Wilo-Sub TWI 10

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Energeticky úsporná, optimalizovaná hydraulika s účinnosťou až do 80 %
 • Vysoká životnosť vďaka ušľachtilej oceli odolnej voči korózii, voliteľne v kvalite V4A
 • Certifikácia ACS pre aplikácie pitnej vody
 • Veľký rozsah výkonu od 1 do 250 m³/h
 • Vysoká flexibilita vďaka vyhotoveniam v rozsahu 4, 6, 8 a 10 palcov

Konštrukčný typ

Viacstupňové 10" ponorné motorové čerpadlo s upevnením pomocou plechov pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu

Použitie

 • Na zásobovanie vodou a pitnou vodou z vrtov a cisterien
 • Zásobovanie úžitkovou vodou
 • Na zásobovanie vodou v komunálnom sektore, postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Zníženie hladiny vody
 • Na čerpanie vody pre priemyselné použitie
 • Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a abrazívnych zložiek

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlá s poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Integrovaná spätná klapka, pružinová
 • Spojka NEMA do prípojky motora 8", od motora 10" štandardizovaná prípojka
 • Trojfázový motor
 • Hermeticky zaliate motory
 • Motory s možnosťou previnutia

Rozsah dodávky

 • Hydraulika + motor zmontované
 • Pripájací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou, prierez a dĺžka kábla štandardné alebo podľa želania zákazníka
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Sub TWI 010.125-02-C + NU 611T-2/18

Hydraulika:

TWI 010.125-02-C

TWI

Hydraulika

0

Konfigurovateľný konštrukčný rad

10

Priemer hydrauliky v palcoch ["]

125

Menovitý objemový prietok [m3/h]

02

Počet stupňov hydrauliky

 

Priemer obežného kolesa (bez = štandard, S = osústružený)

C

Generácia konštrukčného radu

Motor:

NU 611T-2/18

NU

Ponorný motor

611

Konštrukčná veľkosť (5…, 6... = 6"; 7…, 8… = 8"; 9... = 10")

T

Náplň motora (bez = štandard, T = pitná voda)

2

Počet pólov

18

Dĺžka balíka

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Teplota média:
  • Hermeticky zaliate motory: 3-20 °C, resp. 3-30 °C (v závislosti od typu)
  • Motory s možnosťou previnutia: 3-30 °C (v závislosti od typu)
 • Minimálny prietok na motore: 0,1-0,5 m/s (v závislosti od typu)
 • Max. obsah piesku: 50 g/m3
 • Max. počet štartov: 10 - 20/h (v závislosti od typu)
 • Max. hĺbka ponoru: 100 - 350 m (v závislosti od typu)
 • Druh ochrany: IP68
 • Tlaková prípojka: Rp 6

Materiály

 • Teleso hydrauliky: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4057
 • Teleso motora: EN-GJL, resp. ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ motora: ušľachtilá oceľ 1.4542, resp. 1.4462 (v závislosti od typu)

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo s povolením ACS pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s prípojkou 6/8" NEMA alebo od 10” so štandardizovanou prípojkou a poloaxiálymi obežnými kolesami s článkovou konštrukciou. Integrovaná spätná klapka. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z nehrdzavejúcich materiálov.

Motor

Trojfázový motor na priamy rozbeh alebo rozbeh hviezda-trojuholník. Utesnený, hermeticky zaliaty motor, impregnovaný živicou, s lakovou izoláciou vinutia alebo motor s možnosťou previnutia, vinutie s izoláciou PVC, samomazacie ložiská, náplň voda-glykol. Motory konštrukčných radov NU 611, NU 8..., NU 9... sú alternatívne k dispozícii vo vyhotovení pre pitnú vodu (verzia T).

Chladenie

Na chladenie motora sa využíva čerpané médium. Motor musí byť vždy prevádzkovaný v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálnu inštaláciu možno voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Horizontálnu inštaláciu je nutné vykonať v spojení s chladiacim plášťom.

Tlakový plášť

Tlakový plášť slúži na priamu inštaláciu agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximály prítokový tlak je 10 bar.

PDF: Wilo-Sub TWI 10

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť