Wilo-Sevio AIR

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

Tanierový prevzdušňovač

 • Vysoká efektivita systému vďaka vysokej kapacite prevzdušňovania.
 • Vysoká flexibilita vriadení zariadenia vďaka veľkému rozsahu regulácie nasávania vzduchu.
 • Najväčšia možná procesne špecifická hustota obsadenia s ohľadom na rôzne geometrie nádrží.
 • Vysoká životnosť v komunálnych a priemyselných aplikáciách vďaka rôznym materiálom membrán.
 • Nízke inštalačné náklady a nízke náklady na vykonanie zmien pri súčasnom potrubí.

Platňový prevzdušňovač

 • Maximálna energetická efektivita vďaka mikroperforácii a veľkej ploche membrány.
 • Vysoká efektivita systému vďaka dlhšiemu zotrvaniu kyslíka vďaka montáži v blízkosti podlahy.
 • Vysoká procesná bezpečnosť vďaka membráne odolnej voči opotrebeniu a upchatiu a integrovanej spätnej klapke.
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka rozdeleniu na malé odvzdušňovacie plochy.
 • Vysoká flexibilita vriadení zariadenia vďaka veľkému rozsahu regulácie nasávania vzduchu.

Rúrový prevzdušňovač

 • Vysoká flexibilita pri dimenzovaní pre najlepší dizajn zariadenia vďaka rôznym stavebným dĺžkam a veľkému rozsahu regulácie nasávania vzduchu.
 • Účinné nasávanie kyslíka s minimálnym úbytkom tlaku vďaka špeciálnej perforácii membrány.
 • Vysoká životnosť v komunálnych a priemyselných aplikáciách vďaka rôznym materiálom membrán.
 • Jednoduchá inštalácia - aj pri predpísaných potrubiach.
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť, aj v nevetraných fázach vďaka špeciálnemu dizajnu rúry.

Konštrukčný typ

Prevzdušňovací systém s rúrovým, pásovým alebo tanierovým prevzdušňovačom

Použitie

Pre pridávanie vzduchu vo veľkých až malých bublinkách do vodných médií, akými sú voda, odpadová voda alebo kaly, pre účely prívodu kyslíka a premiešavania.

Vybavenie/funkcia

Pomocou dúchadla alebo kompresora sa vzduch cez napájacie vedenie vháňa do vzduchového rozvádzača. Vzduchový rozvádzač vzduch rovnomerne rozdeľuje do jednotlivých prevzdušňovacích vetiev a privádza ho do prevzdušňovačov. Prevzdušňovače rozdeľujú vzduch cez celú plochu membrány a vo veľkých až malých bublinkách ho privádzajú do média.

Rozsah dodávky

 • Napájacie vedenie (pri platňovom prevzdušňovači)
 • Vzduchový rozvádzač s prírubovým spojením pre prívodné vedenie (pri rúrovom a tanierovom prevzdušňovači)
 • Potrubie
 • Odvodňovacia prípojka
 • Podlahový držiak
 • Upevňovací materiál
 • Schéma rozmiestnenia pre podlahové držiaky a prevzdušňovače
 • Prehľadný plán a plán uloženia jednotlivých komponentov

Typový kľúč

 

Tanierový prevzdušňovač

Napr.:

Wilo-Sevio AIR D 218-ES-S-30

AIR

konštrukčný rad prevzdušňovača

D

diskový prevzdušňovací element

218

Priemer perforovanej plochy v mm

ES

Materiál membrány

 • ES = EPDM
 • ER = EPDM so zníženým zmäkčovadlom
 • S = Silikón

S

Systém vrátane potrubia a upevňovacieho materiálu

30

Počet prevzdušňovačov

  
 

Platňový prevzdušňovač

Napr.:

Wilo-Sevio AIR P 1975-P-S-30

AIR

konštrukčný rad prevzdušňovača

P

Platňový prevzdušňovač

1975

Perforovaná dĺžka v mm

P

Materiál membrány: polyuretán

S

Systém vrátane potrubia a upevňovacieho materiálu

30

Počet prevzdušňovačov

  
 

Rúrový prevzdušňovač

Napr.:

Wilo-Sevio AIR T 65+750-ES-S-30

AIR

konštrukčný rad prevzdušňovača

T

Rúrový prevzdušňovač

65

Priemer rúry v mm

750

Perforovaná dĺžka v mm

ES

Materiál membrány

 • ES = EPDM
 • ER = EPDM so zníženým zmäkčovadlom
 • S = Silikón
 • P = Polyuretán

S

Systém vrátane potrubia a upevňovacieho materiálu

30

Počet prevzdušňovačov

Technické údaje

Tanierový prevzdušňovač

 • Priemer perforovanej plochy: 218 mm
 • Plocha membrány: 0,037 m²
 • Prevádzková teplota vzduchu: 5 … 100 °C (v závislosti od materiálu membrány)
 • Prevádzková teplota čerpaného média: 5 … 40 °C
 • Nominálne nasávanie vzduchu: 1,5 … 8 Nm³/h
 • Max. prívod: 10 Nm³/h

Platňový prevzdušňovač

 • Plocha membrány: 0,24 m², resp. 0,32 m²
 • Prevádzková teplota vzduchu: 5 … 60 °C
 • Prevádzková teplota čerpaného média: 5 … 40 °C
 • Nominálne nasávanie vzduchu: 2 ... 76 Nm³/h
 • Max. prívod: 76 Nm³/h

Rúrový prevzdušňovač

 • Plocha membrány: 0,09, 0,135, resp. 0,18 m²
 • Prevádzková teplota vzduchu: 5 … 100 °C (v závislosti od materiálu membrány)
 • Prevádzková teplota čerpaného média: 5 … 40 °C
 • Nominálne nasávanie vzduchu: 1 ... 12 Nm³/h
 • Max. prívod: 20 Nm³/h

Materiály

 • Membrána: EPDM (pri potrubnom a tanierovom prevzdušňovači), PUR (pri platňovom prevzdušňovači), ďalšie materiály na vyžiadanie
 • Teleso: Plast
 • Potrubie: plast alebo ušľachtilá oceľ
 • Odvodňovacia prípojka: Plast
 • Podlahový držiak: ušľachtilá oceľ (pri potrubnom a tanierovom prevzdušňovači), plast (pri platňovom prevzdušňovači)

Opis/konštrukcia

Prevzdušňovací systém pozostáva z jednej alebo viacerých skupín prevzdušňovačov. Prevzdušňovací systém pritom môže pozostávať z rôznych skupín prevzdušňovačov (rúrové, pásové alebo tanierové prevzdušňovače). Jedna skupina prevzdušňovačov tvorí základnú jednotku a pozostáva z viacerých komponentov:

 • Prívodné vedenie (pri platňovom prevzdušňovači)
 • Vzduchový rozvádzač s pripájacou prírubou pre prívodné vedenie (pri tanierovom a rúrovom prevzdušňovači)
 • Podlahový držiak pre potrubie
 • Potrubie
 • Prevzdušňovač
 • Odvodňovacia prípojka (pri tanierovom a rúrovom prevzdušňovači)

Upevnenie

Platňový prevzdušňovač:

Upevnenie prívodného vedenia a prevzdušňovačov sa vykonáva priamo na dne nádrže. Pre účely nivelácie možno prevzdušňovače voliteľne upevniť na dne pomocou závitových tyčí.

Rúrové a tanierové prevzdušňovače:

Kompletné upevnenie potrubia na dne nádrže sa vykonáva pomocou podlahových držiakov. Tieto podlahové držiaky zároveň umožňujú niveláciu systému prevzdušňovačov.

Prevzdušňovač

Privádzaný vzduch sa cez prevzdušňovače privádza vo veľkých až malých bublinkách do média. Pritom sa vzduch rozdelí po celej perforovanej ploche membrány a vypúšťa sa cez membránu.

PDF: Wilo-Sevio AIR

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť