Wilo-RainSystem AF 400

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Nízka hlučnosť vďaka celkovému konceptu s optimalizáciou prietoku a hlučnosti (viacstupňové odstredivé čerpadlá)
 • Maximálna prevádzková bezpečnosť vďaka plne elektronickému regulátoru RainControl Hybrid
 • Vysoká hospodárnosť vďaka dopĺňaniu čerstvej vody podľa potreby
 • Automatické riadenie napájacieho čerpadla
 • Nízkonapäťové riadenie zariadenia/hladiny
 • Kontrolované podľa skúšobných predpisov smernice o tovaroch RAL GZ 994

Konštrukčný typ

Automatické zariadenie na využitie dažďovej vody s vyrovnávacou nádržou a 2 štandardne nasávacími čerpadlami

Použitie

Remeselné a priemyselné využitie dažďovej vody za účelom úspory pitnej vody ako hybridný systém v kombinácii s cisternami alebo nádržami

Vybavenie/funkcia

 • modul v kompaktnej konštrukcii, pripravený na okamžité zapojenie
 • kompletne elektricky a hydraulicky zapojený a namontovaný na vibračne utlmenej základnej doske, pozostávajúci z:
  • 2 kusov tichých odstredivých čerpadiel s normálnym saním, odolných proti korózii, konštrukčného radu MultiPress
  • zberného potrubia R 1 1/2 na strane výtlaku, vrátane snímacej jednotky s 8-litrovou membránovou tlakovou nádobou na princípe prietoku a uzatváracieho zariadenia s vypúštaním, manometra 0–10 bar
  • guľového kohúta na strane nasávania a výtlaku a spätnej klapky
  • veľkoobjemovej hybridnej nádrže so všetkými prípojkami, ustálenými prítokmi a prepadom cez sifón
  • centrálneho spínacieho prístroja RainControl Hybrid s riadiacou elektronikou, tlakovým snímačom 4–20 mA a reguláciou hladiny v nízkonapäťovom rozsahu
  • signalizácie prevádzky a porúch
  • rovnomerné ovládanie zariadenia je docielené pomocou cyklickej zámeny čerpadiel a integrovaného skúšobného chodu v prípade nečinnosti čerpadiel
  • Automatické prepínanie v prípade poruchy a pripojovanie v čase špičkového zaťaženia
  • Automatická výmena vody v doplňovacej nádrži
  • permanentná indikácia stavu naplnenia cisterny, tlaku zariadenia, prevádzkového stavu pomocou LCD (voliteľné)
  • vrát. magnetického ventilu R 1, certifikovaného podľa Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia, na dopĺňanie čerstvej vody

Rozsah dodávky

 • Dve viacstupňové odstredivé čerpadlá, so znížeou hlučnosťou a štandardným nasávaním
 • Hybridná nádrž 400 l so všetkými potrebnými prípojkami Snímacia jednotka s 8 l membránovou tlakovou nádobou Centrálny spínací prístroj RainControl-Hybrid s riadiacou elektronikou a reguláciou hladiny cisternových čerpadiel Wilo-Drain TM alebo TS vo vyhotovení pre striedavý prúd (voliteľne vo vyhotovení pre striedavý prúd) sa musia objednať separátne

Typový kľúč

Example

Wilo-AF 400-2 MP 304 EM

AF

Automatic rainwater utilisation and drinking water replenishment system (Aqua Feed)

400

Nominal content of replenishment reservoir (hybrid tank) (l)

2

Number of pumps

MP

Non self-priming, horizontal, multistage centrifugal pump of the MultiCargo MP series

3

Volume flow (m3/h) at optimum efficiency

04

Number of stages

EM

Single-phase AC motor 1~230 V, 50 Hz

Technické údaje

 • Prevádzkový tlak max. 10 bar
 • Druh ochrany IP54
 • Prípojky:
  • výtlačné potrubie/zberné potrubie na strane výtlaku R 1 ½
  • Vstupné potrubie HT 50
  • prepĺňacia prípojka DN 100

Materiály

 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Obežné koleso z Norylu
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4028
 • Tesnenie mechanickou upchávkou z keramiky/karbónu
 • stupňové svorky z Norylu
 • membránová expanzná nádoba z lakovanej ocele

Opis/konštrukcia

 • Zariadenie na zásobovanie vodou, pripravené na okamžité zapojenie s 2 čerpadlami na zásobovanie vodou ako kompaktný modul pre remeselnícke a priemyselné využitie dažďovej vody
 • zabezpečuje plnoautomatizovanú dodávku dažďovej vody z podzemnej nádrže alebo cisterny prostredníctvom ponorných motorových čerpadiel, slúžiacich ako napájacie čerpadlá
 • v závislosti od dimenzovania čerpadiel je možné pomocou tohto hybridného systému prekonávať aj väčšie vzdialenosti medzi zariadením a cisternou (p. ponorné motorové čerpadlá Wilo konštrukčného radu Wilo-Drain)
 • veľkoobjemová hybridná nádrž so všetkými integrovanými funkciami umožňuje doplňovať pitnú vodu do spotrebnej siete podľa potreby v prípade nenaplnenej cisterny
 • Plne elektronická regulačná jednotka na riadenie čerpadiel na zásobovanie vodou a cisternových čerpadiel je vybavená hlavným spínačom, riadiacim spínačom pre každé čerpadlo s funkciou Manuál-0-Automatika a indikáciou prevádzkových stavov Prevádzka/Porucha pre každé čerpadlo, vrátane indikácie nedostatku vody
 • V závislosti od tlaku sa čerpadlá v kaskáde pripájajú alebo odpájajú podľa potreby vody
 • Membránová tlaková nádoba na úsporu energie v prípade malých netesností v objekte
 • Rovnomerné ovládanie zariadenia je docielené pomocou cyklickej zámeny čerpadiel a integrovaného skúšobného chodu v prípade nečinnosti čerpadiel
 • Automatické prepínanie v prípade poruchy a pripojovanie v čase špičkového zaťaženia zaručuje maximálnu pohotovosť zariadenia
 • Pri nedostatku vody integrovaná ochrana proti suchému chodu odpojí zariadenie
 • vrát. integrovanej elektronickej ochrany motora
 • Spínací prístroj vysiela rozsiahle hlásenia, disponuje aj beznapäťovými kontaktmi pre zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenie
 • Zariadenie je ideálne vhodné na pripojenie na techniku riadenia objektu (GLT/DDC)

Výrobok

PDF: Wilo-RainSystem AF 400

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť