Wilo-Sevio ELASTOX-D 12

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka obmedzeniu zdvihov tanierovej membrány so zaťažením pružiny na rovnomerné rozťahovanie membrány pre optimálne nasávanie vzduchu. Vďaka špeciálnej konštrukcii sa prívod vzduchu pri nezaťaženej membráne zatvorí a zabráni sa vstupu média do potrubného systému
 • Optimálne prispôsobenie nasávania vzduchu vďaka trom rôznym vzorom perforácie
 • Najväčšia možná procesne špecifická hustota obsadenia s ohľadom na rôzne geometrie nádrží a montážne podmienky
 • Vysoká flexibilita v riadení zariadenia vďaka veľkému rozsahu regulácie nasávania vzduchu
 • Vysoká kvalita a životnosť membrán vďaka výrobe ako lisovaného výrobku

Konštrukčný typ

Odvzdušňovací systém sa skladá z tanierových prevzdušňovačov a z potrubného systému na rozvod stlačeného vzduchu. Pripojenie prevádzkového odpadového alebo vzduchového potrubia pokračuje priamo na potrubný systém.

Použitie

Pre nasávanie vzduchu v malých bublinkách do rôznych médií, akými sú špinavá a odpadová voda alebo kaly, na účel prívodu kyslíka a premiešavania.

Vybavenie/funkcia

Pomocou generátora stlačeného vzduchu sa vzduch cez prívodné vedenie vháňa do potrubného systému. Potrubný systém rozvádza privádzaný vzduch rovnomerne k jednotlivým prevzdušňovačom. Vzduch sa rovnomerne a bez koalescencie privádza do média cez membránu odolnej voči odpadovej vode.

Rozsah dodávky

 • Prípojka odpadového potrubia
 • Vedenie hlavného rozvádzača
 • Prevdzušňovací reťazec
 • Vedenie koncového rozvádzača
 • Prípojka odvodňovania
 • Membránový prevzdušňovač
 • Upevnenie pre potrubný systém
 • Prehľadný plán a plán uloženia

Typový kľúč

Príklad

Wilo-Sevio ED 12/A/G1/B-EPDM

Sevio

Produktový rad Sevio

E

Konštrukčný rad ELASTOX

D

Produktový typ tanierového prevdzušňovača (Disc diffuser)

12/A

Konštrukčná veľkosť

G1

Prípojka vzduchu

B

Perforácia

EPDM

Materiál membrány

Technické údaje

 • Menovitý priemer 320 mm
 • Perforačný povrch 650 cm2
 • Hmotnosť max. 0,95 kg
 • Prívod vzduchu min.
  • 1,2 Nm³/h (typ B)
  • 1,5 Nm³/h (typ C)
 • Prívod vzduchu nominálny
  • 6,0 Nm³/h (typ B)
  • 10 Nm³/h (typ C)
 • Prívod vzduchu max.
  • 8,0 Nm³/h (typ B)
  • 12 Nm³/h (typ C)
 • Prívod vzduchu max. (krátkodobo)
  • 12 Nm³/h (typ B)
  • 16 Nm³/h (typ C)
 • Min. teplota nasávaného vzduchu 5 °C
 • Max. teplota nasávaného vzduchu 80 °C (voliteľne do 120 °C)
 • Min. teplota média 5 °C
 • Max. teplota média: +35 °C

Materiály

Membrána

 • EPDM, EPDM odolné voči mikróbom alebo silikón

Uchytenie membrány

 • VA

Oporný prvok

 • PP

Potrubný systém

 • Štvorcová rúra: ušľachtilá oceľ
 • Kruhová rúra: ušľachtilá oceľ alebo plast
 • Upevnenie: ušľachtilá oceľ a plast
 • Tesnenie: Ploché tesnenie z NBR

Opis/konštrukcia

Prevzdušňovací systém pozostáva z jednej alebo viacerých skupín prevzdušňovačov. Skupina prevdzušňovačov pozostáva z viacerých konštrukčných dielov.

Tanierový prevzdušňovač sa skladá z nosného taniera so závitovou prípojkou a priliehajúcou tanierovou membránou s obmedzením zdvihu a upevňovacou sponou. Prostredníctvom mechanizmov na obmedzenie zdvihu so zaťažením pružín sa membrána rovnomerne roztiahne, čím sa zabezpečí optimálne nasávanie vzduchu.

Vďaka špeciálnej konštrukcii je prívod vzduchu pri nezaťaženej membráne zatvorený. To zabráni vstupu média do potrubného systému. Vďaka veľmi dobrej vratnej pružnosti membrány sa navyše pri odľahčení tlaku perforácia zatvorí.

Inštalácia tanierového prevzdušňovača na potrubný systém sa vykonáva bežne prostredníctvom závitovej objímky na štvorcovej rúre alebo prostredníctvom sedlovej svorky na kruhovej rúre.

Energeticky účinný potrubný systém zabezpečuje optimálny rozvod vzduchu s nízkym úbytkom tlaku. Je vyberateľný, výškovo prestaviteľný a tienený na charakteristiku nádrže a ďalšiu techniku zariadenia.

Výrobok

PDF: Wilo-Sevio ELASTOX-D 12

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť