Wilo-SiBoost Smart MVISE

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Optimálne nastavenie zaťaženia čerpadiel na základe meniaceho sa druhu tlaku (pv) a regulácie a paralelná regulácia synchrónneho počtu otáčok pre väčšie šetrenie energie
 • Až o 20 dB[A] tichšia prevádzka ako u konvenčných zariadení s porovnateľným hydraulickým výkonom
 • Neobyčajne veľké regulačné rozpätie frekvenčného meniča od 20 Hz až do max. 50 Hz
 • Bezúdržbová konštrukcia čerpadla bez mechanických upchávok
 • Vysoká spoľahlivosť vďaka rozličným ochranným funkciám vrátane ochrany proti preťaženiu, proti chodu nasucho a automatické vypínanie
 • Nastavenie a prevádzka sú so spínacím zariadením SCe vďaka LC displeju a zelenému gombíku extrémne jednoduché
 • Povolenie na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou pre všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Pripravené na začlenenie do automatického riadenia budov so spínacím zariadením SCe prostredníctvom sériovej zbernice Modbus RTU

Konštrukčný typ

Tiché zariadenie na rozvod vody pripravené na okamžité zapojenie s 2 až 4 paralelne zapojenými, vertikálne zoradenými, štandardne nasávacími, vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele konštrukčných radov MVISE v mokrobežnom prevedení. Každé čerpadlo je vybavené integrovaným frekvenčným meničom chladeným vodou. Zariadenie vybavené prístrojom Smart Controller SCe.

Použitie

Plne automatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v režime prívodu z verejnej vodovodnej siete alebo z nádrže vo výške minimálne 0,5 m nad čerpadlom na súkromné, obchodné, priemyselné a komunálne použitie (napr. obytné budovy, kancelárie, administratívne budovy, hotely, nemocnice, dielne, priemyselné prevádzky, vodárenské spoločnosti). Obsahuje záložné čerpadlo podľa DIN 1988 a DIN EN 806.

Prípustné čerpané médiá sú bežne vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky, ako:

 • Pitná voda
 • Chladiaca voda
 • procesnej vody
 • Hasiaca voda (okrem tej pre hasiace zariadenia podľa DIN 14462 a s povolením miestnych požiarnych úradov).

Vybavenie/funkcia

Na zariadenie 2-4 čerpadlá konštrukčného radu MVISE s motorom mokrobežného čerpadla a reguláciou otáčok prostredníctvom integrovaného frekvenčného meniča na každom čerpadle.

Spínací prístroj SCe zabezpečuje automatickú reguláciu a riadenie celého zariadenia na zvyšovanie tlaku.

Všetko je namontované na výškovo prestaviteľnom pozinkovanom oceľovom základovom ráme.

Všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii.

na strane výtlaku:

 • Uzatváracia armatúra
 • Spätná klapka
 • Spätný ventil na každom čerpadle
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16
 • Tlakový snímač 4 - 20 mA
 • Manometer

Na nasávacej strane:

 • Uzatváracia armatúra
 • Tlakový snímač 4 - 20 mA
 • Manometer

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-SiBoost Smart 3 MVISE 406

SiBoost Smart

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok

3

Počet čerpadiel

MVISE

Konštrukčný rad čerpadiel

4

Menovité dopravované množstvo [m3/h] samostatného čerpadla

06

Počet stupňov samostatného čerpadla

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 ±10 %, 50 Hz
 • Max. teplota média: +50 °C
 • Teplota okolia max. +40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Menovité svetlosti pripojenia:
  • Na strane koncového výtlaku R 2" - R 3"
  • na strane prítoku R 2" - R 3"
 • Rozsah regulácie otáčok 1100 - 2750 1/min
 • Druh ochrany IP44
 • Istenie na strane siete [AC 3] podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie

Materiály

MVISE 2-8 m3/h

 • Teleso čerpadla v 1.4301 [AISI 304]
 • Hydraulika v 1.4301 [AISI 304]
 • Tesnenie EPDM

Opis/konštrukcia

Základný rám: Pozinkovaná oceľ, s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na pokročilú zvukovú izoláciu telesa, ako aj integrovanými zdvíhacími bodmi a vedeniami kábla.

Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých materiálov potrubí bežne používaných v rámci správy budov; rozmery potrubia musia zodpovedať celkovému hydraulickému výkonu zariadenia na zvyšovanie tlaku

Čerpadlá: Používajú sa 2 až 4 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčného radu MVISE 2, 4, 8.

Vodou chladený frekvenčný menič namontovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim medzi 20 Hz a max. 50 Hz. Všetky diely čerpadla prichádzajúce do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele.

Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW).

Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16 umiestnená na strane výstupného tlaku s membránou z butylkaučuku, s povolením DVGW/KTW, nezávadná v zmysle zákona o ochrane potravín; pre kontrolné a revízne účely vstavaný uzatvárací guľový kohút s vypúšťaním a prietokovou armatúrou s povolením DVGW/KTW podľa DIN 4807.

Kontrola tlaku: 2 tlakové snímače: 4 - 20 mA, umiestnené na strane tlaku a nasávania.

Indikácia tlaku: Manometer umiestnený na strane nasávania a na strane koncového tlaku.

Ovládací panel: Smart Controller SCe sériovo s LC displejom.

Iné vyhotovenia na dopyt

Celková charakteristika

Wilo-SiBooost Smart 2-4 MVISE

Stiahnutia

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2550530
Vydanie 1811
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 8

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2550649
Vydanie 1905
Číslo verzie 02
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 16

PDF (6 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2535460
Vydanie 1809
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1795

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2535457
Vydanie 1808
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1343

PDF (39 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-SiBoost Smart MVISE

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť