Wilo-Stratos-ZD

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Úspora energie vďaka vyššej efektivite systému s funkciou Q-Limit (obmedzenie prietoku)
 • Optimalizovaný displej pre lepšiu čitateľnosť a ovládanie
 • Priestorovo úsporná inštalácia vďaka kompaktnej konštrukcii a LC displeju s voliteľnou polohou
 • Modulárna koncepcia pre pripojenie všetkých bežných zbernicových systémov (napr. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Riadenie zdvojených čerpadiel prostredníctvom prídavných IF modulov
 • Osvedčená kvalita a spoľahlivosť

Konštrukčný typ

Mokrobežné obehové zdvojené čerpadlo so závitovou alebo prírubovou prípojkou, EC motorom a automatickým prispôsobením výkonu

Použitie

Cirkulačné systémy pitnej vody všetkých vyhotovení, teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia

Vybavenie/funkcia

Prevádzkové režimy

 • Automatický režim s reguláciou otáčok (n=constant)
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • Δp-T pre teplotne riadený tlakový rozdiel (naprogramovateľný cez IR modul, IR Stick, IR monitor, Modbus, BACnet, LON alebo CAN)
 • Q-Limit pre obmedzenie maximálneho prietoku (nastavenie prostredníctvom IR kľúča)

Manuálne funkcie

 • Nastavenie prevádzkového režimu
 • Nastavenie požadovanej hodnoty rozdielového tlaku
 • Nastavenie automatického útlmového režimu
 • Nastavenie ZAP./VYP. čerpadla
 • Nastavenie otáčok (ručný režim s pevnými otáčkami)

Automatické funkcie

 • Plynulé prispôsobovanie výkonu v závislosti od prevádzkového režimu
 • Automatický útlmový režim
 • Funkcia odblokovania
 • Jemný štart
 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou

Externé riadiace funkcie

 • Riadiaci vstup „Priorita VYP“ (možný s IF modulmi Stratos)
 • Riadiaci vstup „Priorita MIN“ (možný s IF modulmi Stratos)
 • Riadiaci vstup „Analóg in 0 - 10 V“ (diaľkové nastavenie otáčok) (možný s IF modulmi Stratos)
 • Riadiaci vstup „Analog In 0 - 10 V“ (diaľkové nastavenie požadovanej hodnoty) (možný s IF modulmi Stratos)

Funkcie hlásení a indikačné funkcie

 • Samostatné/zberné poruchové hlásenie (beznapäťový rozpínací kontakt) (programovateľné pomocou IR monitora)
 • Zberné poruchové hlásenie (beznapäťový rozpínací kontakt)
 • Samostatné prevádzkové hlásenie (beznapäťový spojovací kontakt) (možné s IF modulmi Stratos)
 • Poruchová dióda
 • LC displej pre zobrazenie parametrov čerpadla a chybového kódu

Výmena údajov

 • Infračervené rozhranie pre bezdrôtovú výmenu dát s IR modulom/IR Stick/IR monitorom
 • Sériové digitálne rozhranie Modbus RTU na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s IF modulmi Stratos)
 • Sériové digitálne rozhranie BACnet MS/TP Slave na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s IF modulmi Stratos)
 • Sériové digitálne rozhranie CAN na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém CAN (možné s IF modulmi Stratos)
 • Sériové digitálne rozhranie LON na pripojenie na sieť LONWorks (možné s IF modulmi Stratos)
 • Sériové digitálne rozhranie PLR na pripojenie na automatické riadenie budov cez konvertor rozhraní Wilo alebo firemné prepojovacie moduly (možné s IF modulmi Stratos)

Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo alebo 2 x samostatné čerpadlo)

 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie v prípade poruchy/časovo závislá výmena čerpadiel): možné rôzne kombinácie s IF modulmi Stratos (príslušenstvo)
 • Paralelný režim (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti): možné rôzne kombinácie s modulmi IF Stratos (príslušenstvo)

Vybavenie

 • Vyhotovenia príruby:
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 / DN 40: kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16,
 • Špeciálne vyhotovenie pre čerpadlán DN 32 / DN 40: Príruba PN 16 (podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 16,
 • Zdvojená prepínacia klapka v telese čerpadla
 • Zásuvka pre voliteľné rozšírenie pomocou IF modulov Wilo

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Podložka pod prírubovú skrutku (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 32 / DN 40)
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Stratos-ZD 40/1-8

Stratos

Vysokoúčinné čerpadlo (čerpadlo s prírubou), elektronicky regulované

ZD

zdvojené čerpadlo pre cirkuláciu pitnej vody

40/

Menovitá svetlosť pripojenia

1-8

Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

Technické údaje

 • Prípustný teplotný rozsah
  • Pitná voda do 3,57 mmol/l (20 °dH), 0 °C až +80 °C
  • Vykurovacia voda -10 °C až +110 °C
 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50/60 Hz, 3~230 V, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IPX4D
 • Prírubová prípojka DN 32 až DN 40
 • Max. prevádzkový tlak pri štandardnom vyhotovení: 6/10 bar (špeciálne vyhotovenie: 16 bar)

Materiály

 • Teleso čerpadla: sivá liatina
 • Tepelná izolácia: Polypropylén
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
 • Ložisko: Uhlie, impregnovaný syntetickou živicou
 • Obežné koleso: Plast

Opis/konštrukcia

 • Mokrobežné obehové zdvojené čerpadlo s ECM technológiou a integrovaným automatickým prispôsobením výkonu
 • Technológia zeleného gombíka a grafický displej
 • Ochrana motora so spúšťacou elektronikou
 • Zástrčkové spojenie na rozšírenie funkcie voliteľnými IF modulmi pre automatické riadenie budov
 • Obežné koleso s trojrozmerne zakrivenými lopatkami a plastová oddeľovacia rúrka z kompozitu z uhlíkových vlákien

Celková charakteristika

Stratos-ZD

Stiahnutia

Wilo-Stratos / -D / -Z/ -ZD

Číslo výrobku 2120417-21
Vydanie 1604
Číslo verzie 04
Formát stránky A5
Počet strán 57

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Číslo výrobku 2132716
Vydanie 2016-06
Číslo verzie 04
Formát stránky 148.2 x 209.9 mm
Počet strán 57

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Stratos-ZD

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť