Wilo-Star-ZD

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Zdvojené čerpadlo pre samostatný alebo paralelný režim
 • Vhodné pre každú montážnu polohu s horizontálnym hriadeľom; svorkovnica v polohe hodinových ručičiek 3-6-9-12 hodín.
 • Interná obtoková cirkulácia, ktorá chráni pred tvorbou baktérií Legionella v záložnom agregáte
 • Zvýšená bezpečnost' v samostatnom režime vďaka neustálej prevádzkovej pohotovosti záložného agregátu

Konštrukčný typ

Mokrobežné obehové zdvojené čerpadlo so závitovým pripojením, predvoliteľnými stupňami otáčok na prispôsobenie výkonu

Použitie

Cirkulačné systémy pitnej vody v priemysle a technickom zariadení budov.

Vybavenie/funkcia

Prevádzkové režimy

 • Prepínanie stupňov otáčok

Manuálne funkcie

 • Nastavenie stupňa otáčok (3 stupne otáčok)

Vybavenie

 • Zdvojená prepínacia klapka v telese čerpadla
 • Možnosť obojstranného prívodu kábla
 • Interný obtok
 • Rýchloprípojka s pružinovými svorkami
 • Motor odolný voči blokovaciemu prúdu

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Tesnenia
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Star-ZD 25/6

Star-ZD

Zdvojené cirkulačné čerpadlo na pitnú vodu

25/

Menovitá svetlosť prípojky

6

Menovitá dopravná výška [m] pri Q=0 m³/h

Technické údaje

 • Teplota čerpaného média
  • Pitná voda do 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, v krátkodobej prevádzke (2 h) do +70 °C
 • Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
 • Druh ochrany IP44
 • Menovitá svetlosť Rp 1
 • Max. prevádzkový tlak 10 bar

Materiály

 • Teleso čerpadla: červená liatina
 • Obežné koleso: Plast
 • Hriadeľ: keramika
 • Ložisko: uhlík, impregnovaný syntetickou živicou

Celková charakteristika

Star-ZD

Stiahnutia

Wilo-Star-Z/-ZD

Číslo výrobku 4236978
Vydanie 2019-08
Číslo verzie 01
Formát stránky 105.1 x 148.2 mm
Počet strán 26

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Star-ZD

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť