Wilo-FLA Compact-2 Helix V

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Kompaktné zariadenie s 2 vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix FIRST V podľa DIN 1988 a DIN 14462 (redundancia pri systémoch s 2 čerpadlami)
 • Kompletný systém, s okrúhlou nádržou (povolenie TWZ) sa môže pripojiť priamo na saciu prípojku čerpadla
 • Hydraulický výkon v rámci konštrukčného radu až do 18 m3/h pre 100 m dopravnej výšky
 • Bezproblémovo nastaviteľné a prevádzkovo bezpečné vďaka ovládaciemu prístroju FLA (s overením TÜV)
 • Prednastavené obtokové prúdenie, na ochranu čerpadla pri nízkom prietoku

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku pre zásobovanie požiarnou vodou podľa DIN 14462 pre nepriame pripojenie.

S 2 vertikálnymi, viacstupňovými vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení a nátokovou nádržou.

Použitie

Plne automatické zásobovanie vodou pre hasiace zariadenia s nástennými hydrantmi typu "F" v obytných, priemyselných a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, nákupných strediskách, ako aj v priemyselných systémoch

Vybavenie/funkcia

 • 2 čerpadlá konštrukčného radu Helix FIRST V 16, 22 vybavené normovanými motormi IE2
 • Automatické riadenie čerpadiel pomocou ovládacieho prístroja hasiaceho zariadenia
 • Konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Základný rám z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Uzatvárací guľový ventil na strane výtlaku na každom čerpadle
 • Uzatvárací posúvač medzi každým čerpadlom a nátokovou nádržou
 • Spätná klapka, na strane koncového tlaku na každom čerpadle
 • Prednastavený ventil na odtoku každého čerpadla pre minimálne obtokové prúdenie
 • Tlakový spínač, na strane výtlaku na každom čerpadle
 • Manometer, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16, umiestnená na strane výtlaku
 • Nátoková nádrž s atmosférickým vetraním podľa DIN 14462 s voľným výtokom podľa EN 13077, typ AB podľa DIN EN 1717

Hranatá nádrž PEHD s indikátorom hladiny vody

 • Drenáž
 • Plavákový spínač ako signálny snímač nedostatku vody
 • zavzdušňovaním a odvzdušňovaním so sitovou vložkou
 • Revízny otvor s krytom, ktorý sa môže utesniť bez nástrojov
 • Protiprívalové prepážky vo vnútornej časti pre zníženie rýchlosti prúdenia média.
 • 2 x prítok, 2 x prípojka odberu
 • Prepad ako voľný odtok, typ AB podľa DIN EN 1717 s nekruhovým prierezom

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Nátoková nádrž pripravená na okamžité zapojenie
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo- hasiace zariadenie Compact–2 Helix V 1604 DS8

Hasiace zariadenie

Hasiace zariadenia

Compact

s nátokovou nádržou

2

Počet čerpadiel

Helix V

Konštrukčný rad čerpadiel

16

Menovitý objemový prietok [m3/h]

04

Počet stupňov čerpadla

DS8

Regulácia tlaku do 8 bar (závislé od typu čerpadla)

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V, 50 Hz
 • Teplota média max. 50 °C
 • Menovitý tlak 16 bar
 • Prevádzkový tlak do 16 bar
 • Prítokový tlak z nátokovej nádrže < 1 bar
 • Menovitá svetlosť pripojenia na strane výtlaku R 21/2“ – R 3“
 • Menovitá svetlosť pripojenia plavákového ventilu v nátokovej nádrži 2 x G2“
 • Druh ochrany ovládacieho prístroja IP 54
 • Hranatá nátoková nádrž (540 l)

Materiály

 • Obežné kolesá, rozvodové kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z EN-GJL-250 s katodickým ponorným lakovaním
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Hranatá nádrž z čierneho PE-HD
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: Vyrobené z galvanicky pozinkovanej ocele a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: Kompletné potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s celkovým hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku hasiaceho zariadenia
 • Čerpadlá: Čerpadlá konštrukčného radu Helix FIRST V 16, 22; všetky komponenty čerpadla prichádzajúce do styku s médiami sú z ušľachtilej ocele EN-GJL-250 a s katodickým elektrickým ponorným lakovaním. Ďalšie informácie o čerpadle sú uvedené v katalógu časť „Vysokotlakové odstredivé čerpadlá“
 • Armatúry: Na hornom konci hydraulickej časti čerpadiel sa nachádza špeciálny mosadzný ventil spätné vedenie objemového prietoku obtoku k nátokovej nádrži. Tento ventil a uzatváracie armatúry sú utesnené a chránené pred neoprávneným nastavením
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, umiestnená na strane výstupného tlaku. Pre účely monitorovania a revízie, vybavená špeciálnou prietokovou armatúrou, ktorá umožňuje uzatvorenie a vypúšťanie membránovej tlakovej nádoby
 • Tlakový spínač: Tlakový spínač pre každé čerpadlo umiestnený na strane koncového tlaku, na aktiváciu centrálneho regulátora hasiaceho zariadenia
 • Indikácia tlaku: Manometer (ø 63 mm) na strane koncového tlaku; doplňujúca digitálna indikácia prevádzkového tlaku a nastavovacích parametrov regulátora hasiaceho zariadenia
 • Riadiace zariadenie/regulátor: Zariadenie je sériovo vybavené špecifickým regulátorom hasiaceho zariadenia
 • Nátoková nádrž: Zariadenie sa dodáva s nátokovou nádržou (540 l). Táto disponuje 2 plavákovými ventilmi a špecifickým zariadením na rozprašovanie vody s povolením TWZ, na zabezpečenie dodržiavania nariadenia o pitnej vode

Celková charakteristika

FLA

Stiahnutia

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Číslo výrobku 4120943
Vydanie 1603
Číslo verzie 09
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Číslo výrobku 4143727
Vydanie 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-FLA Compact-2 Helix V

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť