé čerpadlo je na spätnej klapke k dispozícii ihlový škrtiaci ventil z 1.4571 pre účely privádzania obtokového prietoku k nátokovej nádrži. Všetky škrtiace ventily a uzatváracie armatúry sú utesnené a chránené pred neoprávneným nastavením. Čerpadlá sú na hornej strane hydrauliky vybavené automatickým odvzdušňovacím ventilom.
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, umiestnená na strane výstupného tlaku. Pre účely monitorovania a revízie, vybavená špeciálnou prietokovou armatúrou, ktorá umožňuje uzatvorenie a vypúšťanie membránovej tlakovej nádoby
 • Tlakový spínač: Tlakový spínač umiestnený na strane koncového tlaku, pre aktiváciu centrálneho regulátora hasiaceho zariadenia
 • Indikácia tlaku: Manometer (ø 63 mm) na strane koncového tlaku; doplňujúca digitálna indikácia prevádzkového tlaku a nastavovacích parametrov regulátora hasiaceho zariadenia
 • Riadiace zariadenie/regulátor: Zariadenie je sériovo vybavené špecifickým regulátorom hasiaceho zariadenia

Celková charakteristika

FLA

Stiahnutia

Wilo-FLA

Číslo výrobku 2534409
Vydanie 2019-08
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 36

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Číslo výrobku 4120943
Vydanie 1603
Číslo verzie 09
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Číslo výrobku 4143727
Vydanie 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-FLA-2

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť