Wilo-Yonos PICO-D

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • LED indikátor pre nastavenie požadovanej hodnoty v krokoch po 0,1 mm a na indikáciu priebežnej spotreby
 • Elektrické pripojenie bez nutnosti použitia nástroja vďaka konektoru Wilo-Connector
 • Jedinečná funkcia odvzdušnenia čerpadla pre každé čerpadlo
 • Zdvojené čerpadlo pre samostatnú (Δp-c, Δp-v a konštantný počet otáčok) alebo paralelnú prevádzku (Δp-c a konštantný počet otáčok)
 • Veľmi vysoký rozbehový moment pre bezpečný rozbeh

Konštrukčný typ

Mokrobežné obehové zdvojené čerpadlo so závitovým pripojením, s EC motorom odolným proti blokovaciemu prúdu a integrovanou elektronickou reguláciou výkonu.

Použitie

Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, použitie v klimatizácii, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia

Prevádzkové režimy

 • Konštantný tlakový rozdiel
 • Variabilný tlakový rozdiel
 • Konštantný počet otáčok (3 regulačné charakteristiky)

Manuálne funkcie

 • Nastavenie prevádzkového režimu podľa použitia
 • Nastavenie výkonu čerpadla (dopravná výška)
 • Nastavenie konštantného počtu otáčok
 • Funkcia odvzdušnenia
 • Manuálne opätovné spustenie

Automatické funkcie

 • Plynulé prispôsobovanie výkonu v závislosti od prevádzkového režimu
 • Automatické opätovné spustenie
 • Automatické rozpoznanie chodu nasucho

Funkcie hlásení a indikačné funkcie

 • Indikácia príkonu vo W
 • Zobrazenie aktuálnej dopravnej výšky pri nastavení
 • Zobrazenie poruchových hlásení (chybové kódy)
 • Zobrazenie manuálne aktivovanej funkcie spúšťania alebo odvzdušnenia

Vybavenie

 • Elektrická rýchloprípojka so zástrčkou Wilo-Connector
 • Funkcia odvzdušnenia
 • Manuálne opätovné spustenie
 • Motor odolný voči blokovaciemu prúdu
 • Časticový filter

Funkcia zdvojeného čerpadla

 • Hlavná/záložná prevádzka (automatické prepínanie pri poruche/časovo závislá zámena čerpadiel). Keď má byť zdvojené čerpadlo prevádzkované v hlavnom/záložnom režime, musia byť regulačný režim a dopravná výška alebo stupeň otáčok C1, C2, C3 nastavené rovnako.
 • Paralelná prevádzka (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti): Keď má byť zdvojené čerpadlo prevádzkované v paralelnej prevádzke/režime špičkového zat'aženia, musí byť nastavený regulačný režim Δp-c s rovnakou dopravnou výškou alebo rovnakým konštantným stupňom otáčok C1, C2, C3.
 • Pre prepínanie čerpadiel, napr. v prípade poruchy, je potrebný prídavný spínací prístroj.

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Wilo-Connector
 • Tesnenia
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6

Yonos PICO

Vysokoúčinné čerpadlo (závitové čerpadlo), elektronicky regulované

-D

Zdvojené čerpadlo

30/

Menovitá svetlosť pripojenia

1-6

Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

Technické údaje

 • Teplota čerpaného média -10 °C až +95 °C
 • Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
 • Druh ochrany IPX2D
 • Skrutkový spoj Rp 1¼
 • Max. prevádzkový tlak 10 bar

Celková charakteristika

Yonos PICO-D

Stiahnutia

Wilo-Yonos PICO

Číslo výrobku 4209895
Vydanie 1908
Číslo verzie 02
Formát stránky 105.1 x 148.2 mm
Počet strán 27

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-Yonos PICO

Číslo výrobku 4236140
Vydanie 2019-12
Číslo verzie 01
Formát stránky 105.1 x 140.1 mm
Počet strán 72

PDF (20 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Yonos PICO-D

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť