Wilo-Plavis 011-C

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Spoľahlivé meranie stavu hladiny umožňuje vysokú prevádzkovú bezpečnosť
 • Jednoduchá montáž vďaka systému Plug & Pump s nastaviteľným prítokom
 • Rýchla a jednoduchá údržba vďaka odoberateľnému údržbovému krytu a zabudovanej guľovej spätnej klapke
 • Úspora energie vďaka nízkej spotrebe el. prúdu (≤ 20 W)
 • Dokonalá integrácia do prostredia zákazníka vďaka kompaktnej, modernej konštrukcii a tichej prevádzke (≤ 40 dBA)

Kompaktný prečerpávacie zariadenie kondenzátu pre kondenzačné kotly, chladiace a klimatizačné zariadenia v súkromnom sektore.

Zariadenie Wilo-Plavis 011-C vás presvedčí svojou nízkou spotrebou energie, jednoduchou inštaláciou a rýchlou údržbou. Vyhotovenie čerpadla so zástrčkou pripraveného na zapojenie vám ponúka spoľahlivé meranie hladiny a vysokú prevádzkovú bezpečnosť. Vďaka komprimovanej konštrukcii, modernému dizajnu a tichej prevádzke sa perfektne integruje do obytného priestoru rodinných domov a dvojdomov.

Konštrukčný typ

Automatické zariadenie na prečerpávanie kondenzátu

Použitie

 • Kondenzačná technika
 • Klimatizačné a chladiace zariadenia (napr. chladničky a výparníky)

Vybavenie/funkcia

 • Elektrický pripojovací kábel so zástrčkou (1,5 m, k dispozícii sú verzie s britskou zástrčkou)
 • Odoberateľný údržbový kryt pre jednoduchú údržbu; zabudovaná guľová spätná klapka

Rozsah dodávky

 • Zariadenie na prečerpávanie kondenzátu s elektródovým hladinovým spínačom
 • Nádrž, kryt a údržbový kryt
 • Elektrický kábel s dĺžkou 1,5 m
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Plavis 011-C-2G/GB

Plavis

Zariadenie na prečerpávanie splaškových vôd

01

Počet konštrukčných radov série Plavis

1

Úroveň konštrukčného radu (1 = začiatočník, 3 = štandard, 5 = prémium)

C

Použitie pri kondenzáte

-2G

Druhá generácia

/GB

[..] = EU-zástrčka GB = UK-zástrčka

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 1~100 – 240 V 50/60 Hz
 • Výkon: P1 < 20 W
 • Teplota média +5 °C až +60 °C
 • Teplota okolia od +5 °C až +40 °C
 • Druh ochrany: IPX4
 • Prípojka na odvádzanie kondenzátu: Ø 8 mm až Ø 10 mm
 • Integrovaná prítoková prípojka: Ø 18 mm až Ø 40 mm
 • vhodné pre kondenzát s hodnotou pH ≥ 2,5
 • Objem nádrže: 0,7 l
 • Úžitkový objem: 0,3 l
 • Časový interval vyprázdnenia nádrže*: 8 s

*pri optimálnom prevádzkovom bode (3,2 m/120 l/min) s dĺžkou odtoku 5 m

Materiály

 • Nádrž: ABS
 • Kryt nádrže: ABS
 • Spätná klapka: ABS
 • Modul čerpadla: PP a ABS

Celková charakteristika

Plavis 011C, 013-C, 015-C

Stiahnutia

Wilo-Plavis

Číslo výrobku 4210255
Vydanie 2017-05
Číslo verzie 06
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 72

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Plavis 011-C

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť