Wilo-Rexa UNI

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Vysoká spoľahlivosť vďaka nekorodujúcej hydraulike pre univerzálne použitie a rôzne prepravované médiá
 • Jednoduchá inštalácia vďaka nízkej hmotnosti, integrovanému kondenzátoru v prípade jednofázového motora a vďaka prírube s integrovaným upevnením
 • Optimálna účinnosť a prevádzková bezpečnosť vďaka hydraulike voľného prúdenia a hladkým povrchom
 • Rýchla údržba vďaka priamemu prístupu na tesniacu komoru a teleso čerpadla
 • Dlhé intervaly údržby vďaka dvojitému utesneniu a tesniacej komore s veľkým objemom

Konštrukčný typ

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pre prerušovanú prevádzku – pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia

Použitie

Čerpanie

 • Odpadová voda s fekáliami podľa EN 12050-1
 • Odpadová voda
 • čerpaných médií s hodnotou pH > 4,5
 • Materiálové vyhotovenie „B“: Agresívne čerpané médiá, napr. morská voda, kondenzát, destilovaná voda

Vybavenie/funkcia

 • Monitorovanie teploty vinutia pomocou bimetalického snímača

Rozsah dodávky

 • Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s 10 m káblom
 • Prevádzková a údržbová príručka

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Rexa UNI V05B/M05-540/P

Rexa

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s odstredivou hydraulikou

UNI

Konštrukčný rad s kopolymérovou hydraulikou

V

Vírivé obežné koleso

05

Menovitá svetlosť tlakovej prípojky:

05 = DN 50

06 = DN 50/65

B

Materiálové vyhotovenie

 • bez = štandardné vyhotovenie
 • B = vyhotovenie v V4A

T

Vyhotovenie pripojenia na sieť:

M = 1~

T = 3~

05

Hodnota/10 = výkon motora P2 v kW

5

Frekvencia (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Kľúč pre menovité napätie

P

Doplnkové vybavenie elektrickej časti:

Bez dodatku = s voľným koncom kábla

P = so zástrčkou

A = s plavákovým spínačom a zástrčkou

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S2-15 min; S3 10%
 • Druh ochrany: IP68
 • Izolačná trieda: F
 • Teplota média: 3 - 40 °C, max. 60 °C po dobu 3 min
 • Voľný priechod: 44 mm
 • Dĺžka kábla: 10 m

Materiály

 • Teleso motora: 1.4301
 • Teleso hydrauliky: PP-GF30 (kopolymér)
 • Obežné koleso: PP-GF30 (kopolymér)
 • Statické tesnenia: NBR
 • Utesnenie na strane čerpadla: SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora: NBR (V05), C/MgSiO4 (V06)
 • Zakončenie hriadeľa: Ušľachtilá oceľ 1.4401

V materiálovom vyhotovení „B“ sú všetky časti prichádzajúce do styku s médiom z ušľachtilej ocele 1.4401 (AISI 316).

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu ako zaplaviteľný blokový agregát na pevnú a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako horizontálne prírubové spojenia. Maximálne možná suchá substancia je 8 %. Pokiaľ ide o formu obežných kolies, používajú sa vírivé obežné kolesá. Jedna noha čerpadla je integrovaná v telese hydrauliky.

Motor

Ako motory pre priamy štart sa používajú motory s povrchovým chladením vo vyhotovení pre jednofázový (s integrovaným prevádzkovým kondenzátorom) a trojfázový striedavý prúd. Odpadové teplo sa prostredníctvom telesa motora priamo odovzdáva okolitému médiu. Motory možno používať ponorené v nepretržitej prevádzke (S1) a vynorené v krátkodobej prevádzke (S2) alebo v prerušovanej prevádzke (S3).

Ďalej sú motory vybavené tepelným monitorovaním motora. Táto chráni vinutie motora pre prehrievaním. Pri agregátoch s motorom na striedavý prúd je táto kontrola integrovaná a samospínacia. T. zn. že pri prehrievaní sa motor vypne a po vychladnutí sa znovu automaticky zapne. Štandardne sa používajú bimetalické snímače.

Štandardná dĺžka pripojovacieho kábla je 10 m a dodáva sa v týchto vyhotoveniach:

 • S voľnými koncami kábla
 • So zástrčkou
 • S plavákovým spínačom a zástrčkou

Utesnenie

Medzi motorom a hydraulikou sa nachádza tesniaca komora. Táto je naplnená medicínskym bielym olejom. Utesnenie na strane média je realizované mechanickou upchávkou.

Celková charakteristika

Wilo-Rexa UNI

Stiahnutia

Wilo-Rexa UNI

Číslo výrobku 6082102
Vydanie 1702
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 12

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-Rexa UNI

Číslo výrobku 6082109
Vydanie 2019-02
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 32

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Rexa UNI

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť