Wilo-Sub TWI 6

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Vysoká životnosť vďaka ušľachtilej oceli odolnej voči korózii, voliteľne v kvalite V4A
 • Individuálne konfigurovateľné motory a materiály pre spoľahlivú prevádzku pri každom použití
 • Vyhotovenie pre použitie s pitnou vodou s povolením ACS
 • Vysoká flexibilita vďaka vyhotoveniam v rozsahu 4, 6, 8 a 10 palcov
 • Rozsah prietoku od 1 do 250 m³/h

Konštrukčný typ

Viacstupňové 6" ponorné motorové čerpadlo s upevnením pomocou plechov pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu

Použitie

 • Na zásobovanie vodou a pitnou vodou z vrtov a cisterien
 • Zásobovanie úžitkovou vodou
 • Na zásobovanie vodou v komunálnom sektore, postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Zníženie hladiny vody
 • Na čerpanie vody pre priemyselné použitie
 • Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a abrazívnych zložiek

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Integrovaná spätná klapka
 • Spojka NEMA
 • Trojfázový motor
 • Hermeticky zaliate motory
 • Motory s možnosťou previnutia

Rozsah dodávky

 • Hydraulika a motor zmontované
 • 4/5/10 m pripojovací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou (prierez: 4x2,5 mm2, resp. 4x4 mm2)
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-Sub TWI 6.18-04-C-SD

TWI

Ponorné motorové čerpadlo

6

Priemer hydrauliky v palcoch ["]

18

Menovitý objemový prietok [m3/h]

04

Počet stupňov hydrauliky

C

Generácia konštrukčného radu

I

Plášť motora z 1.4571, prípojka motora prostredníctvom plochého zástrčkového konektora

SD

Druh rozbehu bez = priamy štart SD = rozbeh hviezda-trojuholník

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Teplota média: 3 – 30 °C
 • Minimálny prietok na motore:
  • Hermeticky zaliate motory: 0,08 - 0,16 m/s
  • Motory s možnosťou previnutia (SD-R): 0,1 - 0,5 m/s (v závislosti od typu)
 • Max. obsah piesku: 50 g/m3
 • Max. počet štartov: 20h
 • Max. hĺbka ponoru:
  • Hermeticky zaliate motory: 350 m
  • Motory s možnosťou previnutia: 100 m
 • Druh ochrany: IP68
 • Tlaková prípojka: Rp 2½ - Rp 3

Materiály

 • Teleso hydrauliky: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4057
 • Teleso motora: EN-GJL, resp. ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ motora: ušľachtilá oceľ 1.4305, resp. 1.4301

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo s povolením ACS pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s prípojkou 4"- alebo 6"-NEMA a radiálnymi alebo poloaxiálymi obežnými kolesami s článkovou konštrukciou. Integrovaná spätná klapka. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z nehrdzavejúcich materiálov.

Motor

Trojfázový motor pre priamy štart alebo spustenie hviezda/trojuholník. Utesnený, hermeticky zaliaty motor s lakovou izoláciou vinutia, impregnovaný živicou alebo motor s možnosťou previnutia, vinutie s izoláciou PVC, samomazacie ložiská, náplň voda-glykol.

Chladenie

Na chladenie motora sa využíva čerpané médium. Motor musí byť vždy prevádzkovaný v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálnu inštaláciu možno voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Horizontálnu inštaláciu je nutné vykonať v spojení s chladiacim plášťom.

Tlakový plášť

Tlakový plášť slúži na priamu inštaláciu agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximály prítokový tlak je 10 bar.

Celková charakteristika

Sub TWI 6

Stiahnutia

Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8

Číslo výrobku 6080455
Vydanie 1702
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 71

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU

Číslo výrobku 6080454
Vydanie 1702
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 8

PDF (427 kB)

Stiahnuť

Wilo-Sub TWI 4-6

Číslo výrobku 4069717
Vydanie 0801
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (936 kB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Sub TWI 6

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť