Wilo-TP Control

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

• Inovatívne riadenie individuálne konfigurované pre každú čističku odpadových vôd - schematická vizualizácia pre perfektný prehľad

• Zjednodušenie každodennej práce a väčšie pohodlie pre prevádzkovateľa zariadenia

• Trvalé monitorovanie charakteristík odpadových vôd a krokov spracovania - denné protokolovanie udalostí a trvalé riadenie procesných dát

• Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka včasnému rozpoznaniu vnútorných a vonkajších ovplyvňujúcich faktorov

• Jednoduchá a prehľadná prezentácia všetkých údajov relevantných z hľadiska procesov

• Denné zaznamenávanie udalostí a dlhodobé zálohovanie procesných údajov

• Automatická úprava prevádzkových stavov strojovej technológie pri výkyvoch prítoku a tým aj optimálne koordinovaná strojová technológia

• Zabránenie vzniku špičiek a regulácia rozdielov zaťaženia bez manuálneho zásahu

• Neustále monitorovanie a rýchla lokalizácia porúch

• Proporcionálne využitie energie na dosiahnutie optimálneho výsledku čistenia a najlepších vlastností kalu

• Možnosť zrkadlenia dát v cloude

• Bezpečný prenos dát a diaľková kontrola prostredníctvom siete Ethernet alebo Profinet, iných zbernicových systémov voliteľne na požiadanie

Automaticky zvyšuje bezpečnosť a účinnosť pri biologickej úprave odpadových vôd.

V každodennej prevádzke zariadenia nie je každý deň rovnaký. Ku kolísaniu v prítoku dochádza sezónne v dôsledku priemyselných zapínaní a vypínaní a kvôli mimoriadnym udalostiam, ako sú napríklad poruchy. Toto kolísanie predstavuje výzvu pre každého prevádzkovateľa čističky odpadových vôd. S novým riadením čističky odpadových vôd Wilo-TP Control dostanú prevádzkovatelia zariadení spoľahlivý logický riadiaci systém založený na pravidlách, ktorý uľahčuje každodennú prácu.

Konštrukčný typ

Úplné a automatizované riadenie čističiek odpadových vôd

Použitie

Nové riadenie čističky odpadových vôd Wilo-TP Control monitoruje a reguluje takmer všetky postupy súvisiace s procesmi v komunálnych a priemyselných čističkách odpadových vôd. V dôsledku toho toto riadenie založené na pravidlách spája tri najdôležitejšie aspekty čističky odpadových vôd v jednej aplikácii: Automatizácia procesov, bezpečnosť procesov a dokumentácia procesov. Vďaka tomu dostanú prevádzkovatelia zariadení spoľahlivé riadenie zariadenia založené na pravidlách, ktoré uľahčuje každodennú prácu.

Vybavenie/funkcia

V závislosti od zvolenej technológie procesu je riadenie nastavené individuálne pre každý prípad použitia. Ako východiskový bod sa prostredníctvom snímačov prenáša do riadenia povaha odpadovej vody s ohľadom na parametre kyslík, redoxný potenciál, teplota, hodnota pH, vodivosť a zákal a porovnávajú sa s predtým parametrizovanými údajmi. V prípade odchýlok systém automaticky zasiahne tak, aby sa optimálne navzájom zosúladili rôzne fázy spracovania v biologickej čistiarni odpadových vôd, ako je nitrifikácia a denitrifikácia, privádzanie, čerpanie kalu so spätným chodom, dekantovanie, odber prebytočného kalu a pridanie koagulačných činidiel a pomocných látok.

Riadenie čističky odpadových vôd Wilo-TP Control vždy reguluje komplexnú súčinnosť biologických, chemických, hydraulických a mechanických, regulačných a technických komponentov pre optimálne procesné stavy. Tým je zabezpečená optimálna prevádzka zariadenia a zároveň sa zjednoduší denná práca s čističkou odpadových vôd.

Inovatívne riadenie čističky odpadových vôd dodávajú a inštalujú odborníci Wilo vrátane všetkých softvérových a hardvérových komponentov. Ponuku služieb Wilo dopĺňa uvedenie do prevádzky, funkčný test a optimalizácia zariadenia. Okrem toho môže byť riadenie integrované aj do existujúcich systémov riadenia procesov.

Rozsah dodávky

  • Skriňový rozvádzač z ušľachtilej ocele s hlavným spínačom, istením, dotykovým panelom Comfort a serverom Linux s Linuxom-Mint-Debian 2.0
  • Softvér s grafickým používateľským rozhraním
  • Zameranie a optimalizácia čističky odpadových vôd

Meracie prístroje a snímače nie sú súčasťou dodávky TP-Control

Opis/konštrukcia

Wilo-TP Control je kompaktný systém SCADA na riadenie čističiek odpadových vôd rôznych veľkostí a konštrukčných typov. Spája vysokú bezpečnosť dát a procesov s výhodou automatizácie zariadení a maximálnym prehľadom údajov o stave zariadenia. Systém pozostáva z nasledujúcich komponentov:

  • Riadenie Miras
  • Dotykový panel alebo PC Client na ovládanie
  • Riadenie PLC
  • Databáza Aquadat

Riadenie Miras

Systém Miras je riadenie založené na pravidlách pre použitie vo všetkých krokoch procesu čističiek odpadových vôd. Reguluje procesy, ktoré sú relevantné z hľadiska postupu, ako napríklad prevzdušňovacie cykly, čerpanie kalu so spätným chodom, odber prebytočného kalu, pridanie koagulačných činidiel a pomocných látok ako aj samostatné čistenie centrálnej vody v závislosti od parametrov špecifických pre zariadenie a proces. V čističkách odpadových vôd s technológiou SBR určuje Miras všetky procesné kroky cyklu a je schopný pružne reagovať na stav procesu zariadenia. Tu sa zohľadňujú aj špeciálne udalosti, ako je dážď alebo preťaženie. Tým sa monitorujú a optimalizujú výsledky sekvencie.

Okrem toho môže systém Miras vypočítať ďalšie analógové hodnoty ako napríklad „kĺzavé stredné hodnoty“ alebo „prognózované hodnoty“. To umožňuje, aby procesné stavy pôsobili ako analógové hodnoty v riadení. Všetky parametre sa zaznamenávajú a sú k dispozícii pre procesné riadenie zariadení, ako aj pre neskoršie vyhodnotenie procesných stavov. Ukladanie sa uskutočňuje v 30-sekundových intervaloch, sú možné aj kratšie intervaly. Analógové hodnoty sú uložené s presnosťou 15 bitov. Jednotlivé udalosti môžu byť vylúčené z ukladania alebo uložené v inom intervale. Vďaka rozsiahlemu skladovaniu je možné monitorovať riadiace procesy v rôznych hĺbkach. V dôsledku toho je pochopiteľné, prečo došlo k zásahu do riadenia.

Systém Miras umožňuje tiež výpočet virtuálnych parametrov stavu. Tak môžu byť kompenzované časovo obmedzené poruchy snímačov. Pomocou stanovených priorít systém vypočíta strednú cestu pre zabezpečenie procesu. Ďalej je možné realizovať extrémne veľké a flexibilné regulačné rozsahy. To umožňuje reguláciu rozdielov zaťaženia až do 100 000 PE (populačný ekvivalent) bez manuálneho zásahu.

Okrem toho umožňuje systém Miras energeticky optimalizovanú prevádzku čističky odpadových vôd. Aby sa zabránilo prúdovým špičkám a aby sa vyhladili procesné hodnoty, je možné napríklad asynchrónne prevádzkovať viacero oživení alebo reaktorov SBR, a to aj časovo obmedzene.

Vizualizácia prebieha prostredníctvom používateľského rozhrania MIRVIS. Kombinuje pohľad na procesy v súvisiacej krivkovej prezentácii analógových hodnôt s digitálnymi udalosťami v priebehu času.

Systém Miras je systém založený na pravidlách, založený na konfigurácii. Nie je to samostatne sa učiaci systém. Nové regulačné algoritmy musia byť v prípade potreby konfigurované.

Inštalácia softvéru prebieha na serveri Linux. Pre najvyššiu možnú bezpečnosť procesu pozostáva softvér z niekoľkých malých programov, ktoré bežia na pozadí. Všetky programy musia pravidelne komunikovať s hlavným programom (strážca). Ak zostane komunikácia programu vypnutá, program sa reštartuje. Hlavný program musí následne komunikovať s Watchdog hardvérom. Ak zostane táto komunikácia vypnutá, server sa reštartuje. Na optimalizáciu vnútornej bezpečnosti servera sa vo vizualizácii zobrazuje teplota procesora a rýchlosť ventilátora servera. V kritických oblastiach je možné špecifikovať protiopatrenia alebo poplachy.

Dotykový panel alebo PC Client na ovládanie

Aby bolo ovládanie čo najviac užívateľsky priateľské, sú na výber dve možnosti:

  • V najjednoduchšom prípade sa ako HMI použije Siemens TP1500 Comfort. Panel je vybavený s WinCC TIA Portal. Programovanie sa uskutočňuje so Step 7 TIA Portal. Tým Wilo-TP Control kombinuje výkonné riadenie procesov s jednoduchým užívateľským rozhraním v najmenšom priestore.
  • Inštalácia WinCC alebo WinCC Open Architecture na serveri s ďalšími klientskými pracoviskami pre rozsiahle používateľské rozhrania.

Riadenie PLC

Interné riadenie sa uskutočňuje prostredníctvom Siemens PLC CPU 1513_1 PN s programovaním Step 7 TIA Portal. Všetky pripojené komponenty (snímače, miešacie zariadenie, ventilátor …) sú pripojené ako decentralizovaná periféria s ET200SP cez Profinet. Okrem toho môžu byť pripojené ďalšie typy priemyselných zberníc (napr. ProfiBus, ModBus …) prostredníctvom iných komunikačných modulov. Vnútorná konštrukcia je tak udržiavaná kompaktná. Ako kabeláž je potrebné vytiahnuť len sieť.

Aquadat

Softvér Aquadat je databáza na uchovávanie prevádzkových údajov a laboratórnych hodnôt. Možno ňou spracovať dáta z PLC, používateľského rozhrania a systému Miras. Okrem toho môžu byť vykonané manuálne zadania do databázy, uložené a prenesené do systému Miras. Program beží na pozadí. Zodpovedajúce manuálne zadania a správy sa vykonávajú pomocou editora Aquadat v systéme Windows alebo Linux.

Aplikácia Aquadat je založená na profesionálnej databáze SQL „Firebird“, čo je bezplatný multiplatformový softvér, ktorý možno použiť na mnohých systémoch, ako sú Windows, Linux alebo Mac. Konfigurácia sa uskutočňuje prostredníctvom databázy SQL a je prispôsobená podľa požadovaného použitia špecifického pre zákazníka. Okrem toho môže Aquadat vygenerovať všetky dáta z databázy SQL na vytvorenie správy ako export programu Excel na vytvorenie zodpovedajúcich denných, týždenných alebo mesačných správ.

PDF: Wilo-TP Control

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť