Wilo-SiFire EN

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Zariadenie s optimalizáciou straty tlaku a dimenzáciou podľa normy EN 12845 s elektrickým alebo dieselovým pohonom, vysokotlakové čerpadlo ("jockey") pre udržiavanie tlaku v systéme
 • Flexibilná, modulárna a spoľahlivá konštrukcia pre bezpečnú prepravu a jednoduchú inštaláciu
 • Obtokový prietok pre ochranu čerpadla s demontovateľnou spojkou pre jednoduchú údržbu
 • Kvalitné riadenie SC-Fire pripravené pre integráciu BACnet a Modbus do riadiaceho systému budov
 • Špeciálny základový rám pre minimálne vibrácie, kábel uložený v konštrukcii pre maximálnu spoľahlivosť a životnosť

Konštrukčný typ

Zariadenia na zvyšovanie tlaku pre zásobovanie požiarnou vodou podľa EN 12845

V závislosti od modelu pozostáva z 1 alebo 2 čerpadiel s horizontálnym základovým rámom - EN 733 - s demontovateľnou spojkou, elektrickým alebo dieselovým motorom a viacstupňovým vertikálnym elektrickým čerpadlom "Jockey".

Použitie

Plne automatické zásobovanie vodou hasiacich zariadení so sprinklerovým systémom v obytných budovách, kanceláriách, administratívnych a priemyselných budovách, ako aj v hoteloch, nemocniciach a nákupných strediskách.

Vybavenie/funkcia

 • 1 alebo 2 čerpadlá s horizontálnym základovým rámom sérií 32-200 až 150-315, s IE2 ekvivalentným štandardným motorom alebo dieselovým motorom.
 • Membrána inštalovaná priamo na telese hlavného čerpadla, pre zabránenie prehriatiu pri nulovom prietoku.
 • Čerpadlo "Jockey" série MVIL-1 alebo MVI-1 s tlakovým spínačom a vertikálnou tlakovou nádobou 20 l, PN16
 • Skriňový rozvádzač pre každé čerpadlo, upevnený na robustnej pridržiavacej konštrukcii. Model SC Fire E pre elektromotor a D pre dieselový motor, obidva vybavené regulátorom Smart Controller, plus J pre čerpadlo "Jockey"
 • Základový rám z galvanicky pozinkovanej ocele s výškovo prestaviteľnou úchytkou pre výpustný rozvádzač
 • Potrubie z ocele; lakované epoxidovou živicou. Rozdeľovač s prírubami
 • Uzatváracia klapka s bezpečnostným blokovaní na strane koncového tlaku každého čerpadla
 • Spätná klapka na strane koncového tlaku každého čerpadla
 • Okruh s dvojitým tlakovým spínačom, manometer, spätná klapka, ventil pre hlavné a záložné čerpadlo pre automatický štart
 • Sústredený kužeľ na strane koncového tlaku hlavného a záložného čerpadla, obmedzenie počtu otáčok v súlade s parametrami podľa EN 12845
 • Prípojka DN2" pre prítokovú nádrž čerpadiel
 • Meranie tlaku na strane koncového tlaku
 • Len pre model s dieselovým motorom:
  • Puzdro na tlmenie vibrácií na strane koncového tlaku čerpadla
  • Tlmič vibrácií pod základovým rámom čerpadla
  • Palivová nádrž so snímačom výšky hladiny a dostatočným objemom pre šesť hodín autonómnej prevádzky
  • 2 alebo 4 batérie na základovom ráme a napájač batérií na skriňovom rozvádzači SC Fire
 • Príslušenstvo na dopyt:Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky. Zariadenie zodpovedá EN 12845
  • Horizontála prítoková nádrž pre 500 l, s plavákovým ventilom a tlakovým spínačom pre alarm vysokej hladiny LL (nedostatok vody)
  • Merač prúdenia: Montážna súprava s excentrickým kužeľom na nasávacej strane, kompletná s motýľkovou klapkou s ručnou pákou alebo ručným kolesom
  • Podtlakový manometer s ventilom
  • Ventily s elektrickým kontaktom
  • Puzdro na tlmenie vibrácií pre rozdeľovač
  • Odstránený ovládací panel pre sprostredkovanie alarmov stupňov A a B
  • Hustomer pre batérie
  • Súprava náhradných dielov pre dieselový motor
  • Tlmič zvuku (30 dBA) pre dieselový motor
  • Hydraulický výmenník tepla pre dieselový motor

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu
 • Potrebné príslušenstvo na vyžiadanie

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-SiFire EN 40/200-180-7.5/10.5/0.55 EDJ

SiFire

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku pre hasiace zariadenia

EN

podľa EN 12845

40/200

Typ hlavného čerpadla

180

Reálny priemer obežného kolesa hlavného čerpadla

7.5

Výkon elektromotora [kW]

10.5

Výkon dieselového motora [kW]

0,55

Výkon motora čerpadla "Jockey" [kW]

EDJ

Dimenzovanie

E

Elektrické čerpadlo

D

Dieselové čerpadlo

J

Čerpadlo "Jockey"

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V, 50 Hz (1~230 V, 50 Hz pre ovládací panel dieselového čerpadla)
 • Štandardné motory ekvivalentné IE2, dieselový motor s priamym vstrekovaním alebo turbo dieselový motor s chladením vzduchom alebo vodou
 • Teplota okolia max. +4°C až +40°C (+10°C až +40°C, ak je inštalované dieselové čerpadlo)
 • Teplota média max. +40°C
 • Max. prevádzkový 10 bar alebo 16 bar
 • Max. prítokový tlak 6 bar
 • Prietok 10 m³/h až 750 m³/h
 • Max. dopravná výška 128 m
 • Menovitá svetlosť pripojenia na strane výtlaku DN 65 až DN 250
 • Menovitá svetlosť pripojenia na strane prítoku DN 50 až DN 200
 • Druh ochrany skriňového rozvádzača IP54
 • Hlavné/záložné čerpadlo s horizontálnym základovým rámom EN 733
 • Potrubia lakované epoxidovou živicou a s hydraulickými prípojkami
 • Povolené čerpané médiá:Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky. Zariadenie zodpovedá EN 12845
  • Neagresívna, čistá voda
  • Hasiaca voda

Materiály

Pre čerpadlo s horizontálnym základovým rámom

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele AISI 316/ 1.4401
 • Teleso čerpadla zo šedej liatiny EN-GJL-250
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele AISI 431/1.4057
 • Krúžky podliehajúce opotrebeniu z bronzu

Pre každé čerpadlo "Jockey"

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele AISI 304/ 1.4301
 • Teleso čerpadla zo sivej liatiny EN-GJL-250 (ušľachtilá oceľ AISI304/1.4301 pre MVI)
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele AISI 304/1.4301
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: Vyrobené z profilov z galvanicky pozinkovanej ocele s úchytkami pre skriňové rozvádzače a výpustný rozvádzač Na spodnej časti špeciálne pravouhlé otvory pre vidlicový vysokozdvižný vozík, ako aj pre integrovaný hák pre zdvíhacie pásy. Na hornej časti bočné profily na každej strane, pre posilnenie tuhosti systému pri pohybe a zdvíhaní.
 • Plastový kryt na zadnej strane, aby boli viditeľné polohy ventila a manometer.
 • Potrubie: Kompletné potrubie s prírubami z ocele lakovanej epoxidovou živicou, vhodné pre pripojenie na všetky bežné materiály potrubia; dimenzovanie potrubia musí zodpovedať celkovému hydraulickému výkonu zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: 1 alebo 2 čerpadlá s horizontálnym základovým rámom - EN 733 - s demontovateľnou spojkou a elektrickým alebo dieselovým motorom.
 • Model Back-Pull-Out, aby vnútorné časti čerpadla boli ľahko prístupné bez toho, aby bolo potrebné posúvať motor alebo potrubie.
 • Armatúry: Hlavné čerpadlá sú na strane koncového tlaku vybavené uzatváracou a spätnou klapkou, obe sú lakované epoxidovou živicou a prispôsobené pre prírubové spojenie.
 • Membránová tlaková nádoba: Membránová tlaková nádoba 20 l/PN16, s výpustnými zátkami na strane koncového tlaku čerpadla "Jockey".
 • Nádrž: Palivová nádrž pozostáva z kovu lakovaného epoxidovou živicou a nachádza sa za držiakom skriňového rozvádzača
 • Snímače a displej: 2 tlakové spínače, 2/16 bar na čerpadlo, na strane koncového tlaku, pre aktivovanie štartu čerpadla prostredníctvom riadiacej a regulačnej techniky SCFire. Manometer (∅ 63 mm) na strane koncového tlaku sa nachádza v strede zadnej steny.
 • Riadiaca a regulačná jednotka: Systém je štandardne vybavený separátnym riadiacim/regulačným prístrojom (SC Fire) pre elektrický a vznetový motor a pre čerpadlo „Jockey“.

Celková charakteristika

SiFire EN

Stiahnutia

Wilo-Priming tank 500 L

Číslo výrobku 4228982
Vydanie 2019-05
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 451

PDF (19 MB)

Stiahnuť

Wilo-MVIL

Číslo výrobku 4086201
Vydanie 1502
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 13

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiFire EN

Číslo výrobku 4181658
Vydanie 2019-12
Číslo verzie 02
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 38

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Počet strán 10

PDF (799 kB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Fire Electric

Číslo výrobku 2539954, 2541365, 2541366
Vydanie 1510
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 31

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Číslo výrobku 2541367
Vydanie 1510
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 33

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-SiFire EN

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť