Wilo-Stratos

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Úspora energie vďaka vyššej efektivite systému s funkciou Q-Limit (obmedzenie prietoku)
 • Zlepšený koeficient energetickej účinnosti EEI ≤0,20 pri všetkých samostatných čerpadlách
 • Optimalizovaný displej pre lepšiu čitateľnosť a ovládanie
 • Priestorovo úsporná inštalácia vďaka kompaktnej konštrukcii a LC displeju s voliteľnou polohou
 • Modulárna koncepcia pre pripojenie všetkých bežných zbernicových systémov (napr. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Osvedčená kvalita a spoľahlivosť

Výbehový program

Vysokoúčinné čerpadlo Wilo-Stratos sa po úspešných 19 rokoch ku koncu marca 2020 odoberá z nášho programu dodávok a úplne sa vystrieda za nové čerpadlo Smart Wilo-Stratos MAXO. S novou čerpacou technológiou Stratos MAXO pokračujeme v úspešnej ére konštrukčných radov Stratos.

Konštrukčný typ

Mokrobežné obehové čerpadlo so skrutkovým spojom alebo prírubovou prípojkou, EC motorom a automatickým prispôsobením výkonu.

Použitie

Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia

Prevádzkové režimy

 • Automatický režim s reguláciou otáčok (n=constant)
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • Δp-T pre teplotne riadený tlakový rozdiel (programovateľný cez IR kľúč, IR monitor, Modbus, BACnet, LON alebo CAN)
 • Q-Limit pre obmedzenie maximálneho prietoku (nastavenie prostredníctvom IR kľúča)

Manuálne funkcie

 • Nastavenie prevádzkového režimu
 • Nastavenie požadovanej hodnoty rozdielového tlaku
 • Nastavenie automatického útlmového režimu
 • Nastavenie ZAP./VYP. čerpadla
 • Nastavenie otáčok (ručný režim s pevnými otáčkami)

Automatické funkcie

 • Plynulé prispôsobovanie výkonu v závislosti od prevádzkového režimu
 • Automatický útlmový režim
 • Funkcia odblokovania
 • Jemný štart
 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou

Externé riadiace funkcie

 • Riadiaci vstup „Priorita VYP“ (možný s IF modulmi Stratos)
 • Riadiaci vstup „Priorita MIN“(možný s IF modulmi Stratos)
 • Riadiaci vstup „Analóg in 0 - 10 V“ (diaľkové nastavenie otáčok) (možný s IF modulmi Stratos)
 • Riadiaci vstup „Analog In 0 - 10 V“ (diaľkové nastavenie požadovanej hodnoty) (možný s IF modulmi Stratos)

Funkcie hlásení a indikačné funkcie

 • Zberné poruchové hlásenie (beznapäťový rozpínací kontakt)
 • Samostatné prevádzkové hlásenie (beznapäťový spojovací kontakt) (možné s IF modulmi Stratos)
 • Poruchová dióda
 • LC displej pre zobrazenie parametrov čerpadla a chybového kódu

Výmena údajov

 • Infračervené rozhranie na bezdrôtový prenos dát z/na IR kľúč/IR monitor
 • Sériové digitálne rozhranie Modbus RTU na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s IF modulmi Stratos)
 • Sériové digitálne rozhranie BACnet MS/TP Slave na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s IF modulmi Stratos).
 • Sériové digitálne rozhranie CAN na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém CAN (možné s IF modulmi Stratos).
 • Sériové digitálne rozhranie LON na pripojenie na sieť LONWorks (možné s IF modulmi Stratos)
 • Sériové digitálne rozhranie PLR na pripojenie na automatické riadenie budov cez konvertor rozhraní Wilo alebo firemné prepojovacie moduly (možné s IF modulmi Stratos)

Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo alebo 2 x samostatné čerpadlo)

 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie v prípade poruchy/časovo závislá výmena čerpadiel): možné rôzne kombinácie s IF modulmi Stratos (príslušenstvo)
 • Paralelný režim (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti): možné rôzne kombinácie s modulmi IF Stratos (príslušenstvo)

Vybavenie

 • Nástavec pre uchytenie skrutkového kľúča na telese čerpadla (pri čerpadlách so spojením rúrok na závit s P2 < 100 W)
 • Pri čerpadlách s prírubou: Vyhotovenia príruby
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 65: Kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80 / DN 100: príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6
 • Špeciálne vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 100: Príruba PN 16 (podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 16
 • Zásuvka pre voliteľné rozšírenie pomocou IF modulov Wilo
 • Sériová tepelná izolácia pre vykurovacie aplikácie

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Vrátane tepelnej izolácie
 • Vrátane tesnení pri závitovej prípojke
 • Vrátane podložiek pod prírubové skrutky (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 32 - DN 65)
 • Vrátane návodu na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Stratos 30/1-12

Stratos

Vysokoúčinné čerpadlo (závitové alebo prírubové čerpadlo), elektronicky riadené

30/

Menovitá svetlosť pripojenia

1-12

Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

Technické údaje

 • Povolený teplotný rozsah -10 °C až +110 °C
 • Sieťová prípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IPX4D
 • Skrutkový spoj, resp. prírubová prípojka (podľa typu) Rp 1 do DN 100
 • Max. prevádzkový tlak pri štandardnom vyhotovení: 6/10 bar, resp. 6 bar (špeciálne vyhotovenie: 10 bar alebo 16 bar)

Materiály

 • Teleso čerpadla: sivá liatina s katodickým elektrickým ponorným lakovaním
 • Tepelná izolácia: Polypropylén
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
 • Ložisko: Uhlie, impregnovaný kovom
 • Obežné koleso: Plast

Opis/konštrukcia

 • Mokrobežné obehové čerpadlo s EC motorom a integrovaným automatickým prispôsobením výkonu
 • Technológia zeleného gombíka a grafický displej
 • Ochrana motora so spúšťacou elektronikou
 • Zástrčkové spojenie na rozšírenie funkcie možným IF modulom pre automatické riadenie budov
 • Obežné koleso s trojrozmerne zakrivenými lopatkami a plastová oddeľovacia rúrka z kompozitu z uhlíkových vlákien

Celková charakteristika

Stratos

Stiahnutia

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 40

PDF (6 MB)

Stiahnuť

Wilo-Stratos / -D / -Z/ -ZD

Číslo výrobku 2120417-21
Vydanie 1604
Číslo verzie 04
Formát stránky A5
Počet strán 57

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-IR-Stick

Číslo výrobku 2109572
Vydanie 1012
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 2

PDF (408 kB)

Stiahnuť

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Číslo výrobku 2132716
Vydanie 2016-06
Číslo verzie 04
Formát stránky 148.2 x 209.9 mm
Počet strán 57

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Stratos

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť