Wilo-Sub TWI 4

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Vysoká životnosť vďaka ušľachtilej oceli odolnej voči korózii, voliteľne v kvalite V4A
 • Certifikácia ACS pre aplikácie pitnej vody
 • Vysoká flexibilita vďaka vyhotoveniam v rozsahu 4, 6, 8 a 10 palcov
 • Veľký rozsah výkonu od 1 do 250 m³/h

Konštrukčný typ

Viacstupňové 4" ponorné motorové čerpadlo s upevnením pomocou plechov pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu

Použitie

 • Na zásobovanie vodou a pitnou vodou z vrtov a cisterien
 • Zásobovanie úžitkovou vodou
 • Na zásobovanie vodou v komunálnom sektore, postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Zníženie hladiny vody
 • Na čerpanie vody pre priemyselné použitie
 • Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a abrazívnych zložiek

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Integrovaná spätná klapka
 • Spojka NEMA
 • Motor na striedavý prúd alebo trojfázový motor
 • Hermeticky zaliate motory

Rozsah dodávky

 • Hydraulika + motor zmontované
 • 1,5/2,5 m pripojovací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou (prierez: 4x1,5 mm2)
 • Variant na striedavý prúd vrátane skriňového rozvádzača s kondenzátorom, tepelnou ochranou motora a zapínačom/vypínačom
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

napr.

Wilo-Sub TWI 4.01-09-C

TWI

Ponorné motorové čerpadlo

4

Priemer hydrauliky v palcoch ["]

01

Menovitý objemový prietok [m3/h]

09

Počet stupňov hydrauliky

C

Generácia konštrukčného radu

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Teplota média: 3 – 30 °C
 • Minimálny prietok na motore: 0,1 m/s
 • Max. obsah piesku: 50 g/m3
 • Max. počet štartov: 20h
 • Max. hĺbka ponoru: 150 m
 • Druh ochrany: IP68
 • Tlaková prípojka: Rp 1¼ – Rp 2

Materiály

 • Teleso hydrauliky: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4057
 • Teleso motora: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ motora: ušľachtilá oceľ 1.4305

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo s povolením ACS pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s prípojkou 4"-NEMA a radiálnymi alebo poloaxiálymi obežnými kolesami s článkovou konštrukciou. Integrovaná spätná klapka. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z nehrdzavejúcich materiálov.

Motor

Nehrdzavejúci motor na striedavý prúd alebo trojfázový motor pre priamy štart. Utesnený, hermeticky zaliaty motor, impregnovaný živicou, laková izolácia vinutia, samomazacie ložiská, náplň voda-glykol.

Chladenie

Na chladenie motora sa využíva čerpané médium. Motor musí byť vždy prevádzkovaný v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálnu inštaláciu možno voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Horizontálnu inštaláciu je nutné vykonať v spojení s chladiacim plášťom.

Tlakový plášť

Tlakový plášť slúži na priamu inštaláciu agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximály prítokový tlak je 10 bar.

Celková charakteristika

Sub TWI 4, (3~400 V)

3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 príloha A, η = účinnosť čerpadla

Stiahnutia

Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8

Číslo výrobku 6080455
Vydanie 1702
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 71

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU

Číslo výrobku 6080454
Vydanie 1702
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 8

PDF (427 kB)

Stiahnuť

Wilo-Sub TWI 4..., TWI 4-...-QC

Číslo výrobku 6061724
Vydanie 1110
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 28

PDF (534 kB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Sub TWI 4

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť