Wilo-RainSystem AF 150

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Nehlučné vďaka viacstupňovým odstredivým čerpadlám
 • Všetky časti prichádzajúce do kontaktu s médiom sú odolné voči korózii
 • Maximálna prevádzková bezpečnosť vďaka plne elektronickej riadiacej jednotke RainControl Professional
 • Vysoká hospodárnosť vďaka dopĺňaniu čerstvej vody podľa potreby
 • Vysoká spoľahlivosť vďaka doplňovacej nádrži, optimalizovanej z hľadiska prúdenia a hluku

Konštrukčný typ

automatické zariadenie na využitie dažďovej vody so zbernou nádržou a 2 samonasávacími čerpadlami

Použitie

Využitie dažďovej vody vo viacbytových domoch a malých remeselných prevádzkach za účelom úspory pitnej vody v spojení s cisternami alebo nádržami

Vybavenie/funkcia

Modul kompaktnej konštrukcie, pripravený na okamžité zapojenie, kompletne elektricky a hydraulicky prepojený a namontovaný na vibračne utlmených lakovaných rámoch z oceľových rúr, pozostávajúci z:

 • 2 kusov samonasávacích, tichých odstredivých čerpadiel, odolných proti korózii, konštrukčného radu MultiCargo MC
 • zberného potrubia R 1 1/2 na strane výtlaku, vrátane snímacej jednotky s 8-litrovou membránovou tlakovou nádobou na princípe prietoku a uzatváracím zariadením s vypúšťaním
 • manometra 0 - 10 bar
 • guľového kohúta na strane nasávania a výtlaku
 • veľkoobjemovej doplňovacej nádrže čistej vody (150 litrov) s mechanickým plavákovým ventilom
 • centrálneho spínacieho prístroja RainControl Professional s riadiacou elektronikou vrátane magnetických ventilov, tlakového snímača 4–20 mA a snímača hladiny s káblom dlhým 20 m na detekciu stavu hladiny
  • ovládania s kontextovým menu a indikácia pomocou LCD hlásení o prevádzke a poruchách
  • rovnomerné ovládanie zariadenia je docielené pomocou cyklickej zámeny čerpadiel a integrovaného skúšobného chodu v prípade nečinnosti čerpadiel
  • Automatické prepínanie v prípade poruchy a pripojovanie v čase špičkového zaťaženia
  • Automatická výmena vody v doplňovacej nádrži
  • Automatická ochrana proti zvápenateniu magnetického ventilu
  • permanentná indikácia úrovne naplnenia cisterny, tlaku zariadenia, a indikácia prevádzkového stavu pomocou LCD

Rozsah dodávky

 • Dve samonasávacie, viacstupňové odstredivé čerpadlá MC
 • Doplňovacia nádrž čerstvej vody 150 l, snímacia jednotka s 8l membránovými tlakovými nádobami,
 • centrálny spínací prístroj RainControl-Professional s riadiacou elektronikou, snímač hladiny
 • S 20 m káblom, rozsah merania 0-5 m.

Typový kľúč

Technické údaje

 • Nasávacia výška max. 8 m
 • prevádzkový tlak max. 8 bar
 • Druh ochrany IP 41
 • prípojky:
  • výtlačné potrubie/zberné potrubie na strane výtlaku R 1 ½
  • strana nasávania 2 x 1/4G 1
  • prívody R 1 ¼
  • prepĺňacia prípojka DN 100

Materiály

 • teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • obežné koleso z Norylu
 • hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4028
 • tesnenie klzným krúžkom z keramiky/karbónu
 • stupňové svorky z Norylu
 • membránová expanzná nádoba z lakovanej ocele

Opis/konštrukcia

 • Zariadenie na rozvod vody so zdvojenými čerpadlami pripravené na okamžité zapojenie, ako kompaktný modul pre viacbytové domy a verejné budovy
 • Pre plnoautomatizované zásobovanie dažďovou vodou z podzemného zásobníka alebo cisterny
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka dvom separátne vedeným nasávacím potrubiam (zabezpečí zákazník).
 • Veľkoobjemová doplňovacia nádrž pre optimálne doplňovanie pitnej vody do spotrebnej siete v prípade nenaplnenej cisterny
 • Prípojka pre varovanie spätného vzdutia je sériovým vybavením
 • Prietoková membránová tlaková nádoba podľa DIN 4807 slúži na úsporu energie v prípade malých netesností v objekte
 • Rovnomerné ovládanie zariadenia je docielené pomocou cyklickej výmeny čerpadiel a integrovaného skúšobného chodu v prípade nečinnosti čerpadiel
 • Automatické prepínanie v prípade poruchy a pripojovanie v čase špičkového zaťaženia zaručuje maximálnu pohotovosť zariadenia
 • Doplňovacie zariadenie pitnej vody je plnoautomatické zariadenie s optimalizáciou na základe potreby
 • Výmena vody závislá od prevádzky čerpadiel v doplňovacej nádrži je taktiež realizovaná automaticky.
 • S integrovanou elektronickou ochranou motora, integrovanou ochranou proti chodu nasucho, ako aj s automatickou ochranou proti zvápenateniu magnetického ventilu
 • Spínací prístroj vysiela rozsiahle hlásenia, disponuje aj beznapäťovými kontaktmi pre zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenie
 • Ovládanie a nastavovanie parametrov plne elektronického regulátora RainControl Professional pomocou funkčných tlačidiel riadených prostredníctvom menu
 • Permanentná indikácia stavu naplnenia cisterny, tlaku zariadenia ako aj prevádzkového stavu prostredníctvom LC displeja
 • Zariadenie je ideálne pre pripojenie na automatické riadenie budov

Výrobok

PDF: Wilo-RainSystem AF 150

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť