Wilo-Stratos PICO-Z

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Manuálny a teplotne riadený režim pre optimálnu prevádzku
 • Rozpoznávanie tepelnej dezinfekcie zásobníka teplej pitnej vody
 • Indikácia aktuálnej spotreby vo wattoch, kumulovaných kilowatthodín alebo aktuálneho prietoku a teploty
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele chráni pred baktériami a koróziou
 • Wilo-Connector

Konštrukčný typ

Mokrobežné obehové čerpadlo so závitovým pripojením, s EC motorom odolným proti blokovaciemu prúdu a integrovanou elektronickou reguláciou výkonu.

Použitie

Cirkulačné systémy pitnej vody v priemysle a technickom zariadení budov.

Vybavenie/funkcia

Prevádzkové režimy

 • Δ p-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Režim riadenia v závislosti od teploty

Manuálne funkcie

 • Nastavenie prevádzkového režimu
 • Nastavenie výkonu čerpadla (dopravná výška)
 • Nastavenie minimálnej teploty
 • Nastavenie minimálneho prietoku
 • Funkcia Reset pre vynulovanie počítadla prúdu
 • Funkcia Reset pre zresetovanie na nastavenia z výroby
 • Funkcia “Hold” (zablokovanie tlačidiel) pre zablokovanie nastavení

Automatické funkcie

 • Plynulé prispôsobovanie výkonu v závislosti od prevádzkového režimu
 • Riadenie teploty pre udržiavanie konštantnej teploty spätného toku v cirkulačnom systéme pitnej vody
 • Tepelná dezinfekcia (rozpoznávanie a podpora tepelnej dezinfekcie zásobníka teplej pitnej vody)
 • Automatická funkcia odblokovania

Signalizačné a indikačné funkcie

 • Indikácia aktuálneho príkonu vo W
 • Indikácia kumulovaných kilowatthodín v kWh
 • Indikácia aktuálneho prietoku v m3/h
 • Indikácia aktuálnej teploty v °C
 • Zobrazenie poruchových hlásení (chybové kódy)

Vybavenie

 • Nadstavec pre uchytenie skrutkového kľúča na telese čerpadla
 • Elektrická rýchloprípojka so zástrčkou Wilo-Connector
 • Motor odolný voči blokovaciemu prúdu
 • Časticový filter
 • Sériová tepelná izolácia

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Tepelná izolácia
 • Wilo-Connector
 • Tesnenia
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4

Stratos PICO

Vysokoúčinné čerpadlo (závitové čerpadlo), elektronicky regulované

Z/

Cirkulácia pitnej vody

20/

Menovitá svetlosť prípojky

1-4

Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

Technické údaje

 • Teplota čerpanej pitnej vody s tvrdosťou do 3,57 mmol/l (20 ° dH): - +2 °C až +70 °C, v krátkodobej prevádzke (4 h): +2 °C až +75 °C
 • Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
 • Druh ochrany IP X4D
 • Závitové pripojenie Rp ¾ a Rp 1
 • Max. prevádzkový tlak 10 bar

Materiály

 • Teleso čerpadla: ušľachtilá oceľ
 • Obežné koleso: plast
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
 • Ložisko: uhlík, impregnovaný syntetickou živicou

Celková charakteristika

Stratos PICO-Z

Stiahnutia

Wilo-Stratos PICO-Z

Číslo výrobku 4237190
Vydanie 1910
Číslo verzie 01
Formát stránky 105.1 x 148.2 mm
Počet strán 27

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Stratos PICO-Z

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť