Wilo-GEP Fire-H

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Priestorovo úsporné kompaktné zariadenie pre minimálnu inštalačnú plochu od 0,64 m²
 • Hygienicky bezpečné vďaka voľnému odtoku typu AB podľa DIN EN 1717
 • Modulárne kompaktné zariadenie certifikované spoločnosťami DVGW, DEKRA a TÜV-Süd
 • Automatický test funkčnosti všetkých meracích a regulačných prístrojov do stupňa redundancie 3 a automatické preplachovanie stagnujúcej vody v prípojnom potrubí pitnej vody
 • Prostredníctvom alternatívneho núdzového odvodňovania čerpadiel je možná inštalácia aj pod hladinou spätného vzdutia a vysielanie prevádzkových a chybových hlásení cez bezpotenciálové kontakty

Konštrukčný typ

Kompaktná oddeľovacia stanica pitnej vody na zvýšenie tlaku hydrantov, ako nepriama prípojka na kompletné zásobovanie pitnou vodou podľa DIN EN 1717, DIN 1988-600 a DIN EN 14462. S variabilným počtom vertikálnych, viacstupňových vysokotlakových odstredivých čerpadiel, s vyrovnávacou nádržou alebo bez nej a s kompletným opláštením alebo bez neho.

Použitie

Na plnoautomatické zásobovanie požiarnou vodou v obytných a administratívnych budovách, ako aj priemyselných zariadeniach a veľkých nehnuteľnostiach.

Vybavenie/funkcia

 • Čerpacie zariadenie hydraulicky a elektricky nakonfigurované na základovej doske
 • Viacstupňové odstredivé čerpadlá konštrukčného radu Helix V, VE alebo MVI, MVIE
 • Potrubie z ušľachtilej ocele
 • Núdzový prepad sifónu
 • Integrovaná regulácia minimálneho množstva
 • Pripojenie úžitkovej vody použitím systému Victualic-Rollnut, s izoláciou zvuku šíriaceho sa vzduchom
 • Regulácia čerpadla zariadenia na zvyšovanie tlaku závislá od tlaku
 • Oddeľovacia stanica plnoautomaticky vykonáva všetky meracie, spínacie a monitorovacie úlohy. Zobrazovanie všetkých textov hlásení ako sú parametre funkcií alebo chybové hlásenia prostredníctvom externého ovládacieho displeja
 • Vypúšťanie a núdzové vyprázdnenie (DIN EN 12056) celého doplneného objemu pitnej vody

Rozsah dodávky

 • Oddeľovacia stanica pitnej vody nakonfigurovaná u výrobcu a pripravená na okamžité zapojenie, s vykonanou skúškou funkčnosti a tesnosti
 • Návod na montáž a obsluhu
 • Schéma zapojenia
 • Pokyny na údržbu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-GEP Fire-H/ C 324-4-2-1,0-VEA xxxx-R0

GEP Fire-H

Zariadenie na zvyšovanie tlaku pre zásobovanie požiarnou vodou

C

Trieda/PrípojkaB trieda (priamo)C trieda (nepriamo)

324

Typová trieda

4

Počet obežných kolies

2

Počet čerpadiel

1

Rozvrhnutie čerpadiel (napr. 1 = 100% na každé čerpadlo; 0,5 = 50% na každé čerpadlo)

VEA

Regulačný režim (V; VR; VE; VEA) V (pevný počet otáčok)VR (obtokový režim)VE (regulácia otáčok)VEA (metóda reálneho tlaku)

xxxx

 

R0

Stupeň redundancie (v spojení s prídavným modulom)Stupeň redundancie 0 (R0)Stupeň redundancie 1 (R1)Stupeň redundancie 2 (R2)Stupeň redundancie 3 (R3)

Technické údaje

 • Elektrické pripojenie 400 V/50 Hz
 • Vyrovnávacia nádrž z ušľachtilej ocele
 • Inštalačná plocha od 0,64 m2, s možnosťou rozšírenia v rastri 80 x 80 cm
 • Voľný odtok podľa DIN EN 1717
 • Konfigurovateľná regulácie na individuálne použitie
 • Dimenzovanie čerpacieho zariadenia podľa požadovaného celkového hydraulického výkonu

Materiály

 • Obežné kolesá, rozvodové kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Vyrovnávacia nádrž z ušľachtilej ocele
 • Potrubie z ušľachtilej ocele

Opis/konštrukcia

 • Základová doska: Hydraulicky a elektricky konfigurované čerpacie zariadenie, vyrovnávacia nádrž, regulácia, pneumatické armatúry, izolácia zvuku šíriaceho sa hmotou, meracie články, núdzový prepad
 • Potrubie:Kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s celkovým hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: Čerpadlá konštrukčného radu Helix V, VE alebo MVI, MVIE; všetky časti čerpadla prichádzajúce do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele.Ďalšie informácie o čerpadlách sú uvedené v katalógu časť „Vysokotlakové odstredivé čerpadlá“
 • Monitorovací obvod:Kontrolný obvod pre test funkčnosti čerpadiel a regulačných členov.
 • Obvod stagnujúcej vody: Integrovaný obvod stagnujúcej vody na výmenu vody v prípojnom potrubí pitnej vody podľa DIN 1988-600.Prepláchnuté množstvo závislé od dĺžky a obsahu potrubia.
 • Riadenie čerpadla: Spínač Manuálne-Vyp.-Automaticky na každom čerpadle, štandardný softštartér pri samostatnom spínacom výkone nad 4 kW.Zapínanie a vypínanie integrovaného čerpadla podľa potreby a v závislosti od tlaku.
 • Rotačné spínanie na zabezpečenie rovnakého počtu prevádzkových hodín všetkých čerpadiel oddeľovacej stanice pitnej vody.
 • Obtokové vedenie:Istenie minimálneho výkonu čerpadla podľa DIN 14462
 • Prevádzkové a chybové hlásenia:Funkčná skúška armatúr na doplňovanie pitnej vody a čerpadiel, indikátora preplnenia, ochrany proti chodu nasucho, prevádzkových a chybových hlásení v textovom zobrazení
 • Riadiaci systém budov: Beznapäťový kontakt pre externú indikáciu poruchových hlásení
 • Vyrovnávacia nádrž: Špeciálne vyvinutá vyrovnávacia nádrž z ušľachtilej ocele s voľným odtokom podľa DIN EN 1717. Doplňovanie väčšieho objemového prietoku pri nízkom obsahu vody vo vyrovnávacej nádrži.Separátor integrovaný vo vyrovnávacej nádrži pre zabránenie vnikania plynu a zníženie rýchlosti prítoku.
 • Doplňovacie zariadenie pitnej vody:Doplňovanie z verejnej siete podľa DIN EN 1717 s voľným odtokom typu AB
 • Núdzové odvodňovanie pomocou prepadového sifónu:Pri aktivácii núdzového prepadu s integrovaným zápachovým uzáverom sa začne odvodňovanie v podtlakovom systéme

PDF: Wilo-GEP Fire-H

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť