Wilo-Sevio ELASTOX

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

Membránový prevzdušňovač

 • Vysoká účinnosť systému vďaka vysokému využitiu kyslíka s nízkym úbytkom tlaku vďaka optimálnej perforácii membrány
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť prostredníctvom neupchávajúcej sa a samozatváracej perforácii membrány
 • Vysoká životnosť v komunálnych a priemyselných použitiach vďaka rôznym materiálom membrán
 • Jednoduchá inštalácia - aj pri predpísaných potrubiach
 • Jednoduchá výmena prevzdušňovača alebo membrány
 • Použitie odolných materiálov na jednoduché čistenie a regeneráciu membrány s kyselinou

Tanierový prevzdušňovač

 • Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka obmedzeniu zdvihov tanierovej membrány so zaťažením pružiny na rovnomerné rozťahovanie membrány pre optimálne nasávanie vzduchu. Vďaka špeciálnej konštrukcii sa prívod vzduchu pri nezaťaženej membráne zatvorí a zabráni sa vstupu média do potrubného systému.
 • Optimálne prispôsobenie nasávania vzduchu vďaka trom rôznym vzorom perforácie
 • Najväčšia možná procesne špecifická hustota obsadenia s ohľadom na rôzne geometrie nádrží a montážne podmienky
 • Vysoká flexibilita v riadení zariadenia vďaka veľkému rozsahu regulácie nasávania vzduchu
 • Vysoká kvalita a životnosť membrán vďaka výrobe ako lisovaného výrobku

Platňový prevzdušňovač

 • Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka obmedzeniu zdvihov platňovej membrány na rovnomerné rozťahovanie membrány pre optimálne nasávanie vzduchu. Vďaka špeciálnej konštrukcii sa pri nezaťaženej membráne obmedzí vstup média do potrubného systému.
 • Vyššie nasávanie vzduchu vďaka vysoko špecifickému prietoku vzduchu
 • Menšia špecifická spotreba potrubia vďaka párovej inštalácii platňových prevzdušňovačov
 • Vysoká kvalita a životnosť membrán vďaka výrobe ako lisovaného výrobku

Rúrový prevzdušňovač

 • Vysoká flexibilita pri dimenzovaní vďaka rôznym stavebným dĺžkam a veľkému rozsahu regulácie nasávania vzduchu
 • Prevádzka s veľmi nízkym vztlakom
 • Menšia špecifická spotreba potrubia vďaka párovej inštalácii rúrových prevzdušňovačov

Potrubný systém

 • Energeticky účinný potrubný systém na optimálny rozvod vzduchu s nízkym úbytkom tlaku
 • Prispôsobené charakteristike nádrže v súlade s ďalšou technikou zariadenia
 • Vyberateľný a výškovo prestaviteľný

Konštrukčný typ

Odvzdušňovací systém sa skladá z rúrových, platňových alebo tanierových prevzdušňovačov, ako aj z potrubného systému na rozvod stlačeného vzduchu. Odpadové alebo vzduchové potrubie sa pripája priamo na potrubný systém.

Použitie

Pre nasávanie vzduchu v malých bublinkách do rôznych médií, akými sú špinavá a odpadová voda alebo kaly, na účel prívodu kyslíka a premiešavania.

Vybavenie/funkcia

Pomocou dúchadla sa vzduch cez zásobovacie vedenie vháňa do potrubného systému. Potrubný systém rozvádza privádzaný vzduch rovnomerne k jednotlivým prevzdušňovačom. Vzduch sa rovnomerne a bez koalescencie privádza do média cez membránu odolnej voči odpadovej vode. Pri špeciálnych médiách sa môže použiť membrána z EPDM odolného voči mikróbom alebo zo silikónu.

Rozsah dodávky

 • Odpadové potrubie
 • Vedenie hlavného rozvádzača
 • Prevzdušňovacia rúra
 • Vedenie koncového rozvádzača
 • Prevzdušňovač
 • Upevňovacie prvky

Technické údaje

Všeobecná časť:

 • Teplota nasávania vzduchu: max. 80 °C
 • Teplota média: 5 ... 35 °C

Tanierový prevzdušňovač

 • Konštrukčná veľkosť: 12"
 • Perforovaná plocha membrány: 650 cm²
 • Prívod:
  • Minimálne: 1 ... 1,5 Nm³/h
  • Nominálne: 6 ... 10 Nm³/h
  • Maximálna: 8 … 12 Nm³/h
 • Vztlak: 3 kg/kus
 • Prípojka: Vnútorný závit G1"
 • Potrubný systém: štvorcová a kruhová rúra

Platňový prevzdušňovač

 • Konštrukčná veľkosť: 750 mm
 • Perforovaná plocha membrány: 1 200 cm²
 • Prívod:
  • Minimálne: 3 Nm³/h
  • Nominálne: 9 Nm³/h
  • Maximálna: 12 Nm³/h
 • Vztlak: 4 kg/pár
 • Prípojka: v pároch s ťažnou kotvou
 • Potrubný systém: štvorcová rúra

Rúrový prevzdušňovač

 • Konštrukčná veľkosť: 400 ... 1 000 mm
 • Perforovaná plocha membrány: 640 … 1 600 cm²
 • Prívod:
  • Minimálne: 0,5 ... 1,5 Nm³/h
  • Nominálne: 3 ... 8 Nm³/h
  • Maximálna: 4 ... 10 Nm³/h
 • Vztlak: 0,8 ... 2 kg/pár
 • Prípojka: v pároch s ťažnou kotvou
 • Potrubný systém: štvorcová rúra

Potrubný systém

 • Veľkosť:
  • Štvorcová rúra: 50/60/80/100 mm
  • Kruhová rúra: DN 65/DN 80/DN 100
 • Teplota nasávaného vzduchu:
  • Plast: max. 60 °C
  • Ušľachtilá oceľ: max. 120 °C
 • Spojenia rúr: príruba, nátrubok, skrutkový spoj
 • Pripojenie odpadového alebo vzduchového potrubia: Príruba

Materiály

Membránový prevzdušňovač

 • Membrána: EPDM, EPDM odolné voči mikróbom alebo silikón
 • Uchytenie membrány:
  • Tanierový alebo rúrový prevzdušňovač: ušľachtilá oceľ
  • Platňový prevzdušňovač: plast
 • Oporný prvok: plast
 • Tesnenie: Kruhový tesniaci krúžok z NBR

Potrubný systém

 • Štvorcová rúra: ušľachtilá oceľ
 • Kruhová rúra: ušľachtilá oceľ alebo plast
 • Upevnenie: ušľachtilá oceľ alebo plast
 • Tesnenie: Ploché tesnenie z NBR

Opis/konštrukcia

Prevzdušňovací systém pozostáva z jednej alebo viacerých skupín prevzdušňovačov. Jedna skupina prevzdušňovačov tvorí základnú jednotku a pozostáva z viacerých konštrukčných dielov:

 • Potrubný systém s prípojkou na odpadové a vzduchové potrubie
 • Membránový prevzdušňovač
 • Upevňovacie prvky/držiak, výškovo prestaviteľný

Tanierový prevzdušňovač

Tanierový prevzdušňovač sa skladá z nosného taniera so závitovou prípojkou a priliehajúcou tanierovou membránou s obmedzením zdvihu a upevňovacou sponou. Prostredníctvom mechanizmov na obmedzenie zdvihu so zaťažením pružín sa membrána rovnomerne roztiahne, čím sa zabezpečí optimálne nasávanie vzduchu. Vďaka špeciálnej konštrukcii je prívod vzduchu pri nezaťaženej membráne zatvorený. Tým sa zabráni vstupu média do potrubného systému. Vďaka veľmi dobrej vratnej pružnosti membrány sa navyše pri odľahčení tlaku perforácia zatvorí.

Inštalácia tanierového prevzdušňovača na potrubný systém sa vykonáva bežne prostredníctvom závitovej objímky na štvorcovej rúre alebo prostredníctvom sedlovej svorky na kruhovej rúre.

Platňový prevzdušňovač

Platňový prevzdušňovač sa skladá z klenutej opornej dosky s dosadajúcou platňovou membránou. Platňová membrána je prichytená opornej doske pomocou upevňovacieho rámu. Pozdĺžna stojina v upevňovacom ráme slúži na obmedzenie zdvihu. Prostredníctvom obmedzenia zdvihu sa membrána rovnomerne roztiahne, čím sa zabezpečí optimálne nasávanie vzduchu. Špeciálna konštrukcia znižuje vstup média do potrubného systému pri nezaťaženej membráne. Vďaka veľmi dobrej vratnej pružnosti membrány sa navyše pri odľahčení tlaku perforácia zatvorí.

Inštalácia platňového prevzdušňovača na potrubný systém pomocou ťahovej kotvy s tesniacou podložkou. Pri potrubnom systéme sa používajú štvorcové rúry.

Rúrový prevzdušňovač

Rúrový prevzdušňovač pozostáva zo zaplaviteľnej opornej rúry s okolitou membránou. Rúrová membrána sa pripevňuje opornej rúre pomocou dvoch upevňovacích svoriek. Vďaka veľmi dobrej vratnej pružnosti membrány sa pri odľahčení tlaku perforácia zatvorí. Tým sa zníži vstup média do potrubného systému.

Inštalácia rúrového prevzdušňovača na potrubný systém pomocou ťahovej kotvy v pároch. Pri potrubnom systéme sa používajú štvorcové rúry.

PDF: Wilo-Sevio ELASTOX

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť