Wilo-RainSystem AF Comfort

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Kompaktné zariadenie na využitie dažďovej vody so zástrčkou podľa DIN 1989 a EN 1717
 • Kontrolované podľa smernice o tovaroch RAL GZ 994
 • Tiché vďaka viacstupňovému odstredivému čerpadlu a kompletnému zapúzdreniu zariadenia
 • Automatická podporná funkcia vypúšťania vzduchu zo sacieho potrubia
 • Vysoká hospodárnosť vďaka dopĺňaniu čerstvej vody podľa potreby

Konštrukčný typ

Zariadenie na využitie dažďovej vody so zástrčkou

Použitie

Využitie dažďovej vody za účelom úspory pitnej vody v spojení s cisternami alebo nádržami

Vybavenie/funkcia

 • modul v kompaktnej konštrukcii, pripravený na okamžité zapojenie
 • kompletne elektricky a hydraulicky prepojený a namontovaný na základovom ráme s ochranou proti korózii.
 • pozostáva zo
  • samonasávacieho, proti korózii odolného, tichého odstredivého čerpadla MultiCargo MC
  • potrubia na strane výtlaku R 1
  • doplňovacej nádrže pitnej vody (11 l) s plavákovým ventilom
  • Príklop z EPP
  • 3,0 m dlhého pripojovacieho kábla a zástrčky
  • centrálneho spínacieho prístroja Rain Control Economy RCE s riadiacou elektronikou vrátane magnetického ventilu a tlakového snímača, 4-20 mA a snímača hladiny s káblom dlhým 20 m k indikátoru stavu naplnenia
  • sériovej prípojky pre signalizáciu preplnenia resp. varovania spätného vzdutia
  • ovládanie pomocou menu a indikácie pomocou LCD
  • signalizácia prevádzky a porúch
  • Automatická výmena vody v doplňovacej nádrži
  • Automatická ochrana proti zvápenateniu magnetického ventilu
  • permanentná indikácia stavu naplnenia cisterny, tlaku zariadenia, prevádzkového stavu pomocou LCD

Rozsah dodávky

 • Robustné zariadenie na využitie dažďovej vody s jedným čerpadlom, pripravené na okamžité zapojenie, s pripojovacím káblom 3,0 m a sieťovou zástrčkou, centrálnym spínacím prístrojom RainControl-Economy s riadiacou elektronikou, snímačom hladiny s 20 m káblom, s rozsahom merania 0-5 m
 • Vrátane ochranného krytua pripojovacej súpravy pre prepad dopĺňania z recyklovateľného EPP

Typový kľúč

Príklad

Wilo-AF Comfort MC 304 EM

AF

Automatické zariadenie na využívanie dažďovej vody a dopĺňanie pitnej vody (Aqua Feed)

MC

Samonasávacie, horizontálne, viacstupňové odstredivé čerpadlo konštrukčného radu MultiCargo MC

3

Prietok (m3/h) pri optimálnej účinnosti

04

Počet stupňov

EM

Motor na striedavý prúd 1~230 V, 50 Hz

Technické údaje

 • sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
 • Nasávacia výška max. 8 m
 • prevádzkový tlak max. 8 bar
 • druh ochrany IP 42
 • prípojky:
  • výtlačné potrubie/strana výtlaku Rp 1
  • nasávacia strana R 1/ G 1
  • doplňovacie zariadenie pitnej vody R ¾
  • prípojka prepadu DN 70

Materiály

 • teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • obežné koleso z Norylu
 • hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4028
 • tesnenie klzným krúžkom z keramiky/karbónu
 • stupňové svorky z Norylu

Opis/konštrukcia

 • zariadenie na zásobovanie vodou so samostatným čerpadlom a zástrčkou pre okamžité zapojenie - ako kompaktný modul pre rodinné domy
 • plnoautomatizovaná dodávka dažďovej vody z podzemného zásobníka alebo cisterny
 • 11-litrová doplňovacia nádrž pre optimálne doplňovanie pitnej vody do spotrebnej siete v prípade nenaplnenej cisterny
 • Zariadenie spĺňa kritériá normy DIN 1989, ako aj EN 1717
 • Automatické prepínanie na doplňovanie pitnou vodou, časovo závislá výmena vody v doplňovacej nádrži, integrovaná vypínacia automatika pre prípad chodu nasucho.
 • Riadenie zariadenia AF Comfort: elektronický riadiaci prístroj RainControl Economy RCE s doplňujúci funkciami ako:
  • ochrana proti zvápenateniu v dôsledku automatického spustenia magnetického ventilu
  • variabilný vypínací tlak
  • uvedenie do prevádzky pomocou základných parametrov nastavených výrobcom (plug & pump)
  • nepretržitý záznam prevádzkových údajov
  • funkcia režimu úspory energie
  • protokol o prevádzkovom stave
  • ovládanie a zadávanie parametrov pomocou funkčných tlačidiel riadených prostredníctvom menu
 • Ochranný kryt

Stiahnutia

Wilo-Rainsystem AF COMFORT

Číslo výrobku 2531199
Vydanie 2009-01
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 30

PDF (7 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-RainSystem AF Comfort

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť