Wilo-Padus UNI

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Vynikajúca spoľahlivosť vďaka nekorodujúcej hydraulike pre univerzálne použitie a rôzne médiá
 • Jednoduchá inštalácia vďaka nízkej hmotnosti, integrovanému kondenzátoru pri motore so striedavým prúdom a závitovej prírube
 • Optimálna účinnosť a vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka vylepšenej hydraulike
 • Rýchla údržba vďaka priamemu prístupu na tesniacu komoru a teleso čerpadla
 • Dlhé intervaly údržby vďaka dvojitej mechanickej upchávke a tesniacej komore s veľkým objemom
 • Ochrana proti upchatiu vďaka integrovanému nasávaciemu košu

Flexibilné kalové čerpadlo pre širokú škálu čerpaných médií.

Wilo-Padus UNI je ideálny vstupný model pre prepravu odpadových vôd v menších komerčne využívaných budovách. Čerpadlo je mobilné alebo sa môže flexibilne používať v šachte čerpadla. Hydraulika vyrobená z nehrdzavejúceho kompozitného materiálu ponúka vysokú spoľahlivosť pre univerzálne použitie pri širokej škále čerpaných médií. Inštalácia je veľmi jednoduchá vzhľadom na nízku hmotnosť, integrovaný kondenzátor a závitové pripojenie. Dvojitá mechanická upchávka a veľká tesniaca komora umožňujú dlhé servisné intervaly. Vďaka priamemu prístupu k najdôležitejším konštrukčným dielom je údržba veľmi pohodlná. Prostredníctvom spínacích prístrojov Wilo-Control môže byť Wilo-Padus UNI integrované aj do existujúcich riadiacich systémov budov.

Konštrukčný typ

Kalové ponorné motorové čerpadlo pre prerušovanú prevádzku pre inštaláciu do mokrého prostredia

Použitie

Čerpanie

 • Odpadové vody bez fekálií (EN 12050-2)
 • Odpadová voda
 • čerpaných médií s hodnotou pH > 4,5
 • Materiálové vyhotovenie „B“: Agresívne čerpané médiá, napr. morská voda, kondenzát, destilovaná voda

Vybavenie/funkcia

 • Monitorovanie teploty vinutia pomocou bimetalického snímača
 • So zástrčkou (variant A a P)
 • Plavákový spínač (variant A)
 • Vertikálny plavákový spínač (variant VA)

Rozsah dodávky

 • Kalové ponorné motorové čerpadlo s 10 m káblom
 • Prevádzková a údržbová príručka

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Padus UNI M05B/T15-540/A

Padus

Kalové ponorné motorové čerpadlo s odstredivou hydraulikou

UNI

Konštrukčný rad s kopolymérovou hydraulikou

M

Otvorené viackanálové obežné koleso

05

Menovitá svetlosť tlakovej prípojky: G2

B

Materiálové vyhotovenie

 • bez = štandardné vyhotovenie
 • B = vyhotovenie v V4A

T

Vyhotovenie pripojenia na sieť:

M = 1~

T = 3~

15

Hodnota/10 = výkon motora P2 v kW

5

Frekvencia (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Kľúč pre menovité napätie

A

Doplnkové vybavenie elektrickej časti:

Bez dodatku = s voľným koncom kábla

P = so zástrčkou

A = s plavákovým spínačom a zástrčkou

VA = vertikálny plavákový spínač a zástrčka

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S2-15 min; S3 10%, S1 (vyhotovenie „C“)
 • Tlaková prípojka: G2
 • Druh ochrany: IP68
 • Izolačná trieda: F
 • Teplota média: 3 - 40 °C, max. 60 °C po dobu 3 min
 • Voľný priechod: 10 mm
 • Dĺžka kábla: 10 m

Materiály

 • Teleso motora: 1.4301
 • Teleso hydrauliky: PP-GF30 (kopolymér)
 • Obežné koleso: PP-GF30 (kopolymér)
 • Statické tesnenia: NBR
 • Utesnenie na strane čerpadla: SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora: C/Cr
 • Zakončenie hriadeľa: Ušľachtilá oceľ 1.4401

V materiálovom vyhotovení „B“ sú všetky časti prichádzajúce do styku s médiom z ušľachtilej ocele 1.4401 (AISI 316).

Opis/konštrukcia

Kalové ponorné motorové čerpadlo ako zaplaviteľný blokový agregát na mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako vertikálne spojenia závitovej príruby. Ako forma obežného kolesa sa používajú otvorené viackanálové obežné kolesá. Nasávací kôš je zabudovaný na telese hydrauliky.

Motor

Ako motory pre priamy štart sa používajú motory s povrchovým chladením alebo motory s vlastným chladením vo vyhotovení pre jednofázový (s integrovaným prevádzkovým kondenzátorom) a trojfázový striedavý prúd.

Pri motor s povrchovým chladením sa odpadové teplo odovzdáva prostredníctvom telesa motora priamo okolitému médiu. Motory možno používať ponorené v nepretržitej prevádzke (S1) a vynorené v krátkodobej prevádzke (S2) alebo v prerušovanej prevádzke (S3).

Pri motoroch s vlastným chladením sa odpadové teplo odovzdáva cez prúdové chladenie plášťa do čerpaného média. Je možné použiť ponorené aj vynorené motory v trvalej prevádzke (S1).

Ďalej sú motory vybavené tepelným monitorovaním motora. Táto chráni vinutie motora pre prehrievaním. Pri agregátoch s motorom na striedavý prúd je táto kontrola integrovaná a samospínacia. T. zn. že pri prehrievaní sa motor vypne a po vychladnutí sa znovu automaticky zapne. Štandardne sa používajú bimetalické snímače.

Štandardná dĺžka pripojovacieho kábla je 10 m a dodáva sa v týchto vyhotoveniach:

 • S voľnými koncami kábla
 • So zástrčkou
 • S plavákovým spínačom a zástrčkou

Čerpadlo s vertikálnym plavákovým spínačom

Vyhotovenie „VA“ je vybavené vertikálnym plavákovým spínačom. Spínacia hladina je prednastavená cez dva plaváky na závitovej tyči. Tento variant vyžaduje menej miesta ako konvenčné plavákové spínače a je vhodný na použitie v úzkych šachtách.

Utesnenie

Medzi motorom a hydraulikou sa nachádza tesniaca komora. Táto je naplnená medicínskym bielym olejom. Utesnenie na strane média a motora sa realizuje prostredníctvom mechanickej upchávky.

Celková charakteristika

Wilo-Padus UNI

Stiahnutia

Wilo-Padus UNI

Číslo výrobku 6084248
Vydanie 2019-02
Číslo verzie 02
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 28

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Padus UNI

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť